ชื่อแปลงใหญ่
กลุ่มสินค้า
สินค้า
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
จำนวนเกษตรกร(ราย)
พื้นที่(ไร่)
ชื่อผู้จัดการ
นามสกุลผู้จัดการ
โทรศัพท์
ตำแหน่ง
รวมกลุ่ม
รวมมาตราฐาน
gap
อินทรีย์
RSPO
อื่นๆ
วาดแปลงแล้ว
doae
farmmis
gisdago
qgis
รหัสแปลง
ส่วนที่3(ราย)
ส่วนที่3(แปลง)
ข้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000922    
อาหารสัตว์ อำเภอ จังหวัดชุมพร ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001196    
ข้าว อำเภอ จังหวัดชัยนาท ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000486    
ข้าว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000848    
ข้าว อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000485    
ข้าว อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001041    
ข้าว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001042    
ข้าว อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001043    
ข้าว อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001044    
อาหารสัตว์ อำเภอ จังหวัดชัยนาท ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000488    
ข้าว อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001045    
ข้าว อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001046    
กระบือ อำเภอ จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 ปศุสัตว์ กระบือ       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001047    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่7 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001174    
กุ้งก้ามกราม อำเภอ จังหวัดนครปฐม ปี2561 ประมง กุ้งก้ามกราม       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001161    
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000658    
โคนม อำเภอ จังหวัดนครปฐม ปี2561 ปศุสัตว์ โคนม       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001162    
แพะ อำเภอ จังหวัดกระบี่ ปี2561 ปศุสัตว์ แพะ       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001188    
โคนม อำเภอ จังหวัดนครปฐม ปี2561 ปศุสัตว์ โคนม       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001163    
อ้อย อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000449    
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000448    
ข้าว อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000596    
ข้าว อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000597    
มันสำปะหลัง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000447    
ไก่พื้นเมือง อำเภอ จังหวัดภูเก็ต ปี2561 ปศุสัตว์ ไก่พื้นเมือง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001192    
อาหารสัตว์ อำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001135    
ไก่พื้นเมือง อำเภอ จังหวัดนครราชสีมา ปี2561 ปศุสัตว์ ไก่พื้นเมือง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000598    
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000647    
โคเนื้อ อำเภอ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2561 ปศุสัตว์ โคเนื้อ       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000933    
ข้าว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000637    
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000646    
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000645    
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000648    
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000644    
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000643    
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000642    
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000649    
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000641    
ข้าว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000640    
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000650    
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000651    
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000652    
ไก่พื้นเมือง อำเภอ จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ปศุสัตว์ ไก่พื้นเมือง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000660    
ข้าว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000638    
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000659    
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000653    
ข้าว อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000636    
ข้าว อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000635    
ข้าว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000634    
