กลุ่มรายละเอียดชื่อผู้จัดการนามสกุลผู้จัดการโทรศัพท์สมาชิกรวมจังหวัดอำเภอตำบลพื้นที่รวม
ข้าวข้าวนางสาวแจ่มจันทร์นางสาวแจ่มจันทร์="0895282732"98สมุทรปราการบางบ่อคลองนิยมยาตรา2330
พืชไร่มันสำปะหลังนายพิสิฐ เพิ่มพูน="0814580049"100กำแพงเพชรเมืองกำแพงเพชรทรงธรรม3224
ข้าวข้าวนางลมูล จันทร์วงก์088-435535225ชัยนาทสรรคบุรีแพรกศรีราชา3595
ข้าวข้าวนายถาวรนายถาวร="057797268"106เชียงรายขุนตาลต้า1119
ข้าวข้าวหอมมะลิ 105นายจำรูญวิทย์ จันนรานนท์ ="0895599998"87เชียงใหม่พร้าวสันทราย1396
ข้าวข้าวนายสาธิตอินทรทัศน์="0810454757"57นครสวรรค์บรรพตพิสัยบึงปลาทู1808
ข้าวข้าวกข.6นายวันทีเนื่องชุมพล="0872159859"378ขอนแก่นซำสูงบ้านโนน3309
ข้าวข้าวนางอรสา ไชยมนตรี="0610196446"200นครพนมธาตุพนมดอนนางหงส์1910
ข้าวข้าวนายชาญ ยอดบุนอก="042487162"130บึงกาฬพรเจริญพรเจริญ1447.75
ข้าวข้าวนายวินัย ลือชา="0878555578"500ร้อยเอ็ดเกษตรวิสัยดงครั่งน้อย10576
ไม้ยืนตันปาล์มน้ำมันนายสุเมธ วัฒนา๐๘๑-๓๙๗๖๙๒3200กระบี่ปลายพระยาคีรีวง8900
ข้าวข้าวเพยาว์พุทธมาตย์="0892765880"110เลยเชียงคานนาซ่าว1050
ข้าวข้าวนางกาญจนา นางกาญจนา ="0885620920"224สกลนครพังโคนไฮหย่อง2369
ข้าวข้าวนายไชยนันท์ใจตรง="0819656373"132หนองคายสระใครสระใคร1819
ไม้ยืนตันปาล์มน้ำมันนายวิเชียร ชาญสตบุตร089-86624963ชุมพรท่าแซะท่าข้าม15490
ข้าวข้าว กข 6นายจำนงค์ นายจำนงค์ ="0872261679"175หนองบัวลำภูศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง1000
ข้าวข้าวนายพะยอม สวัสดี="0819544772"100อุดรธานีบ้านผือบ้านผือ1000
ข้าวข้าวนายชื่น คำมุงคุณ="042697026"287มุกดาหารดงหลวงชะโนดน้อย2500
ไม้ยืนตันปาล์มน้ำมันนายวิเชียร ชาญสตบุตร 089-86624963ชุมพรท่าแซะท่าแซะ1549
ข้าวข้าวนายภาณุวัฒน์ ทิพย์ตา="044889103"171ชัยภูมิคอนสวรรค์ศรีสำราญ2316
ข้าวข้าวนายจรินทร์พุ่มพวง="0810658164"151นครราชสีมาพิมายกระเบื้องใหญ่4691
ไม้ยืนตันปาล์มน้ำมันนายธีระ วิวัฒนานน์081-37083799ตรังสิเกากะลาเส2756
ข้าวข้าวนายไพบูล ซารัมย์="044691041"102บุรีรัมย์กระสังบ้านปรือ1271
ข้าวข้าวนางสุดาวดี ณ ระนอง="0852086799"61ยโสธรมหาชนะชัยบึงแก1009
ไม้ผลทุเรียนหมอนทองนายวินัยชนะภัย="0935740588"119นครศรีธรรมราชท่าศาลาตลิ่งชัน1100
ข้าวข้าวขาวดอกมะลิ 105นายประธาน นายประธาน ="0817259478"200ศรีสะเกษห้วยทับทันผักไหม3000
ไม้ผลลำไยนายบุญพร้อม สมศิริ="0861875926"219น่านเชียงกลางพญาแก้ว1449.78
ข้าวข้าวหอมมะลินายดำรง สอนตะคุ="0933190272"289สุรินทร์เมืองสุรินทร์ตาอ็อง5000
ข้าวข้าว.นายสุภชัยศูนย์กลาง="054421412"235พะเยาจุนจุน2185
ข้าวข้าวนางสาวจิรยา วงศ์วีระ="0850438090"300อำนาจเจริญหัวตะพานคำพระ5000
ข้าวข้าวนายชินวัฒน์ นายชินวัฒน์ ๐๘๑-๕๔๒๖๕๐171ปัตตานีหนองจิกดอนรัก1355
ข้าวข้าวนายคมกริชศาลาน้อย="0854799102"82อุบลราชธานีนาเยียนาเยีย1249
ข้าวข้าวนายสุรพงษ์ภักด="0899618066"70พิจิตรตะพานหินทับหมัน1762
พืชไร่มันสำปะหลังนายปรมินทร์ไตรทิพย์="0819738391"50กาญจนบุรีด่านมะขามเตี้ยหนองไผ่1111
ข้าวข้าวนายสมภาคย์บุญฉาบพา="0873094598"100พิษณุโลกพรหมพิรามดงประคำ1530.77
พืชไร่สับปะรดผลสดนายมลศักดิ์ พงษ์สุพัฒน์ ="0806937799"65ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อย1000
ไม้ยืนตันยางพารานายจำเรียง นิธิกรกุล="0895990606"101พัทลุงเขาชัยสนโคกม่วง1206279
ข้าวข้าวนายวิรัตน์นายวิรัตน์="032461507"50เพชรบุรีท่ายางท่าไม้รวก1000
พืชไร่สับปะรดบริโภคสด (พันธุ์ปัตตาเวีย)นายสมศักดิ์คงละออ="032721003"82ราชบุรีบ้านคาหนองพันจันทร์1014
พืชไร่สับปะรดภูเก็ตนายสุรวัฒน์ เมืองแก้ว076-31113027ภูเก็ตถลางศรีสุนทร627
ข้าวข้าวนายเที่ยง นายเที่ยง ="0848035858"115แพร่เมืองแพร่ห้วยม้า1063
ไม้ผลส้มโอนายกฤตพึ่งจารุเลิศกุล="0895317684"144สมุทรสงครามอัมพวาบางนางลี่510
ไม้ผลมะพร้าวน้ำหอมนายชาญศักดิ์ นายชาญศักดิ์ ="0898160442"50สมุทรสาครบ้านแพ้วบ้านแพ้ว892
ข้าวข้าวนายนรินทร์อินทวงศ์="025971373"58นนทบุรีไทรน้อยขุนศรี1365
ข้าวข้าวนายจรัสไชยวรรณ์="0987463160"118แม่ฮ่องสอนเมืองแม่ฮ่องสอนปางหมู1024
ไม้ผลมะม่วงนายถาวร แก้วขาว="0843417772"56อ่างทองสามโก้มงคลธรรมนิมิต565
ไม้ผลทุเรียนนางอำพร แสงอรุณ="0848582052"126ยะลาธารโตธารโต624.5
ไม้ผลมังคุดนายชูเกียรติ ประสิทธ์="0935796789"267ระนองละอุ่นในวงใต้1910.25
ข้าวข้าวนางศรีวรรณ รูปงาม="0866959406"200ลำปางแม่ทะหัวเสือ1011
ข้าวข้าวนางกฤษณาคำหวาน02-5491-0550ปทุมธานีหนองเสือบึงกาสาม1307
พืชไร่มันสำปะหลังนางณภัทร ภูริผล083-005428306ลพบุรีหนองม่วงดงดินแดง6276.25
ข้าวข้าวนางลออศรีผ่าน="0818528800"110พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวงสิงหนาท1070.5
ข้าวข้าวนายโอรินทร์ หิรัญญาภรณ์="036581998"82สิงห์บุรีอินทร์บุรีอินทร์บุรี1850
ข้าวข้าวนายสมจิตแดงเอียด="0898760726"66สงขลาระโนดบ้านขาว1300
ไม้ผลลำไยนายสมชายสงพูล="0856949785"491ลำพูนแม่ทาทากาศ3786
ข้าวข้าวนายเตี่ยน สวัสดิ์สลุง="0810377051"50สุโขทัยสวรรคโลกป่ากุมเกาะ1132
ไม้ผลลำไยนอกฤดูนางสาวภิญญาพัชญ์ แน่แท้039-38711580จันทบุรีโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อน1536
ไม้ผลมังคุดนายถวิล นายถวิล ="0848609664"167นราธิวาสแว้งแว้ง310
ข้าวข้าวนายพัฒนศักดิ์นายพัฒนศักดิ์038 509077240ฉะเชิงเทราคลองเขื่อนคลองเขื่อน5800
ข้าวข้าวนายเรืองศักดิ์กงล้อม="0979188892"770อุตรดิตถ์พิชัยท่ามะเฟือง20000
ประมงปลานิลนายบัญชาสุขแก้ว 038-398049300ชลบุรีพนัสนิคมพนัสนิคม3235
ข้าวข้าวนางอรทัยสมใส039-51232256ตราดเมืองตราดหนองคันทรง1730
พืชไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นายนิพนธ์ชนมนัส="056736213"200เพชรบูรณ์ชนแดนซับพุทรา5000
ข้าว="9"นางจิดาภานางจิดาภา="037391295"95นครนายกองครักษ์ศีรษะกระบือ3660