ข้าว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000633    
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000632    
โคเนื้อ อำเภอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี2561 ปศุสัตว์ โคเนื้อ       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001193    
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000654    
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000655    
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000656    
โคเนื้อ อำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี2561 ปศุสัตว์ โคเนื้อ       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001154    
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000657    
แปลงใหญ่ข้าว หมูที่ 3 ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001175    
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000639    
มันสำปะหลัง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปี2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000136    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       40 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001173    
โคเนื้อ อำเภอ จังหวัดตราด ปี2561 ปศุสัตว์ โคเนื้อ       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000506    
ปาล์มน้ำมัน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000171    
มังคุด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ผลไม้ มังคุด       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000170    
ปาล์มน้ำมัน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000169    
มังคุด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ผลไม้ มังคุด       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000168    
มังคุด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ผลไม้ มังคุด       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000167    
ทุเรียน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ผลไม้ ทุเรียน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000166    
มังคุด อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ผลไม้ มังคุด       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000165    
ผึ้งโพรงไทย อำเภอนาบอล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000164    
มะพร้าวแก่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ไม้ยินต้น มะพร้าวแก่       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000163    
ข้าว อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001160    
มันสำปะหลัง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปี2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000137    
ข้าว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000626    
มังคุด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ปี2561 ผลไม้ มังคุด       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000117    
หม่อนไหมตำบลนาจำปาอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ปี2561 หม่อนไหม หม่อนไหม       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001239    
ข้าวตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001241    
ทุเรียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ปี2561 ผลไม้ ทุเรียน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000116    
ข้าวตำบลหนองโสนอำเภอส่ามง่ามจังหวัดพิจิตรปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001245    
เงาะ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000115    
ปาล์มน้ำมันตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001238    
ปาล์มน้ำมัน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000002    
ปาล์มน้ำมัน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000003    
ปาล์มน้ำมัน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000004    
ปาล์มน้ำมัน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000005    
ปาล์มน้ำมัน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000006    
มันสำปะหลัง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปี2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000138    
ปลานิล อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001186    
สับปะรดโรงงาน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000446    
ข้าว อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001176    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1,3 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2560 ข้าว ข้าว       54 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001177    