ไม้ยืนตันปาล์มน้ำมันนางวิไลวรรณเกื้อก่อบุญ="0892069198"124สตูลมะนังนิคมพัฒนา1606
ไม้ผลเงาะโรงเรียนนายทวีป อรรถพรพงษ์ ="0935741643"115สุราษฏร์ธานีบ้านนาสารเพิ่มพูนทรัพย์983.33
พืชไร่มันสำปะหลัง นายธีระศักดิ์นายธีระศักดิ์="0898311736"51สระแก้วเขาฉกรรจ์หนองหว้า1400
ข้าวข้าวนายวินัย ลักษณะวิลาศ="0818630820"200ปราจีนบุรีกบินทร์บุรีนาแขม3000
ไม้ยืนตันปาล์มน้ำมันนายชาติ คงรื่น="0815422174"153พังงาท้ายเหมืองท้ายเหมือง3072
ปศุสัตว์น้ำนมโคนายจำนัล โคติวงศ์="0818108580"859สระบุรีมวกเหล็กลำพญากลาง12128
พืชไร่อ้อยโรงงานนายสุรสิทธิ์ นายสุรสิทธิ์ ="043777137"150มหาสารคามโกสุมพิสัยเหล่า1000
ข้าวพืชนางมาริน สมคิด="0819404384"86ระยองแกลงกร่ำ512
ข้าวข้าวนายสายันต์เค้าแคน="0857435240"200ขอนแก่นเมืองขอนแก่นหนองตูม3000
ข้าวข้าวนายดำรงสอนตะคุ="0864608460"200สุรินทร์เมืองสุรินทร์เมืองที3867.5
ไม้ผลหมอนทอง ก้านยาง ชะนีนางจรวยพร นัคราบัณฑิตย์="0817661744"120ปัตตานีโคกโพธิ์ทรายขาว362.25
ข้าวข้าวนายสมคิดวงศ์วทัญญู="0982616491"200ขอนแก่นหนองเรือโนนทอง3000
ข้าวข้าวนายสาธิตเข็มกำเนิด="0865071013"42กรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังขุมทอง1127
ข้าวข้าวนายวรชิต สังข์วงษ์="0982580366"120อ่างทองแสวงหาวังน้ำเย็น2215.5
ข้าวข้าวนายอนิรุทธิ์นิตย์กระโทก="0624203319"200บุรีรัมย์ลำปลายมาศแสลงพัน3000
ข้าวเหนียวข้าวนาปี (ข้าวเหนียว)ว่าที่ร้อยตรีล้วนประโยชน์มี="043399111"305ขอนแก่นสีชมพูวังเพิ่ม3000
ข้าวข้าวนายสุวรรณนายสุวรรณ="0933281144"200ขอนแก่นแวงใหญ่ใหม่นาเพียง3000
ข้าวข้าวนายปกรณ์สงทอง="0980174163"84พัทลุงเมืองพัทลุงชัยบุรี1593.5
ข้าวข้าวนายสมหมาย ทัศนกิจ ="0861306281"58อ่างทองไชโยเทวราช1491.25
ข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวนายโสภณ เชี่ยวธัญกิจ="0872096753"63อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีหาดทนง1500
ข้าวข้าวนางนิภาภรณ์ สนิทพันธ์ ="0903103558"50อ่างทองเมืองอ่างทองศาลาแดง1038.75
ข้าวข้าวนายดำรงสอนตะคุ="0864608460"200สุรินทร์เมืองสุรินทร์เพี้ยราม3000
ข้าวข้าวนายโสภณน้ำจันทร์="0818528800"57พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวงลาดบัวหลวง2006
ข้าวข้าวนางหนูพิศวรเชษฐ์="0818725396"200ขอนแก่นพลโคกสง่า3000
ข้าวข้าวนายอรรถพลใจเอื้อ="0922474509"125สุพรรณบุรีหนองหญ้าไซหนองหญ้าไซ3000
ข้าวข้าวนางเพ็ญศรีมีทองหลาง="0817690595"200ขอนแก่นโนนศิลาเปือยใหญ่3000
ข้าวข้าวนายบุญสนองเสมาขันธ์="035531191"140สุพรรณบุรีสองพี่น้องบ้านช้าง3000
ข้าวข้าวนายบรรพตมีสุข="035591061"48สุพรรณบุรีดอนเจดีย์ไร่รถ1047
ไม้ผลทุเรียนนางอารีย์จักรมานนท์="0817871724"100ชุมพรท่าแซะท่าแซะ1000
ข้าวข้าวนายประภาสนายประภาส="0896713474"155พัทลุงปากพะยูนดอนทราย1255
ข้าวข้าวนายธนาศักดิ์คำจร="0862621464"200บุรีรัมย์ลำปลายมาศตลาดโพธิ์3000
ข้าวข้าวเปลือกเหนีบวนายธีรศักดิ์สกุลไทย="0982616390"200ขอนแก่นน้ำพองบัวใหญ่3000
ข้าวข้าวนายวราพงศ์กระศิริ="0941357384"200บุรีรัมย์ลำปลายมาศหนองกะทิง3000
ข้าวข้าวนายวสันต์นายวสันต์="0817306912"200บุรีรัมย์ลำปลายมาศเมืองแฝก3000
ข้าวข้าวนายไพศาลไชยเยศร์="0894103397"200สุพรรณบุรีศรีประจันต์บางงาม3200
ข้าวข้าวนายวีระนายวีระ="0982616532"200ขอนแก่นบ้านไผ่ในเมือง3000
ข้าวข้าวนายภูษิตนายภูษิต="0610196464"204นครพนมนาแกบ้านแก้ง1681
ข้าวข้าวนายอำนาจโสรถาวร="035555450"200สุพรรณบุรีเมืองสุพรรณบุรีสวนแตง3000
ข้าวข้าวนายประคองนายประคอง="043491136"200ขอนแก่นหนองสองห้องคึมชาด3000
ข้าวข้าว กข 6วสันต์วสันต์="0810529240"200หนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์1000
ข้าวข้าว กข 6ประดิษฐ์ ประดิษฐ์ 088-734517200หนองบัวลำภูนากลางฝั่งแดง1000
ข้าวข้าวนางมณีนางมณี="0922474500"142สุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชเดิมบาง4626
ข้าวข้าวนายปรีชาราชนา="0897105590"200ขอนแก่นชนบทโนนพะยอม3000
ข้าวข้าวนายกำจรอยู่เจริญกิจ="055414170"153อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภา1287
ไม้ผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนายไชยนันท์นายไชยนันท์="0862320916"50ขอนแก่นบ้านแฮดหนองแซง1167
ข้าวข้าวนายสุวัจจ์ประทุมวงศ์="0853061655"200ขอนแก่นชุมแพชุมแพ3000
พืชผักการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ (ผักต่างๆและแตงโม)นายประจัญนายประจัญ="0819754282"350ขอนแก่นซำสูงห้วยเตย415
ข้าวข้าวนายประจัญขันพิมล="0819754282"753ขอนแก่นซำสูงกระนวน3795
ข้าวข้าวนายธนพนธ์นายธนพนธ์="054541484"159แพร่สูงเม่นร่องกาศ1329
ข้าวข้าวนาย โชคชัยเทพประสิทธิ์="035571277"200สุพรรณบุรีสามชุกหนองผักนาก3000
ไม้ผลมังคุดนายสุเทพนายสุเทพ="0818645972"52จันทบุรีขลุงตะปอน310
ข้าวข้าวนายบรรจงสีดารักษ์="0627543663"81พระนครศรีอยุธยาบางปะอินตลาดเกรียบ3018
ไม้ผลลำไยนางวรินทรมั่งมูลอู="0813533588"165เชียงรายแม่สรวยศรีถ้อย1883
ข้าวข้าวนายเชาว์วิเศษโชค="0892578266"65กาญจนบุรีท่ามะกาพงตึก1100
ข้าวข้าวนางอรไทอาจหาญ="0899196108"130สุพรรณบุรีอู่ทองบ้านดอน1500
ข้าวข้าว กข 6นายวินัยนายวินัย="0898611335"206หนองบัวลำภูนากลางเก่ากลอย2900
ไม้ผลลำไยนายธงชัย หล่อวิไลกุล="0869217992"133ลำปางวังเหนือวังเหนือ843.75
ข้าวข้าวนางสายรุ้งวงศ์สุภา="0866574169"100เชียงรายเวียงชัยเวียงเหนือ1060
ไม้ผลมังคุดนายวิจารย์บุษรานนท์="074687040"50พัทลุงกงหราคลองทรายขาว153
ข้าวข้าวนายมานพภูนิคม="0831483169"200นครพนมนาหว้าท่าเรือ2000
ข้าวข้าวนายเชาว์นายเชาว์="034541990"60กาญจนบุรีท่ามะกาแสนตอ1200
ข้าวข้าวนางพวงทอง สาตรสมัย="0818529559"112พระนครศรีอยุธยาบางไทรช้างใหญ่3220