อ้อย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000445    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001178    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2,9 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       34 620.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001179    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่4,5 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001180    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพระยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001181    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่4 ตำบลท่าพระยา อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001182    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่1,9 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001183    
โคเนื้อ อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ปศุสัตว์ โคเนื้อ       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001184    
มันสำปะหลัง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000443    
แพะ อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ปศุสัตว์ แพะ       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001185    
พริก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ผัก/สมุนไพร พริก       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000398    
โคนม อำเภอ จังหวัดลำพูน ปี2561 ปศุสัตว์ โคนม       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000993    
ปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000394    
ปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000395    
ปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000396    
อ้อยโรงงาน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 พืชไร่ อ้อยโรงงาน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000441    
อาหารสัตว์ อำเภอ จังหวัดพิจิตร ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001128    
ไก่พื้นเมือง อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี2561 ปศุสัตว์ ไก่พื้นเมือง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000001031    
มันสำปะหลัง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000399    
มันสำปะหลัง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000400    
พืชผัก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000438    
อ้อยโรงงาน อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 พืชไร่ อ้อยโรงงาน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000439    
ปาล์มน้ำมัน อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000397    
แปลงใหญ่ข้าว แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ข้าว ข้าว กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบสอง 50 1017.00 นายอรชุณร์ สารพินิจ 0884576508 นักวิชาการเกษตรชำนาญ อื่นๆ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5900000000237 51 53
แปลงใหญ่ข้าวแขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ข้าว ข้าว กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ลำต้อยติ่ง 50 1099.00 นายอรชุณร์ สารพินิจ 0884576508 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 5900000000294 50 58
แปลงใหญ่หญ้าสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ 40 175.00 นายธนโชติ หอมแย้ม   หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2001010020001 40 40
แปลงใหญ่ข้าว แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ข้าว ข้าว กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ขุมทอง 52 1330.00 นายชัยยงค์ ชูจันทร์ 0899211455 หัวหน้าสำนักงานเกษตร วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 5900000000083 52 59
แปลงใหญ่ข้าวแขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ข้าว ข้าว กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันออก 53 1465.00 นายอรชุณร์ สารพินิจ 0884576508 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ อื่นๆ 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 5900000000307 53 69
แปลงใหญ่ผัก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา 50 256.10 นายสมคิด คำมา 0979249986 หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 4   50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2001022080001 60 61
แปลงใหญ่กล้วยไม้ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน 30 111.20 นายสรรเสริญ บุญสนิท 0817336520 หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 อื่นๆ 25 25 0 0 0 1 0 0 1 0 2001019070001 31 32
แปลงใหญ่ปลานิล กุ้งขาว ต.บางบ่อ, ต.เปร็ง, ต.บางพลีน้อย, ต.บ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประมง ปลานิล สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ 55 1.69 นายสมบูรณ์ โพธิกะ 0896930375 ประมงอำเภอบางบ่อ สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5900000000544    
แปลงใหญ่เป็ดปากน้ำ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ปศุสัตว์ เป็ดไข่(เป็ดปากน้ำ) สมุทรปราการ บางบ่อ บางพลีน้อย 30 9.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101102030002    
แปลงใหญ่เป็ดปากน้ำ ปศุสัตว์ เป็ดไข่(เป็ดปากน้ำ) สมุทรปราการ บางบ่อ บางพลีน้อย 30 9.00 นายสาะิต กาเจริญ 081-914-36 ปศุสัตว์อำเภอบางบ่อ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101102030001    
แปลงใหญ่เป็ดปากน้ำ ปศุสัตว์ เป็ดไข่(เป็ดปากน้ำ) สมุทรปราการ บางบ่อ บางพลีน้อย 30 9.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101102030002    
แปลงใหญ่ปลาสลิด หมู่ 1,2,3,4,11,12 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ประมง ปลาสลิด สมุทรปราการ บางบ่อ คลองด่าน 30 889.00 นายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ 0800163453 เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101102050001    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ข้าว ข้าว สมุทรปราการ บางบ่อ คลองสวน 48 1081.00 นางสาวแจ่มจันทร์ ทองภิรมย์ 0895282732 เกษตรอำเภอบางบ่อ วิสาหกิจชุมชน 98 98 0 0 0 47 0 1 0 46 5900000000010 48 48
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ข้าว ข้าว สมุทรปราการ บางบ่อ คลองนิยมยาตรา 50 1249.00         วิสาหกิจชุมชน 50 50 0 0 0 31 1 0 0 30 6001102080001 50 50
แปลงใหญ่ข้าว หมู่1,2,3,4, 6 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ข้าว ข้าว สมุทรปราการ บางบ่อ คลองนิยมยาตรา 64 1582.00 นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อื่นๆ 0 0 0 0 0 29 1 1 0 27 2001102080002 64 64
แปลงใหญ่ปลานิล กุ้งขาว หมู่ 7 ต.บางปลา อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปี2561 ประมง ปลานิล สมุทรปราการ บางพลี บางปลา 20 646.00 นางสาวจุฑามาศ เอียดเซ่ง 0924578597 ประมงอำเภอบางพลี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000455    
แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ 5,7,9,10 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลไม้ มะม่วง สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง 30 120.00         อื่นๆ 10 10 0 0 0 12 0 6 0 6 6100000000372    
แปลงใหญ่ผักกระเฉด หมู่ 1,2,3 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร สมุทรปราการ บางพลี หนองปรือ 0 0.00 นายจำนงค์ เพชรประยูร   เกษตรอำเภอบางพลี อื่นๆ 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 2001103090001 51 51
แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ 6 ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ สมุทรปราการ พระประแดง บางน้ำผึ้ง 40 40.00 นายวินัย จันทมะโน   เกษตรอำเภอพระประแดง อื่นๆ 0 0 0 0 0 90 0 32 0 58 2001104100001 38 38
แปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ หมู่ 3 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลไม้ มะม่วง สมุทรปราการ พระประแดง ทรงคนอง 50 123.00         อื่นๆ 0 0 0 0 0 38 0 36 0 2 6100000000371    
แปลงใหญ่หอยแครง หมู่ 3,4 ต.นาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประมง หอยแครง สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ นาเกลือ 30 1014.00 ชรินทร์ ทองมา   ประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5900000000390    
แปลงใหญ่ปลานิล กุ้งขาว หมู่ 12 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประมง ปลานิล สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง 75 1876.00 นางจรีภรณ์ มีศรี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001106010002    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4,8,10,11,12,13 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ข้าว ข้าว สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง 51 1344.00 นางทิพย์มาลี มังคละสวัสดิ์   เกษตรอำเภอบางเสาธง อื่นๆ 0 0 0 0 0 26 0 9 0 17 2001106010001 51 51
แปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผลไม้ ทุเรียน นนทบุรี เมืองนนทบุรี ไทรม้า 278 679.50 นายภฤศ พรแสงพิรุณ   เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี   0 0 0 0 0 100 9 23 0 68 5901201090001 282 282
แปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลไม้ ทุเรียน นนทบุรี บางกรวย บางขุนกอง 70 245.75 นายสมเกียรติ ขรรค์ชัย   เกษตรอำเภอบางกรวย   0 0 0 0 0 53 2 37 0 14 2001202050001 50 85
แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ นนทบุรี บางกรวย มหาสวัสดิ์ 30 60.25 นายสมเกียรติ ขรรค์ชัย   เกษตรอำเภอบางกรวย   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001202070001 26 40