ข้าวข้าวนางพวงทองสาตรสมัย="0818529559"87พระนครศรีอยุธยาบางไทรสนามชัย3061
ข้าวข้าวนายวัฒนามโนรัตน์="0867650926"80พระนครศรีอยุธยาบางปะหันหันสัง3000
ข้าวข้าวนายพิพัฒน์นายพิพัฒน์="0819464334"109พระนครศรีอยุธยามหาราชโรงช้าง3080
ข้าวพืชนางปภาดาปลุกใจราษฎร์="0819821605"54ระยองวังจันทร์พลงตาเอี่ยม705
ข้าวข้าวนายประดิษฐ์ สลีหล้า="0871848877"166แพร่สองหัวเมือง1500
พืชไร่มันสำปะหลังนายสมใจนายสมใจ="0817991607"42กาญจนบุรีเลาขวัญหนองฝ้าย793
ข้าวข้าวนายบุญชูชนชิต="0817085792"203หนองคายโพนพิสัยจุมพล1474
ไม้ผลฝรั่งนายสุริยะเปี่ยมรอด="0898183655"37สมุทรสาครกระทุ่มแบนหนองนกไข่306.5
ข้าวข้าวนางสุบินสิงห์นาครอง="0804200155"222หนองคายโพธิ์ตากโพธิ์ตาก2657
ข้าวข้าวนายธีรศักดิ์นายธีรศักดิ์="0945300722"220ร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดเมืองทอง3200
ข้าวขัาวนายเชิงชายเรือนคำปา="0931304514"50สุโขทัยเมืองสุโขทัยวังทองแดง1303
ข้าวข้าวนายธีรศักดิ์ แดงน้อย="0945300722"220ร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดหนองแก้ว3490
ไม้ผลทุเรียนนางวีระนางวีระ="0874519953"99ยะลากรงปินังกรงปินัง316
ไม้ผลทุเรียนนางอาภรณ์ภักษา="0810897647"50ชุมพรปะทิวทะเลทรัพย์800
ข้าวข้าวเจ้านายวาทศิลป์บัวทอง="0863809329"29กาญจนบุรีห้วยกระเจาดอนแสลบ320
ข้าวข้าวสังข์หยดนายประวิงเพ็ชร์บุญ="0954405469"74พัทลุงควนขนุนปันแต820
พืชไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นายตระกูลศักดิ์ไวยนาค="0818232124"50กาญจนบุรีศรีสวัสดิ์ด่านแม่แฉลบ1000
พืชไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นายนิรุทธิ์ลังการ์พินธุ์="0856947704"57ลำพูนลี้ป่าไผ่453
พืชไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นายนิรุทธ์ลังการ์พินธุ์="0856947704"54ลำพูนลี้แม่ตืน358
ไม้ผลลำไยนายเลิศชัยดอนชัย="0813879274"100เชียงรายพญาเม็งรายแม่ต๋ำ1000
พืชไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นายนิวัฒน์ นายนิวัฒน์ ="0843649797"155แพร่ร้องกวางแม่ทราย1000
ข้าวข้าวนายสมโชคทองเทพ="0898668175"307นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ไสหมาก6431
พืชไร่อ้อยนายสาธิต วิสุทธิพันธ์ 055-6710371สุโขทัยศรีสัชนาลัยป่างิ้ว2250
ไม้ผลทุเรียนนายบรรยง สันติพิทักษ์="0818948228"111ชุมพรทุ่งตะโกตะโก1000
ข้าวข้าว (พันธุ์ข้าว)นายชัด นายชัด ="0817072116"50ชัยนาทเมืองชัยนาทท่าชัย1000
ไม้ยืนตันปาล์มน้ำมันนายชยุตเลียนกาญจนาการ="0935801234"216ระนองเมืองระนองราชกรูด3397.79
ข้าวข้าวนายชัด นายชัด ="0817072116"112ชัยนาทเมืองชัยนาทเสือโฮก2761
พืชไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นายภาณุ อินทรวิจิตร="0816722181"499ลำปางงาวหลวงใต้1922.25
ไม้ผลมังคุดนางปัทมานามวงษ์="039309092"35จันทบุรีเขาคิชฌกูฏชากไทย378
ข้าวข้าวนางสุดานางสุดา="037312139"60นครนายกเมืองนครนายกเขาพระ1190
ข้าวข้าวนายอลงกตขันติสิทธิ์="0856946169"94ลำพูนบ้านธิบ้านธิ1177
ข้าวข้าวนายธงชัยนายธงชัย="0801935056"228กาฬสินธุ์เขาวงหนองผือ3091
ข้าวข้าวนายพนมพรนายพนมพร="0872399494"80อุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานีหนองขอน1034
พืชไร่มันสำปะหลังนายปรารถ นายปรารถ ="055689113"56สุโขทัยบ้านด่านลานหอยวังลึก1018
ข้าวข้าวนางพิมพา ดวงประชา="0814518338"56นครนายกปากพลีหนองแสง1225
ข้าวข้าวนางละมัย ปลื้มใจละมัย ปลื้มใจ="0819826385"75นครนายกบ้านนาพิกุลออก1450
ข้าวข้าวนายวิรัตน์นายวิรัตน์="0817361359"181เพชรบุรีท่ายางหนองจอก3130
ข้าวข้าวนางอุราตั่นฉ้วน="0817070168"68พิจิตรโพทะเลบ้านน้อย1650
ไม้ผลทุเรียนนายวันชัยนายวันชัย="0845291299"32ตราดเขาสมิงประณีต553
ข้าวข้าวนายสมพรเงินเย็น="0931300924"200ลำปางสบปราบแม่กัวะ1196.5
ข้าวข้าวนายสุกิจมานะแซม="0856947702"361ลำพูนป่าซางป่าซาง2815
ข้าวข้าวนายสมภาคบุญฉาบพา="0873094598"213พิษณุโลกพรหมพิรามท่าช้าง2478.75
ข้าวข้าวนายวีระพงษ์เวียงชัย="0815793758"100อำนาจเจริญเสนางคนิคมนาเวียง1000
พืชไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นายนิวัตินายนิวัติ="0817650557"146พะเยาปงควร1052
ข้าวข้าวนายอดิศักดิ์ นายอดิศักดิ์ ="0981026021"200กาฬสินธุ์สมเด็จมหาไชย2427
พืชไร่พืชไร่นางสาวนิรชราวงศ์ไชย="0819730210"383พะเยาเมืองพะเยาบ้านตุ่น3717.75
พืชไร่มันสำปะหลังนางศศิธรชาญประเสริฐ="0817057937"63กาญจนบุรีบ่อพลอยหนองกุ่ม1190
ข้าวข้าวนายโกมุทใจเย็น="036221633"54สระบุรีเมืองสระบุรีหนองยาว1544
ข้าวข้าวนายไพศาลบุญรอด="0614133632"150กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีท่ามะขาม1565
ไม้ผลมังคุดนางสุวรรนีน้อยดำ="0935844938"58พัทลุงศรีนครินทร์อ่างทอง139
ข้าวข้าวนางยุพาคงวัฒนกุล="032337470"67ราชบุรีเมืองราชบุรีเจดีย์หัก1541
ข้าวข้าวนายวรวิทย์เพชรทรัพย์="0918245065"205สตูลละงูกำแพง1267
ข้าวข้าวนายเมธีชินชัย="0810268862"200ศรีสะเกษขุขันธ์ใจดี3025
ข้าวข้าวน.ส.ณัฐกิตติ์ศรีสง่า="0812655389"123อุบลราชธานีตระการพืชผลสะพือ2700
ข้าวข้าวนางสมคิดตั้วสมพงษ์="0812943594"66สิงห์บุรีพรหมบุรีบ้านหม้อ1382
ข้าวข้าวนายสมหมายแก้วมณี="0860191551"219บึงกาฬศรีวิไลนาสิงห์3083
ข้าวข้าวนายอนันต์ภูยาธร="0819475413"58สิงห์บุรีเมืองสิงห์บุรีหัวไผ่1000
ข้าวข้าวนายทัศนะคูณค้ำ="080250499"80อุบลราชธานีวารินชำราบสระสมิง1060
ไม้ผลลำไยนายสุธนปืนแก้ว="0856947703"160ลำพูนบ้านโฮ่งศรีเตี้ย1000
ข้าวข้าวนายไพฑูรย์ภูยาธร="0898013978"103สิงห์บุรีบางระจันพักทัน2252
ข้าวข้าวสุรสีย์เรือนทอง="0819489911"115พระนครศรีอยุธยาเสนาหัวเวียง3511
ข้าวข้าวเหนียว กข 6นางท่อนจันทร์วงศ์พรหม="0807555926"160ร้อยเอ็ดธวัชบุรีบึงนคร2884
ข้าวข้าวนางนงเยาว์ นางนงเยาว์ ="0982807660"190สงขลารัตภูมิคูหาใต้1007