แปลงใหญ่ข้าวตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปี2561 ข้าว ข้าว นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง 75 931.00 นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ 088 457650 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง   0 0 0 0 0 35 1 20 0 14 6100000000460 74 74
แปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลไม้ ทุเรียน นนทบุรี บางใหญ่ บางเลน 50 161.50 นายสุวพัชร์ ศิรนิธิภิรมย์ 081 843327 เกษตรอำเภอบางใหญ่ อื่นๆ 0 0 0 0 0 19 8 6 0 5 2001203030001 46 46
แปลงใหญ่ข้าวตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปี2561 ข้าว ข้าว นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน 33 404.25 นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ 088 457650 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง   0 0 0 0 0 9 1 3 0 5 6100000000461 31 31
แปลงใหญ่ข้าวตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปี2561 ข้าว ข้าว นนทบุรี บางใหญ่ บางใหญ่ 31 491.00 นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ 088 457650 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง   0 0 0 0 0 4 0 3 0 1 6100000000459 30 31
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ข้าว ข้าว นนทบุรี บางใหญ่ บ้านใหม่ 57 1002.00 นายสุวพัชร์ ศิรนิธิภิรมย์   เกษตรอำเภอบางใหญ่   0 0 0 0 0 84 19 16 0 49 5901203060001 53 101
แปลงใหญ่กล้วยน้ำว้า อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลไม้ กล้วยน้ำว้า นนทบุรี บางใหญ่ บ้านใหม่ 57 243.25 นายสุวพัชร์ ศิรนิธิภิรมย์   เกษตรอำเภอบางใหญ่   0 0 0 0 0 17 1 5 0 11 2001203060001 26 27
กล้วยไม้แปลงใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ นนทบุรี บางใหญ่ บ้านใหม่ 34 616.75 นายสุวพัชร์ ศิรนิธิภิรมย์ 025956960 เกษตรอำเภอบางใหญ่   0 0 0 0 0 6 2 1 0 3 5900000000415 34 40
กลุ่มส่งเสริมข้าวแปลงใหญ่ข้าวบ้านคลองตาชม ม.9 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ข้าว ข้าว นนทบุรี บางบัวทอง บางคูรัด 32 469.00 นายไพโรจน์ สอนชา 081 843328 เกษตรอำเภอบางบัวทอง อื่นๆ 0 0 0 0 0 50 3 37 0 10 2001204040001 34 66
กลุ่มส่งเสริมข้าวแปลงใหญ่บ้านลาดกระเฉด ม.6 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ข้าว ข้าว นนทบุรี บางบัวทอง บางคูรัด 36 742.00 นายไพโรจน์ สอนชา 081 843328 เกษตรอำเภอบางบัวทอง อื่นๆ 0 0 0 0 0 77 11 61 0 5 2001204040002 36 85
แปลงใหญ่แพะ ปศุสัตว์ แพะ นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร 51 35.00 นายเศวตชัย กุหลาบศรี 081-826-07 ปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101204050001    
แปลงใหญ่ผัก ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร นนทบุรี ไทรน้อย ราษฎร์นิยม 66 327.75 นายนรินทร์ อินทร์วงศ์   เกษตรอำเภอไทรน้อย   0 0 0 0 0 10 3 0 0 7 5901205020001 25 34
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ข้าว ข้าว นนทบุรี ไทรน้อย ขุนศรี 50 1123.75 นายนรินทร์ อินทวงศ์ 025971373 เกษตรอำเภอไทรน้อย   0 0 0 0 0 19 1 0 0 18 5900000000008 52 52
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ข้าว ข้าว นนทบุรี ไทรน้อย ทวีวัฒนา 49 1139.00 นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ 0819340042 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง   0 0 0 0 0 22 3 0 0 19 5901205070001 46 48
แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลไม้ ทุเรียน นนทบุรี ปากเกร็ด บางตะไนย์ 31 95.00 นางมะลิ บุญนาน   เกษตรอำเภอปากเกร็ด อื่นๆ 0 0 0 0 0 14 0 4 0 10 2001206050001 31 31
แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลไม้ ทุเรียน นนทบุรี ปากเกร็ด ท่าอิฐ 30 102.50 นางมะลิ บุญนาน 095 530402 เกษตรอำเภอปากเกร็ด อื่นๆ 0 0 0 0 0 13 1 4 0 8 2001206070001 30 30
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ข้าว ข้าว นนทบุรี ปากเกร็ด คลองข่อย 33 496.00 นางมะลิ บุญนาน 095 530402 เกษตรอำเภอปากเกร็ด อื่นๆ 0 0 0 0 0 25 5 5 0 15 2001206100001 30 34
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางคูวัด 63 1186.00 นายนิคม คำสองสี 0982584393 เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี วิสาหกิจชุมชน 50 50 0 0 0 80 3 37 40 0 5900000000624 63 94
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง ข้าว ข้าว ปทุมธานี คลองหลวง คลองสอง 40 1233.00 นายพันธุ์ทิพย์ เปอร์เชาว์ 0819152575 ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำก สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101302020001 4 5
แปลงใหญ่เตยหอม หมู่ที่ 13 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ ปทุมธานี คลองหลวง คลองสาม 37 246.00 นางเรณู ปาละศิริ 0982806339 เกษตรอำเภอคลองหลวง วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 8 1 7 0 0 2001302030001 38 38
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 16 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี คลองหลวง คลองสี่ 170 4186.75 นางเรณู ปาละศิริ 0850798432 เกษตรอำเภอคลองหลวง วิสาหกิจชุมชน 200 200 0 0 0 294 75 151 13 55 2001302040001 170 399
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง ข้าว ข้าว ปทุมธานี คลองหลวง คลองหก 32 907.00 นายธีรพงศ์พันธุ์ ฉิมคราม 0818032163 ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ม.13 สหกรณ์ 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6101302060001    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง ข้าว ข้าว ปทุมธานี คลองหลวง คลองเจ็ด 30 689.00 นายนิคม แก้วสกุณี 0812964599 ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่คลองหลวง 1 สหกรณ์ 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6101302070001    
แปลงใหญ่แพะ หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปศุสัตว์ แพะ ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต 51 142.70 นายสรรเพ็ชญ์ เปี่ยมงาม   ปศุสัตว์อำเภอธัญบุรี   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000464    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ธัญบุรี บึงสนั่น 36 1161.00 นายสมชาย ทองชื่น 0982806338 เกษตรอำเภอธัญบุรี วิสาหกิจชุมชน 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 6101303050001    
แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน ปทุมธานี หนองเสือ บึงกาสาม 80 2239.00 นางกฤษณา คำหวาน 0982806334 เกษตรอำเภอหนองเสือ วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 41 4 34 3 0 2001304030002 83 103
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี หนองเสือ บึงกาสาม 50 1241.00 นางกฤษณา คำหวาน 0982806334 เกษตรอำเภอหนองเสือ วิสาหกิจชุมชน 60 60 0 0 0 91 1 10 80 0 5900000000051 65 83
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี หนองเสือ บึงกาสาม 153 3547.00 นางกฤษณา คำหวาน 0982806334 เกษตรอำเภอหนองเสือ วิสาหกิจชุมชน 207 207 0 0 0 189 7 36 139 7 5900000000635 234 299
แปลงใหญ่ปลาดุกคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประมง ปลาดุก ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว คูขวาง 52 52.00 นายภูษิต จันทร์เพชร 020550884 หัวหน้ากลุมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง วิสาหกิจชุมชน 13 3 0 0 10 0 0 0 0 0 6100000000465    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว คลองพระอุดม 68 1157.25 นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย 0982806340 เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว วิสาหกิจชุมชน 207 207 0 0 0 209 30 8 8 163 5900000000629 68 162
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว หน้าไม้ 30 795.00 นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย 0982806340 เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว วิสาหกิจชุมชน 30 30 0 0 0 5 0 1 1 3 2001305070001 38 59
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลำลูกกา บึงคำพร้อย 30 797.00 นายสมควร ปานเถื่อน 0806199337 ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำลูกกา สหกรณ์ 10 10 0 0 0 4 0 0 3 1 6101306030001    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 14 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลำลูกกา บึงคำพร้อย 34 928.00 นายณัฐพงศ์ โตปิติ 0982806335 เกษตรอำเภอลำลูกกา วิสาหกิจชุมชน 34 34 0 0 0 20 0 1 19 0 2001306030001 34 34
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลำลูกกา ลำลูกกา 37 904.00 นายณัฐพงศ์ โตปิติ 0982806335 เกษตรอำเภอลำลูกกา วิสาหกิจชุมชน 36 36 0 0 0 43 1 1 41 0 2001306040001 37 45
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 14 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลำลูกกา บึงทองหลาง 196 5972.00 นายณัฐพงษ์ โตปิติ 0982806335 เกษตรอำเภอลำลูกกา วิสาหกิจชุมชน 209 209 0 0 0 296 7 77 206 6 5900000000633 203 250
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 19 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลำลูกกา บึงทองหลาง 30 995.00 นายอนุสร ขำประสิทธิ์   กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลบึงทองหลาง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101306050001    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 8 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลำลูกกา ลำไทร 44 1253.00 นายณัฐพงศ์ โตปิติ 0982806355 เกษตรอำเภอลำลูกกา วิสาหกิจชุมชน 47 47 0 0 0 34 1 3 26 4 2001306060001 55 60