ข้าวข้าวนางนงเยาว์นางนงเยาว์="0982807660"166สงขลารัตภูมิควนรู1093
ข้าวข้าวนายเผด็จบุญทอง="056900138"66พิจิตรวชิรบารมีวังโมกข์1650
ข้าวข้าวนายชมภูทองขาว="0819485475"58สิงห์บุรีค่ายบางระจันท่าข้าม1000
ข้าวข้าวนายโอรินทร์หิรัญญาภรณ์="0819485413"54สิงห์บุรีอินทร์บุรีทับยา1225
ข้าวข้าวนายโอรินทร์หิรัญญาภรณ์="0819485413"60สิงห์บุรีอินทร์บุรีห้วยชัน1000
ข้าวข้าวนายโอรินทร์หิรัญญาภรณ์="0819485413"56สิงห์บุรีอินทร์บุรีประศุก1000
ข้าวข้าวหอมมะลิ105นายธีรพงศ์ เลือดกระโทก="0933190720"50นครราชสีมาประทายตลาดไทร1250
ไม้ยืนตันมะพร้าวนายกฤตพึ่งจารุเลิศกุล="0816947812"44สมุทรสงครามอัมพวาเหมืองใหม่495
ไม้ผลส้มโอนางชุลีนิลยนารถ="0616689199"74สมุทรสงครามบางคนทีบางสะแก517
ข้าวข้าวนายสนั่นพลศรี="0890137878"50นครปฐมบางเลนหินมูล1106
ข้าวข้าวนายอรชุณร์สารพินิจ="0884576508"53กรุงเทพมหานครเขตหนองจอกคลองสิบสอง1433
ไม้ผลมังคุดนายไชยรัตน์ ศรีท่าซอม="0894714437"154ชุมพรหลังสวนท่ามะพลา1200
พืชไร่อ้อยโรงงานสุรสิทธิ์สิงหพรพงศ์๐ ๔๓๗๗ ๗๑๓150มหาสารคามบรบือบรบือ1000
ไม้ผลมังคุดนางเพ็ญนภานางเพ็ญนภา="0863251871"54จันทบุรีเมืองจันทบุรีพลับพลา429.5
ไม้ผลมะม่วงนางนันทวัน คล่องคำนวณการ ="0819732255"79พิษณุโลกวังทองชัยนาม900
ไม้ผลมะม่วงนายวีระบัวจันทร์="0805082882"57พิจิตรสากเหล็กวังทับไทร2526
ข้าวข้าวนายณรงค์สำแแดงเดช="0813788806"93เพชรบุรีบ้านลาดไร่มะขาม1238
ข้าวข้าวนายณรงค์นายณรงค์="0813788806"124เพชรบุรีบ้านลาดไร่โคก1116
ข้าวข้าวนายไพจิตรนายไพจิตร="0"155ชัยภูมิเมืองชัยภูมิโพนทอง1904
พืชไร่มันสำปะหลังนายปพนศักดิ์อุนลุม="043571462"100ร้อยเอ็ดโพนทองแวง1293
ข้าวข้าวนายชัยณรงค์นายชัยณรงค์="0943078587"90ชัยภูมิแก้งคร้อนาหนองทุ่ม1091
ข้าวข้าวนางฐาปชาถาวโรจน์="0982807661"80สงขลาสทิงพระท่าหิน1046
ข้าวข้าวนาปีนางลำเยาว์นางลำเยาว์="0818798438"167ชัยภูมิจัตุรัสกุดน้ำใส2316
ข้าวข้าวนางเกษรนางเกษร="0828479657"200นครพนมเมืองนครพนมคำเตย2900
ข้าวข้าวนางอรสาไชยมนตรี="042541420"202นครพนมธาตุพนมอุ่มเหม้า2092.5
พืชไร่มันสำปะหลังนายนิรันต์ ซึ่งสมณกุล="0933190722"58นครราชสีมาหนองบุญมากหนองหัวแรต1408.5
พืชไร่อ้อยโรงงานนางสุพัตรารักษ์ณรงค์="0933192478"70นครราชสีมาปากช่องวังกะทะ3700
ข้าวข้าวนายธนสืบนายธนสืบ="0"160ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์เกาะมะนาว0
ข้าวข้าวนายอนันต์นายอนันต์="0"189ชัยภูมิเกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ1225
ข้าวข้าวนายสาครนายสาคร="0"160ชัยภูมิภูเขียวธาตุทอง0
พืชไร่มันสำปะหลังนายสมชายจีนอนงค์="0871582145"31กาญจนบุรีพนมทวนหนองโรง698
ข้าวข้าวนายวีระพงศ์จันทร์ลาด="0800220935"200เพชรบุรีเมืองเพชรบุรีหนองขนาน3200
พืชผักข้าวโพดฝักอ่อนนายประมวลง้วนพริ้ง="0817050593"50นครปฐมกำแพงแสนทุ่งลูกนก300
ไม้ผลมังคุดนายสมหมายจันทร์แป้น="0939743409"211นราธิวาสสุคิรินภูเขาทอง692
ไม้ผลมะนาวนายอำพลแพบุตร="0813647656"40เพชรบุรีแก่งกระจานพุสวรรค์320
ข้าวข้าวนายวิรัตน์ สว่างลาภ="032461507"55เพชรบุรีท่ายางวังไคร้1241
ข้าวข้าวนายใหม่ พัฒนประสิทธิ์ชัยนายใหม่ พัฒนประสิทธิ์ชัย="0610196556"207นครพนมปลาปากนามะเขือ3901
ข้าวข้าวนายรังสิตเครือคำหล่อ="0819723576"60กำแพงเพชรไทรงามมหาชัย1000
ปศุสัตว์โคเนื้อนายศรีสุเทพนายศรีสุเทพ="0898606680"213กำแพงเพชรปางศิลาทองหินดาต0
ข้าวข้าวนายธงชัย ประยงค์หอม089-860746202กำแพงเพชรเมืองกำแพงเพชรสระแก้ว4489
ข้าวช้าวนายกมลฤทธิเหมาะ="024410837"20นครปฐมพุทธมณฑลมหาสวัสดิ์440
ข้าวข้าวนายอดุลย์นายอดุลย์="0896103076"50นครปฐมนครชัยศรีแหลมบัว1087.2
ข้าวข้าวนางสาวกรรณิการ์สีนวลมาก="0879775128"16สมุทรสงครามอัมพวาแพรกหนามแดง310
ข้าวข้าวนายศุภชัยธรรมประชา="0897107748"200นครพนมวังยางวังยาง3000
ข้าวข้าวนายวัชรพงศ์วรรณวงศ์="0"45กำแพงเพชรลานกระบือประชาสุขสันต์1593
ข้าวข้าวนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์085-48244682กำแพงเพชรพรานกระต่ายเขาคีริส3132
ข้าวข้าวนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์="0854824463"137กำแพงเพชรพรานกระต่ายห้วยยั้ง2154
ข้าวข้าวนางสุดารัตน์ นางสุดารัตน์ ="0818727559"238อุดรธานีกู่แก้วค้อใหญ่3000
ข้าวข้าวนายปรีชา คงเกลี้ยง="0816371945"82ชลบุรีพนัสนิคมหนองปรือ2077
พืชผักผักนายวีรวุฒิวุ่นอภัย="0848228866"145กำแพงเพชรพรานกระต่ายพรานกระต่าย157.5
ข้าวข้าวนายวีรวุติวุ่นอภัย="084822886"103กำแพงเพชรพรานกระต่ายถ้ำกระต่ายทอง1931
พืชไร่อ้อยนายธนกร นายธนกร ="095749424"85กำแพงเพชรเมืองกำแพงเพชรนครชุม1140
ข้าวข้าวนางพะเยาว์ปัทมามาลย์="0981026834"200มหาสารคามโกสุมพิสัยเลิงใต้3000
ข้าวข้าวอำพนศิริคำ="0981055861"200มหาสารคามกันทรวิชัยขามเรียง3000
ข้าวข้าวละมัยฤทธิเดช="0981039705"200มหาสารคามเชียงยืนนาทอง3000
ข้าวข้าวนายบรรหาญสุวรรณพันธ์="0973436959"200มหาสารคามพยัคฆภูมิพิสัยหนองบัวแก้ว3000
ข้าวข้าวนายชูเกียรติปะกิระตัง="0981029471"200มหาสารคามวาปีปทุมเสือโก้ก3000
ข้าวข้าวนายสุรพงษ์คำสะอาด="0981028452"200มหาสารคามนาดูนพระธาตุ3000
ข้าวข้าวนายจารุวัฒน์คำสะอาด="0872152632"200มหาสารคามกุดรังห้วยเตย3000
ไม้ผลทุเรียนนายสมจิตร สอนภักดี="0933288731"178ศรีสะเกษกันทรลักษ์ตระกาจ892
ข้าวข้าวนายชัยณรงค์นายชัยณรงค์="0610196543"201นครพนมเรณูนครนาขาม1798
ข้าวข้าวนายอรชุณร์ สารพินิจ="0884576508"50กรุงเทพมหานครเขตหนองจอกลำต้อยติ่ง1202
พืชไร่มันสำปะหลังนายสมศรีอรัฐมิตร="0872311957"207ร้อยเอ็ดศรีสมเด็จศรีสมเด็จ1000
ข้าวข้าวนายธีระศักดิ์บุตรธนู="0610194693"200นครราชสีมาเมืองยางเมืองยาง3000
ข้าวข้าวชูศักดิ์ศรีบุญเรือง="056736218"69เพชรบูรณ์เมืองเพชรบูรณ์นายม1232