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลำลูกกา บึงคอไห 34 871.00 นางสาวแคทรียา รื่นสุข   ประธานกลุ่มผลิตและแปรรูปข้าวหอมปทุมธานี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101306070001    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลำลูกกา พืชอุดม 43 1373.00 นายสมศักดิ์ วิเชียรสุมทร   ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลพืชอุดม อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101306080001    
แปลงใหญ่ผัก หมู่ที่ 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร ปทุมธานี สามโคก บางเตย 40 200.00 นายสุภาร อภัยนอก 0982806337 เกษตรอำเภอสามโคก วิสาหกิจชุมชน 40 40 0 0 0 32 2 9 14 7 2001307010001 45 48
แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 4 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สวนพริก 48 85.00 นางนัตยาภรณ์ แสงรัตนธงชัย 0871200435 เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 22 2 19 0 1 2001401100001 46 51
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บ้านใหม่ 50 1288.00 นางนัตยาภรณ์ แสงรัตนธงชัย 0871200435 เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา อื่นๆ 4 4 0 0 0 143 16 32 0 95 2001401150001 50 64
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ วังแดง 52 1067.25 นางสาวยุพา ปภูสะโร 0819482266 เกษตรอำเภอท่าเรือ อื่นๆ 3 3 0 0 0 284 94 127 39 24 2001402060001 52 116
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 9 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา นครหลวง นครหลวง 69 1616.50 นายน้อย แสงรัตนธงชัย 0819463232 เกษตรอำเภอนครหลวง อื่นๆ 4 4 0 0 0 112 79 0 0 33 2001403010001 68 172
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา นครหลวง หนองปลิง 38 759.75 นายน้อย แสงรัตนธงชัย 0819463232 เกษตรอำเภอนครหลวง อื่นๆ 3 3 0 0 0 31 12 0 0 19 2001403090001 38 60
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางไทร บ้านแป้ง 61 1942.00 นางพวงทอง สาตรสมัย 0818529559 เกษตรอำเภอบางไทร วิสาหกิจชุมชน 6 6 0 0 0 96 37 27 0 32 5900000000141 61 103
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางไทร ไม้ตรา 38 963.00 พวงทอง สาตรสมัย 0819285929 เกษตรอำเภอบางไทร วิสาหกิจชุมชน 3 3 0 0 0 63 21 30 0 12 2001404160001 38 75
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่ 82 2118.50 นางพวงทอง สาตรสมัย 0818529559 เกษตรอำเภอบางไทร วิสาหกิจชุมชน 10 10 0 0 0 28 3 1 0 24 5900000000140 81 82
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางบาล น้ำเต้า 61 1680.00 นายสมเกียรติ เพิ่มพิพัฒน์ 0819464400 เกษตรอำเภอบางบาล วิสาหกิจชุมชน 3 3 0 0 0 140 54 3 11 72 2001405090001 61 89
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ตลาดเกรียบ 46 1412.00 นางสาววิภาดา สุภานันท์ 0813478495 เกษตรอำเภอบางปะอิน วิสาหกิจชุมชน 2 2 0 0 0 105 55 10 0 40 5900000000130 46 130
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน หันสัง 73 2621.75 นายวัฒนา มโนรัตน์ 0867650926 เกษตรอำเภอบางปะหัน อื่นๆ 5 5 0 0 0 97 50 2 0 45 5900000000142 65 80
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ลาดน้ำเค็ม 57 1881.00 นายนภดล วิทยาภรณ์ 0819020258 เกษตรอำเภอผักไห่ อื่นๆ 3 3 0 0 0 20 12 6 0 2 2001408040001 57 166
แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 2 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ นาคู 53 324.00 นายนภดล วิทยาภรณ์ 0819020258 เกษตรอำเภอผักไห่ อื่นๆ 3 3 0 0 0 18 4 14 0 0 2001408080001 58 76
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ลำตะเคียน 49 1505.00 นายนภดล วิทยาภรณ์ 0819020258 เกษตรอำเภอผักไห่ วิสาหกิจชุมชน 3 3 0 0 0 119 30 17 0 72 2001408100001 50 113
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ จักราช 60 1451.00 นายนภดล วิทยาภรณ์ 0819020258 เกษตรอำเภอผักไห่ อื่นๆ 3 3 0 0 0 35 22 7 6 0 2001408120001 56 114
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา ภาชี โคกม่วง 47 1305.00 นางสาวกัญญาภัทร พันธุ์ภักดี 0818528811 เกษตรอำเภอภาชี อื่นๆ 10 10 0 0 0 24 18 0 0 6 2001409020001 47 108
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา ภาชี ดอนหญ้านาง 58 1592.00 นางสาวกัญญาภัทร พันธุ์ภักดี 0818528811 เกษตรอำเภอภาชี อื่นๆ 10 10 0 0 0 67 15 0 0 52 2001409050001 58 133
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง 41 1152.50 นายโสภณ น้ำจันทร์ 0818528800 เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง วิสาหกิจชุมชน 2 2 0 0 0 24 2 5 0 17 5900000000094 40 40
แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 5 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง สิงหนาท 63 123.00 นายโสภณ น้ำจันทร์ 0818528800 เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง วิสาหกิจชุมชน 63 63 0 0 0 26 6 19 0 1 2001410050001 60 63