ข้าวข้าวนางยุพาพินศรียงยศ="0849625351"223ศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยโคกจาน3000
ข้าวข้าวนพณํฐลาไชย="056824291"200เพชรบูรณ์หล่มสักบ้านติ้ว3000
ข้าวข้าวนายชัยณรงค์นายชัยณรงค์="0800049087"229ศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยทุ่งไชย3268
พืชผักกะหล่ำปลีชัยพรชัยพร="056709008"300เพชรบูรณ์หล่มเก่าวังบาล1000
ข้าวข้าวนายอรชุณร์สารพินิจ="0884576508"100กรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาสามวาตะวันออก2000
พืชไร่อ้อยโรงงานนายสำเนียงกรมธรรมา="0898401230"120อุดรธานีบ้านผือหายโศก3300
ข้าวข้าวนายศักดิ์ศรีล้อมไธสง="0819679277"208นครราชสีมาโชคชัยท่าเยี่ยม3098
ข้าวข้าวนายประหยัดโคตรัตน์="0854799086"81อุบลราชธานีม่วงสามสิบยางสักกระโพหลุ่ม1250
ข้าวข้าวนายวัฒนศักดิ์ นายวัฒนศักดิ์ ="0819756745"235บึงกาฬเมืองบึงกาฬหอคำ1858
พืชไร่มันสำปะหลังนายสนั่นพิงกระโทก="0872256102"50อุดรธานีน้ำโสมโสมเยี่ยม500
ข้าวข้าวขาวดอกมะลิ 105นายจรินทร์พุ่มพวง="044471209"178นครราชสีมาพิมายดงใหญ่3000
ข้าวข้าวเหนียว กข 6วิษณุบูรณะ="0981025928"277กาฬสินธุ์ห้วยเม็กบึงนาเรียง2940
ข้าวข้าวนายเอกรัฐ นายเอกรัฐ ="0810407287"73พิจิตรบางมูลนากวังตะกู2600
ข้าวข้าวขาวดอกมะลิ 105นางทิพจันทร์กาญจนเตชะ="045429004"105อุบลราชธานีเดชอุดมบัวงาม1000
พืชไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นายกิตินันท์คงเพชร="0819915151"51สระบุรีวังม่วงแสลงพัน1050
ข้าวข้าวนางทิพจันทร์นางทิพจันทร์="045429004"104อุบลราชธานีเดชอุดมกลาง1494
ข้าวข้าวนายเสน่ห์นายเสน่ห์="0935639696"200อุดรธานีหนองหานพังงู3000
ไม้ผลมังคุดนายจิรัตน์มณี="0895891438"95พังงากะปงเหมาะ652
ข้าวพืชนายสุนทรมีสิงห์="042258161"200อุดรธานีพิบูลย์รักษ์บ้านแดง3000
ข้าวข้าวนายประสารนายประสาร="056461314"80ชัยนาทวัดสิงห์มะขามเฒ่า2000
ข้าวข้าวนายอำพนศิริคำ="0862300431"200มหาสารคามกันทรวิชัยขามเรียง3000
ข้าวข้าวหอมกระดังงานายประถมนายประถม="0936741421"132นราธิวาสตากใบพร่อน1000
พืชไร่มันสำปะหลังนายสุภาพนายสุภาพ="0899076862"90นครสวรรค์ตากฟ้าอุดมธัญญา1253
ข้าวข้าวนายอาทิตย์มหาพจน์="0857019486"240ยโสธรเมืองยโสธรดู่ทุ่ง3026
ข้าวขาวดอกมะลิ105นายภิรมย์ รอดย้อย ="0862613832"200นครราชสีมาโนนแดงโนนแดง3000
ข้าวข้าวนายสมควรไชยมหา="0623101319"200นครสวรรค์หนองบัวหนองกลับ3000
ปศุสัตว์ไก่พื้นเมืองนายดนัยศักดิ์ เย็นใจ="0898961773"25ระยองบ้านค่ายหนองบัว29
ข้าวข้าวนายปรีชาสายแสง="0922474332"67สระบุรีหนองแคห้วยขมิ้น1946
ไม้ยืนตันกาแฟนายปราโมทย์ใสจุล="0835072520"200ชุมพรเมืองชุมพรถ้ำสิงห์1500
ข้าวข้าวเหนียว กข.6นายสวัสดิ์ คุ้มกุดหว้า="0981026026"220กาฬสินธุ์นาคูบ่อแก้ว3033
พืชไร่หัวมันสำปะหลังสดนายอนุรักษ์อันทรินทร์="0828484772"200ร้อยเอ็ดเสลภูมิภูเงิน1150
ข้าวข้าวนายทวิชวัชรกาฬ="0982486202"250นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชท่าเรือ800
พืชผักถั่วลิสงฝักสด,ฝักแห้งนายจรัญกาญจนสาธิต="0872313345"250ยโสธรเมืองยโสธรค้อเหนือ380
ข้าวข้าวนายบรรเทิงเกิดศรี="0871822994"349พะเยาแม่ใจป่าแฝก3727.75
ข้าวข้าวนายวีระชนทองธีระ="0933190708"95นครราชสีมาสูงเนินมะเกลือใหม่1144
พืชไร่มันสำปะหลังนายกันยาคงพลปาน="0813608143"125ร้อยเอ็ดโพธิ์ชัยบัวคำ1315
ข้าวข้าวนายธนัชยืนยิ่ง="0817436180"200สุรินทร์ศีขรภูมิหนองขวาว3000
ข้าวข้าวนายธนัชยืนยิ่ง="0817436180"200สุรินทร์ศีขรภูมิจารพัต3074
ข้าวข้าวนายธนัชยืนยิ่ง="0817436180"200สุรินทร์ศีขรภูมิช่างปี่3027
ข้าวข้าวเสน่ห์เสน่ห์="0918236437"140ตรังนาโยงนาข้าวเสีย729
ข้าวข้าวนายทวีศักดิ์โสรเนตร="0899487915"268สุรินทร์สังขะบ้านจารย์5170
ข้าวข้าวนายทวีศักดิ์โสรเนตร="0899487915"200สุรินทร์สังขะพระแก้ว3879
ข้าวข้าวนายทองดีหาญใจ="0856959411"200ลำปางแม่เมาะสบป้าด1000
ประมงหอยแครงธรรมนูญถิ่นบุญชู="0866777761"30สมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์นาเกลือ1014
พืชไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นางจรีรัตน์นางจรีรัตน์="055334093"212พิษณุโลกนครไทยหนองกะท้าว3962
ข้าวข้าวนางนนทยา นางนนทยา ="0894363860"70พิจิตรเมืองพิจิตรดงป่าคำ1545
พืชไร่มันสำปะหลังนายอุทัยสมรรถชัย="0621842008"365นครราชสีมาเสิงสางกุดโบสถ์10000
ข้าวข้าวนายมาโนช เทียนขาว ="0813797074"133ชัยนาทมโนรมย์หางน้ำสาคร3516
พืชผักผักคะน้านายมาโนช วงศ์เมือง="0622520711"50พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกบึงพระ300
ข้าวข้าวนายมาโนชวงศ์เมือง="0622520711"132พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกจอมทอง1376
ข้าวข้าวนายทวีศักดิ์โสรเนตร="0933190278"52สุรินทร์สังขะสะกาด1078
ข้าวข้าวนายทวีศักดิ์โสรเนตร="0899487915"312สุรินทร์สังขะทับทัน5600
ข้าวข้าวนางดวงใจวัฒนกุล="0933190276"25สุรินทร์รัตนบุรีไผ่705
ข้าวข้าวนางดวงใจวัฒนกุล="0933190276"200สุรินทร์รัตนบุรีหนองบัวบาน3015
ข้าวข้าวนายวิรัตน์นายวิรัตน์="0817492060"241เลยเมืองเลยน้ำสวย1954
ข้าวข้าวนายเหลื่อมศักดิ์ฤทธิรณ="0933190274"200สุรินทร์ชุมพลบุรีนาหนองไผ่3000
ปศุสัตว์ไก่พื้นเมืองนายธนจิตร์ฮุ่นตระกูล="0815979745"100สระบุรีแก่งคอยห้วยแห้ง35.93
สมุนไพรขมิ้นชันนายไพบูลย์ทองสุข="0850693800"30พังงาทับปุดถ้ำทองหลาง100
ข้าวข้าวนายประดิษฐ์อินตาพรม="0810454757"85นครสวรรค์ลาดยาววังเมือง2400
ข้าวข้าว กข 15 ,กข 6 ,ข้าวหอมมะลิ 105นายเสรีพยุงวงศ์="0933299242"254ยโสธรไทยเจริญคำไผ่4574
ข้าวข้าวนางพะเยาว์ปัทมามาลย์="0981026834"200มหาสารคามโกสุมพิสัยหนองบัว3000
ข้าวข้าวอินทรีย์นายสถาพรคำวงค์ปิน="0621963991"100อำนาจเจริญปทุมราชวงศาห้วย1000
ข้าวข้าวนางดวงภรณ์โตอนันต์="0817827042"200ฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวดอนเกาะกา6609
ข้าวข้าวนางสาวเกศรินทร์ถาคำติ๊บ="0931303042"200เชียงใหม่หางดงหนองแก๋ว1741.75
ไม้ดอกกล้วยไม้นายสุวพัชร์ศิรนิธิภิรมย์="025956960"33นนทบุรีบางใหญ่บ้านใหม่607.25
ปศุสัตว์แพะเนื้อนายศักดิ์ชัยฐิติพงษ์พานิช="0818166749"82ราชบุรีสวนผึ้งท่าเคย2605
ประมงปลาแรดนายอนันเหล่าแช่ม="0848179698"100อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่0
ข้าวข้าวนางชุลีพรบุญกว้าง="0898442686"200ศรีสะเกษภูสิงห์โคกตาล1684
ข้าวข้าวนางชุลีพรบุญกว้าง="0898442686"200ศรีสะเกษภูสิงห์ตะเคียนราม3016
ข้าวข้าวนายจิตกรวัฒน์สาแก้ว="044591161"200สุรินทร์ท่าตูมพรมเทพ3061
ข้าวข้าวนางชุลีพรบุญกว้าง="0898442686"200ศรีสะเกษภูสิงห์ละลม2662
ข้าวข้าวนางสาวศศิธรนางสาวศศิธร="0933191795"200บุรีรัมย์พลับพลาชัยจันดุม1000
ข้าวข้าวนางสาวอรทัยยางศูนย์="0871857933"240ยโสธรทรายมูลไผ่4346
ไม้ผลทุเรียนนายสมชายปิยวาจานุสรณ์="0898926050"34จันทบุรีท่าใหม่ทุ่งเบญจา575
พืชไร่มันสำปะหลังนายเกรียงศักดิ์ ภู่เกตุ="0817400583"300อุทัยธานีลานสักลานสัก5000
ข้าวข้าวนายสมเกียรตินายสมเกียรติ="0939190709"200นครราชสีมาโนนสูงธารปราสาท3000
ข้าวข้าวนายอนุสรณ์ฉมารัตน์="0933190711"57นครราชสีมาคงเทพาลัย1083
ข้าวข้าวเหนียว กข.6นางวันเพ็ญแก้วโยธา="0810612949"200กาฬสินธุ์ร่องคำร่องคำ3000
ข้าวข้าวนายวุฒินันท์ศักดิ์กระโทก="0897171375"52นครราชสีมาบัวใหญ่โนนทองหลาง1000
พืชผักหอมแดงนายโสรสจันทร์ศิลป์="0828756722"215ยโสธรค้อวังฟ้าห่วน1500
ข้าวข้าวขาวมะลิ 105นายสุรศักดิ์สิทธิไชย="044385046"200นครราชสีมาขามสะแกแสงเมืองนาท3000
ข้าวข้าวนายไกรวุทธิ์พงศ์พันธุ์="055491010"49อุตรดิตถ์ตรอนบ้านแก่ง1019
ข้าวข้าวนายชูเกียรติปะกิระตัง="0981029471"200มหาสารคามวาปีปทุมดงใหญ่3000
ข้าวข้าวนางลมูลนางลมูล="0884355354"126ชัยนาทสรรคบุรีโพงาม2416
ข้าวข้าวนายสุกิจโพชะโน="0895699255"200นครพนมนาทมหนองซน3000
ไม้ยืนตันปาล์มน้ำมันนายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร="0871931188"140ชุมพรปะทิวทะเลทรัพย์0
ข้าวข้าวนายกำจรนายกำจร081 887595169อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์ท่าเสา3710
พืชไร่มันสำปะหลังนายสนิท ดวงสุนทร="0933190710"80นครราชสีมาเมืองนครราชสีมาหนองบัวศาลา2774
ข้าวข้าวนางอาภรณ์ บุญธรรม 081 379833143อุตรดิตถ์ลับแลฝายหลวง3688
ข้าวข้าวนายบัญชา เบญจมาลย์081 972499155อุตรดิตถ์ทองแสนขันบ่อทอง3000
ข้าวข้าวนายไกรวุทธ์ พงศ์พันธุ์081 785782206อุตรดิตถ์ตรอนวังแดง3867
ข้าวปทุมธานี1, กข41, กข63, ไรซ์เบอรี่ทรงวุฒิ จันทร์ดา ="0946195551"148อุตรดิตถ์พิชัยคอรุม3168.45
ไม้ผลมะม่วงนายประสิทธิ์นิโรจน์สุวรรณ="0870279945"82ฉะเชิงเทราบางคล้าบางคล้า1633
พืชไร่สับปะรดนายวิรัตน์วงศ์ศรีรักษ์="0817492060"72เลยเมืองเลยน้ำหมาน375
ข้าวข้าวนายฉลาดศรีทาน้อย="0933190730"200นครราชสีมาลำทะเมนชัยขุย3000
ข้าวข้าวเหนียวนายสนองศรีประสาร="0933211331"250มุกดาหารคำชะอีคำชะอี1000
ข้าวข้าวนางบัวภาศาลางาม="0933190295"200บุรีรัมย์พุทไธสงบ้านจาน3000
ไม้ยืนตันปาล์มน้ำมันนายปรีชาหัสดีสวัสดิ์="0869539399"300สุราษฏร์ธานีกาญจนดิษฐ์ตะเคียนทอง11000
ข้าวข้าวขาวดอกมะลิ 105นายประเสริฐเถียรหนู="0933192044"200นครราชสีมาชุมพวงประสุข3000
ข้าวขาวดอกมะลิ 105นายอนุชานายอนุชา="044631124"200บุรีรัมย์นางรองหนองโสน3000
ข้าวข้าวนายบรรลือลักษวุธ="0933190273"208สุรินทร์จอมพระหนองสนิท3007
ข้าวข้าวนายกิติคุณกุลไธสง="0933190283"277สุรินทร์บัวเชดอาโพน3000
ข้าวข้าวนางฤทัยวรรณเลาเลิศ="044569138"200สุรินทร์สำโรงทาบหนองฮะ3242
ข้าวข้าวนายพงษ์ศักดิ์สายแก้ว="044509178"37สุรินทร์ศรีณรงค์แจนแวน764
ข้าวข้าวนายพงษ์ศักดิ์สายแก้ว="044509178"200สุรินทร์ศรีณรงค์ตรวจ3000
ไม้ยืนตันปาล์มน้ำมันนายสุเมธวัฒนา="0813976922"3200กระบี่ปลายพระยาปลายพระยา8900
ไม้ยืนตันปาล์มน้ำมันนายสุชนชนะคุ้ม="0818941810"485กระบี่คลองท่อมเพหลา30000
พืชผักพืชผักนางอรพินทร์แสงมณี="0813795313"420ตากพบพระคีรีราษฎร์1700
พืชไร่ระยอง72นายธิติพัทธ์ชัญถาวร="0899171321"105นครราชสีมาโนนไทยบัลลังก์1574
ประมงกุ้งขาวนายวิษณุวัฒน์นายวิษณุวัฒน์089-55027322นครปฐมกำแพงแสนสระสี่มุม414
ข้าวพืชนายสุนทรมีสิงห์="042258161"200อุดรธานีพิบูลย์รักษ์ดอนกลอย3000
ไม้ผลไม้ผลนายเอกธนัชบุสสยา="053341222"250เชียงใหม่จอมทองบ้านแปะ0
ข้าวข้าวมะลิ 105นายมานพผินงูเหลือม="0933190721"200นครราชสีมาจักราชทองหลาง3000
พืชไร่ระยอง72นายธิติพัทธ์ชัญถาวร089-91713279นครราชสีมาโนนไทยมะค่า400
ข้าวข้าวเปลือก,เมล็ดพันธุ์ข้าวนายธรรมศักดิ์นายธรรมศักดิ์="0866803014"172อุทัยธานีทัพทันทัพทัน3000
ข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าว,ข้าวเปลือกนายธรรมศักดิ์นายธรรมศักดิ์="0866803014"144อุทัยธานีหนองฉางเขาบางแกรก3000
ข้าวข้าวขาวดอกมะลิ105นายพนมกรสินธุวา="0903352244"220ร้อยเอ็ดจตุรพักตรพิมานป่าสังข์2400
ไม้ผลไม้ผลนายสวัสดิ์กะรัตน์="0892657492"296พะเยาเชียงคำเชียงบาน1864
0กระบี่ลำทับทุ่งไทรทอง0
ข้าวข้าวนายสราวุฒิช่างถม="0856468614"220ร้อยเอ็ดปทุมรัตต์บัวแดง3200
พืชไร่มันสำปะหลังเผด็จเผด็จ="0982732499"50สระแก้ววัฒนานครหนองน้ำใส1281
ข้าวข้าวนายมณเทียรรู้กิจ="0815327968"200อุดรธานีทุ่งฝนทุ่งฝน3000
ข้าวขาวดอกมะลิ 105นายอุดมโทไธสง="0933190719"205นครราชสีมาเฉลิมพระเกียรติช้างทอง3000
ข้าวปทุมธานี 1ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์วงษ์เนตร="036481077"30ลพบุรีท่าวุ้งบ้านเบิก1045
พืชไร่มันสำปะหลังสุวิชปสุตนาวิน="0819450292"51สระแก้ววังสมบูรณ์วังสมบูรณ์1634
ข้าว="01"นายประทีปอยู่สุข="0922496664"116ลพบุรีบ้านหมี่สนามแจง3060
ข้าวมะลิ105นายวิชัยสิงห์ทอง="0830411972"104ลพบุรีโคกเจริญโคกเจริญ1699
ข้าวข้าวนายอาทิตย์ศิริสิงห์="0933247795"210ร้อยเอ็ดเมยวดีเมยวดี3200
ข้าวข้าวนายวิทยานายวิทยา="043812975"311กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์ลำพาน3411.75
ข้าวข้าวนายประมวลปัททุม="0933215115"200มุกดาหารนิคมคำสร้อยกกแดง1000
ข้าวข้าวนายนวิชิตสัตนาโค="0935380482"150ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิหินกอง1300
ข้าวข้าวขาวดอกมะลิ 105เผด็จวัชรศัสตรา="0982732499"50สระแก้ววัฒนานครวัฒนานคร500
ข้าวข้าวนายวินัยลือชา="0878555578"220ร้อยเอ็ดเกษตรวิสัยกำแพง3200
ข้าวข้าวนายสมพรนามพิลา="0876789619"200อุดรธานีกุมภวาปีเสอเพลอ3000
พืชไร่มันสำปะหลังนายอาทิตย์ศิริสิงห์="0933247795"158ร้อยเอ็ดเมยวดีชุมพร950
ข้าวข้าวนายวิชิตสัตนาโค="0935380482"160ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิทุ่งกุลา2200
ข้าวข้าวนายธวัชชัยบัวทองหลาง="0810538284"200อุดรธานีหนองแสงหนองแสง2262
ข้าวข้าวนายวิมล วรพันธ์="081953421"204ตากบ้านตากตากตก2779
ข้าวข้าวนางลักขณานิลาลาด="0933192556"236ยโสธรค้อวังฟ้าห่วน3749
พืชไร่พืชไร่นายลัสดานายลัสดา="0933190734"100นครราชสีมาเทพารักษ์สำนักตะคร้อ1000
พืชไร่พืชไร่นายลัสดา คำสอน="0933190734"100นครราชสีมาเทพารักษ์วังยายทอง1000
ข้าวข้าวนายเดชาธร กาชัย="053721534"440เชียงรายพานสันมะเค็ด5700
ข้าวข้าวนายบุญเยี่ยมพรหมทองแก้ว="043891092"196กาฬสินธุ์ยางตลาดโนนสูง3000
ข้าวพืชนายจำเนียรภูดวงเดือน="0857384729"50กาฬสินธุ์ยางตลาดนาเชือก600
ข้าวพืชนายวิเชียร ชาญสตบุตร="0898662491"82ชุมพรท่าแซะท่าข้าม2109
ข้าวข้าวนายไพรัชแก้วน้ำใส="0933192075"40นครราชสีมาโนนสูงขามเฒ่า1000
พืชไร่มันสำปะหลังนายมาโนชกะระโสภณ="036633372"30ลพบุรีลำสนธิเขารวก540
ประมงกุ้งxxxx รอคำสั่งxxxx รอคำสั่ง="0000000"23นครศรีธรรมราชปากพนังขนาบนาก360
ข้าว="31"นายสมชายมะกาว="0861816059"67พะเยาจุนห้วยข้าวก่ำ122.1
ข้าวข้าวนายประเด็นมณีจันทึก="0810738789"200นครราชสีมาบัวลายบัวลาย3477
พืชผักข้าวโพดหวานนายอุทัยสมรรถชัย="0621842008"50นครราชสีมาเสิงสางสุขไพบูลย์300
ไม้ผลมะม่วงนายจิราทิตย์โรจน์อุ่นวงษ์="0867894862"42ชัยภูมิหนองบัวแดงนางแดด622
ข้าวข้าว กข6นายสมศักดิ์พิมพ์โคตร="0874291524"200อุดรธานีไชยวานหนองหลัก3000
พืชไร่มันสำปะหลังนายสนิท นายสนิท ="0933190710"80นครราชสีมาเมืองนครราชสีมาโพธิ์กลาง2262
ข้าวข้าว มันสำปะหลังนางปริชาตินาคประกอบ="0933190724"134นครราชสีมาบ้านเหลื่อมโคกกระเบื้อง2000
ข้าวข้าวเปลือก/เมล็ดพันธุ์นางวรินทรนาถาบุตร="0918322898"238ยโสธรคำเขื่อนแก้วกู่จาน4004
พืชผักแตงโมสวัสดิ์สิงห์สุข="0981056988"250ยโสธรคำเขื่อนแก้วลุมพุก250
ข้าวข้าวนายสุชาติวงศ์ชื่น="0828922557"200เชียงใหม่ฝางเวียง1944
ข้าวข้าวนายประวัตินายประวัติ="042635399"266มุกดาหารหนองสูงหนองสูงใต้3000
ข้าวข้าวอินทรีย์นางสาวจารุณี นางสาวจารุณี ="0862206491"180ยโสธรกุดชุมกำแมด2240
ข้าวข้าวอินทรีย์นางสาวจารุณีวรรณจำรัส="0862206491"20ยโสธรกุดชุมโพนงาม260
ข้าวข้าวขาวดอกมะลิ 105 นายธีระวัฒน์บุษสระเกษ="0898452292"305นครราชสีมาปักธงชัยสะแกราช3000
ข้าวขาวดอกมะลิ 105นายสัมฤทธิ์เจริญชัย="0933192542"226ยโสธรมหาชนะชัยสงยาง3000
ข้าวข้าวมะลิ 105นายมนิตย์สอพิมาย="0933190705"198นครราชสีมาพิมายสัมฤทธิ์3000
พืชไร่พืชไร่นายสุทัศนายสุทัศ="0861274994"55ลพบุรีพัฒนานิคมช่องสาริกา2490
ข้าวข้าวหอมมะลินายสมบัติแคนสิงห์="0898458423"200บุรีรัมย์ลำปลายมาศหนองโดน3000
ข้าวข้าวคุณภาพนายสมดุลย์สารรัมย์="044661426"200บุรีรัมย์ลำปลายมาศโคกล่าม3000
ข้าวข้าวนายสุขดีบุญลำพู="0899175369"205นครราชสีมาห้วยแถลงงิ้ว3183
ข้าวข้าวนายพงษ์ศักดิ์นายพงษ์ศักดิ์="0933190733"300นครราชสีมาสีดาสามเมือง3000
ประมงปลานิลนายพีระเดชเดชศราเดโช="0891404065"54สมุทรปราการบางบ่อบางบ่อ1693
ข้าวข้าวนายสิรวิศกรียาอาภรณ์="056451031"93ชัยนาทหันคาสามง่ามท่าโบสถ์2528
ข้าวข้าวขาวดอกมะลิ 105นายประวิทย์ขุนพรหม="045681256"275ศรีสะเกษราษีไศลส้มป่อย3000
ข้าว="3470"นางฉันทนานางฉันทนา="0844759480"206ศรีสะเกษเมืองศรีสะเกษโพนข่า3470
นายพงษ์ศักดิ์นายพงษ์ศักดิ์="0933284314"150ร้อยเอ็ดหนองพอกบึงงาม1100
ข้าวอินทรีย์นางสาวจารุณีวรรณจำรัส="0862206491"80ยโสธรกุดชุมหนองแหน1300
ข้าวข้าวหอมมะลินางรัตดา คงสีไพรคงสีไพร="0868671295"201ศรีสะเกษน้ำเกลี้ยงรุ่งระวี3007
ข้าวขาวดอกมะลินายนิกรลาภเจือจันทร์="0819673967"243ศรีสะเกษเมืองศรีสะเกษหมากเขียบ3170
ข้าวอินทรีย์นางสาวจารุณีวรรณจำรัส="0862206491"70ยโสธรเลิงนกทาโคกสำราญ1500
ข้าวขาวดอกมะลิ 105นายเกรียงศักดิ์วงศ์สุวรรณ="062200458"248ศรีสะเกษเมืองศรีสะเกษตะดอบ3166
ข้าวข้าวขาวดอกมะลินางศิวิไลนางศิวิไล="0910139511"408ศรีสะเกษเมืองศรีสะเกษน้ำคำ3515.5
ข้าวข้าวนายวิชัยกิ่งมณี="0933237412"211เลยภูกระดึงภูกระดึง1667
ไม้ผลไม้ผลนายเสน่ห์ทะพิงค์แก="0849502902"137เชียงใหม่สารภีขัวมุง1296
ข้าวข้าวขาวดอกมะลิ 105นายนพรัตน์เกียรติกิตติกร="045681256"1250ศรีสะเกษราษีไศลดู่20070
ข้าวขาวดอกมะลิ 105นายประวิทย์ขุนพรหม="045681256"139ศรีสะเกษราษีไศลหนองแค1842
ข้าวข้าวนายทรงวุฒิ นายทรงวุฒิ ="0946195551"180อุตรดิตถ์พิชัยท่ามะเฟือง4001
ข้าวข้าวนางวัชรีนางวัชรี="0869797219"95ชัยนาทสรรพยาสรรพยา1590
ข้าวข้าวนายอดิศักดิ์ ราวินิต="0981058987"74ยโสธรทรายมูลดู่ลาด1500
พืชไร่มันสำปะหลังนางพรทิพย์ชนะสาย="0933190727"62นครราชสีมาขามทะเลสอพันดุง1309
พืชผักปูโกนายสะมาแอมะมิง="0817661641"210ปัตตานียะรังเมาะมาวี500
ข้าวข้าวนายณัฎฐะชัย รัตนไพบูลย์ ="0801389618"400ปัตตานีปะนาเระคอกกระบือ2500
พืชไร่มันสำปะหลังนางสุธาสินีภู่จันทึก="0933190729"54นครราชสีมาพระทองคำทัพรั้ง1388
ข้าวข้าวณัฎฐะชัย รัตนไพบูลย์ ="0801389618"250ปัตตานีโคกโพธิ์ควนโนรี1500
ไม้ยืนตันยางพารานายณรงค์ บุญถนอม="0818963050"136ปัตตานีโคกโพธิ์ท่าเรือ1919.35
ข้าวข้าวทองมามานะกุล="0819340063"18น่านเวียงสาแม่สา146
ข้าวข้าวหอมมะลิ 105นายสมชายใจปิน="0816027843"435เชียงใหม่พร้าวสันทราย6170
ข้าวข้าวนายแสวงนายแสวง="0817061206"150เชียงรายพานทรายขาว1287
ปศุสัตว์ลูกกระบือนายพรรณเลิศนายพรรณเลิศ="0895635600"10พิษณุโลกชาติตระการสวนเมี่ยง10
ปศุสัตว์ลูกกระบือนายพรรณเลิสศิริปาลกะ="0895635600"10พิษณุโลกชาติตระการชาติตระการ10
ปศุสัตว์ปศุสัตว์นายนรสีห์สุดวิลัย="081030983"40อุทัยธานีลานสักทุ่งนางาม300
ข้าวข้าวนายเอกชัยอภิรัตน์="055652642"61สุโขทัยศรีนครศรีนคร1000
0ชุมพรหลังสวนหลังสวน0
ข้าวข้าวนายเนตรนายเนตร="0933268866"200อุดรธานีกุดจับเชียงเพ็ง3000
พืชไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นายบรรจงชัยขุนพล="0818869870"400ตากแม่สอดแม่กาษา8000
พืชไร่มันสำปะหลังสันต์จูชัง="0898630151"122เลยเอราวัณเอราวัณ1996
ไม้ยืนตันยางพารานายเจษฎาจันทโติ="038666186"36ระยองบ้านค่ายบางบุตร1299
ข้าวข้าวเหนียวนางจันจิราสายรอด="024237123"200อุดรธานีเมืองอุดรธานีเชียงยืน3000
ข้าวข้าวนายวิชัยโคตรโมลี="0816707872"112อุดรธานีหนองวัวซอหนองอ้อ1016
ข้าวข้าวนายสนั่นพลศรี="0890137878"144นครปฐมบางเลนบางปลา3614
0อุดรธานีบ้านดุงบ้านจันทน์0
ข้าว-นายจำนัลโคติวงศ์="0818517084"859สระบุรีมวกเหล็กลำพญากลาง12128
ไม้ผลกล้วยหอมทองนายศิริชัยจันทร์นาค="0861673797"190เพชรบุรีบ้านลาดบ้านลาด534
ข้าวข้าวนายเอนกวงษ์คำ="0894897351"55ปทุมธานีเมืองปทุมธานีบางคูวัด1273.25
ข้าวข้าวนายบรรจงศิลป์วุฒิอุทัย="0982806340"207ปทุมธานีลาดหลุมแก้วคลองพระอุดม3702.25
ข้าวข้าวนายณัฐพงษ์ โตปิติ="0982806335"209ปทุมธานีลำลูกกาบึงทองหลาง6205
ข้าวข้าวนายประกอบจรเจริญ="0984365519"209ปทุมธานีหนองเสือบึงกาสาม4960.25
ปศุสัตว์หญ้าเนเปียร์นายทวีณรงค์เพชร="0625414626"28จันทบุรีสอยดาวทุ่งขนาน355
ข้าวหอมมะลิ105,กข15นายไพบูลซารัมย์="0823181772"200บุรีรัมย์กระสังสองชั้น3000
ข้าวดอกมะลิ 105,กข15นายไพบูลซารัมย์="0823181772"200บุรีรัมย์กระสังศรีภูมิ3000
ข้าวข้าวนายประเสริฐสมการณ์="0611539803"200บุรีรัมย์หนองหงส์หนองชัยศรี3000
ปศุสัตว์กระบือนายชาตรีเจริญพร="0846182195"65พิษณุโลกพรหมพิรามทับยายเชียง538
ปศุสัตว์ไก่พื้นเมืองนายชาญณรงค์ ตันติชำนาญกุล="0836442555"80ภูเก็ตถลางป่าคลอก0
ข้าวข้าวหอมมะลินายไพจิตรไชยศล="0933190297"200บุรีรัมย์ประโคนชัยจรเข้มาก3000
ไม้ยืนตันปาล์มน้ำมันนายไพโรจน์พิธีรัตนานนท์="0918245295"600สุราษฏร์ธานีพนมพนม25000
ไม้ผลไม้ผลนายถิรพุทธิ์ คานทอง="089714767"224ศรีสะเกษขุนหาญพราน2125
0ศรีสะเกษพยุห์ตำแย0
ข้าวข้าวนายวีระแขกรัมย์="0933190305"200บุรีรัมย์ห้วยราชโคกเหล็ก3000
ปศุสัตว์ไก่ดำนายชาตรีเจริญพร="0846182195"71พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกในเมือง1224
ข้าวข้าวนายสมควร สีมะชัย="0956684501"40ขอนแก่นน้ำพองกุดน้ำใส500
พืชไร่มันสำปะหลังบรรจงเชื้อฉุน="0933190306"107บุรีรัมย์โนนสุวรรณโกรกแก้ว828
ปศุสัตว์กระบือนายชูวิทย์หงษ์สามสิบเจ็ด="0818281237"10พิษณุโลกนครไทยยางโกลน20
ข้าวข้าวนายชัยชิด สร้อยจิต="044669090"200บุรีรัมย์หนองหงส์ไทยสามัคคี3000
ปศุสัตว์โคเนื้อนายทรงวุฒิเดชวิชิตชัย08 1263 8550ขอนแก่นชุมแพขัวเรียง221
ข้าวข้าวนายภูวเดชวุฒิวงศ์วัฒ="0936152079"178นครศรีธรรมราชปากพนังป่าระกำ2990
ข้าวข้าวนายประทีปหนูนุ้ย="0935740597"225นครศรีธรรมราชหัวไทรแหลม2500
พืชผักผักนายประทีปหนูนุ้ย="0935740597"51นครศรีธรรมราชหัวไทรแหลม360.25
นางนวรัตน์ พูลช่วย="0828329538"90พัทลุงศรีบรรพตตะแพน527
ข้าวข้าวนายพีรพลรัตนะ="0819340061"69สระบุรีเสาไห้เมืองเก่า1797
พืชไร่อ้อยนายสุริยาแก้วหย่อง="0933190723"77นครราชสีมาแก้งสนามนางบึงพะไล1882
ข้าวข้าวนายเทอดศักดิ์สถิตมั่น="0819455504"300ปราจีนบุรีกบินทร์บุรีบ้านนา3000
ข้าวข้าวนายพีระพลรัตนะ="0819340061"92สระบุรีวิหารแดงบ้านลำ3196
ข้าวข้าวนายวรสาร เมืองทอง="0815330982"65พิจิตรสามง่ามรังนก1505
0ลพบุรีหนองม่วงดงดินแดง0
นายกฤษณะดีปาละ="0811112105"233เชียงรายเวียงชัยผางาม3597
ข้าวข้าวเหนียวสันป่าตอง 1นายประโยชน์ปันทนา="0"201เชียงใหม่สันทรายป่าไผ่1710.7
ข้าวข้าวนายพีรพลรัตนะ="0819340061"127สระบุรีหนองแซงโคกสะอาด0
ข้าวข้าวนายพีรพลรัตนะ="0819340061"110สระบุรีหนองแซงม่วงหวาน0
ข้าว-นายสมศักดิ์พันธุ์ต้น="0821510633"167ศรีสะเกษเมืองศรีสะเกษโพนข่า1568
พืชไร่มันสำปะหลังนายทวีจงปัตนา087-478909107นครราชสีมาด่านขุนทดบ้านเก่า1498
ข้าวข้าวนายเมธ๊ชินชัย="0895836622"201ศรีสะเกษขุขันธ์กันทรารมย์3020
ข้าวข้าวนายเมธ๊ชินชัย="0913455126"200ศรีสะเกษขุขันธ์ปรือใหญ่3000
พืชไร่มันสำปะหลังนายมนิตย์สอพิมาย="0983287941"51นครราชสีมาพิมายนิคมสร้างตนเอง1737
ข้าวข้าวนายสำราญทาเกิด="0898351162"306พะเยาจุนทุ่งรวงทอง4821
ข้าวข้าวนายมาโนชวงศเมือง="0622520711"79พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกวัดพริก1500
พืชไร่มันสำปะหลัง,ข้าว,ข้าวโพด,อ้อยนายเฉลิม เหิกขุนทด="0890057772"107นครราชสีมาด่านขุนทดโนนเมืองพัฒนา1453
ปศุสัตว์พืชอาหารสัตว์นายเสถียรจำนงกุล="0817046408"77กาญจนบุรีเลาขวัญหนองฝ้าย1420
ปศุสัตว์แพะนายฉัตรชัยสรรพกิจ="0819410263"55กาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีปากแพรก669
พืชไร่พืชไร่นายศรัณยพงศ์แสงวินาวรกุล="0810732507"52นครราชสีมาครบุรีแชะ1270
พืชไร่มันสำปะหลังนายจิรศักดิ์ ประทุมศรี="0898454077"68นครราชสีมาสีคิ้วลาดบัวขาว1647
พืชไร่มันสำปะหลังโรงงานนางวันทนัยแก้วพูลศรี="0922474331"55สระบุรีแก่งคอยหินซ้อน1134