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง สิงหนาท 57 567.00 นางละออ ศรีผ่าน 0895118558 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 44 8 2 0 34 5900000000053 54 59
แปลงใหญ่พืชอาหารสัตว์ หมู่ 2 ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง คลองพระยาบันลือ 26 358.00 นายปรัชญา โพธิ์ขำ 0816506818 ปศุสัตว์อำเภอลาดบัวหลวง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000466    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 13 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา วังน้อย หันตะเภา 102 2601.00 นางศิริ ตรีมรรค ตรีมรรค 0816181657 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อื่นๆ 6 6 0 0 0 34 1 1 0 32 2001411070001 102 104
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา เสนา บ้านแพน 44 1151.75 ว่าที่ร้อยตรีอุเทน สีลาเม 0869245713 หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร อื่นๆ 0 0 0 0 0 46 26 2 1 17 2001412020001 44 158
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา เสนา หัวเวียง 115 3511.00 สุรสีร์ เรือนทอง 0819489911 เกษตรอำเภอเสนา วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 100 56 9 21 14 5900000000221 41 120
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย ปลายกลัด 36 1152.00 นางสุพรรณณี คุณพันธ์ 0863665442 หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชน 3 3 0 0 0 4 1 0 0 3 2001413040001 36 120
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย เทพมงคล 59 1960.00 นายพิชัย เข็มเงิน 0818527773 เกษตรอำเภอบางซ้าย วิสาหกิจชุมชน 3 3 0 0 0 130 5 0 0 125 2001413050001 59 147
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย วังพัฒนา 30 785.00 นายพิชัย เข็มเงิน 0818527773 เกษตรอำเภอบางซ้าย วิสาหกิจชุมชน 3 3 0 0 0 20 0 8 0 12 2001413060001 30 59
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 10 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา อุทัย สามบัณฑิต 51 1323.75 นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ 0818360187 เกษตรอำเภออุทัย วิสาหกิจชุมชน 3 3 0 0 0 86 11 1 0 74 2001414030001 51 95
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา มหาราช โรงช้าง 118 3142.00 นายพิพัฒน์ จันทนา 0819464334 เกษตรอำเภอมหาราช วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 80 20 8 3 49 5900000000143 118 200
แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 5 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก สองห้อง 36 20.00 นางพรทิพย์ เพ่งสุข 0610569944 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อื่นๆ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000232    
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก สองห้อง 54 1082.50 นางพรทิพย์ เพ่งสุข 0610569944 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อื่นๆ 3 3 0 0 0 34 1 11 19 3 2001416050001 54 77
แปลงใหญ่กล้วย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลไม้ กล้วยหอม อ่างทอง เมืองอ่างทอง ศาลาแดง 33 104.25 นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์   เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง   0 0 0 0 0 40 3 26 1 10 2001501050001 33 34
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลศาลาแดง คลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ข้าว ข้าว อ่างทอง เมืองอ่างทอง ศาลาแดง 51 1012.00 นางนิภาภรณ์ สนิทพันธ์ 0903103558 เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง วิสาหกิจชุมชน 30 30 0 0 0 101 11 12 4 74 5900000000092 51 115
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ข้าว ข้าว อ่างทอง ไชโย เทวราช 58 1491.00 นายสมหมาย ทัศนกิจ 0861306281 เกษตรอำเภอไชโย วิสาหกิจชุมชน 2 2 0 0 0 116 4 4 29 79 5900000000090 58 133
แปลงใหญ่กล้วย ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผลไม้ กล้วยหอม อ่างทอง ป่าโมก บางเสด็จ 51 45.25 นางสาวรัตนา แสงสุย 0899848673 เกษตรอำเภอป่าโมก   10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000429    
แปลงใหญ่กล้วย ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลไม้ กล้วยหอม อ่างทอง โพธิ์ทอง รำมะสัก 33 102.25 นายบุญเลิศ รอดเจริญ 0898013996 เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง วิสาหกิจชุมชน 15 15 0 0 0 32 8 20 2 2 2001504050001 33 38
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธื์ทอง จังหวัดอ่างทอง ข้าว ข้าว อ่างทอง โพธิ์ทอง รำมะสัก 72 1342.00 นายบุญเลิศ รอดเจริญ 0898013996 เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง อื่นๆ 15 15 0 0 0 112 63 36 6 7 2001504050002 72 189
แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ข้าว ข้าว อ่างทอง โพธิ์ทอง ยางช้าย 34 681.00 นายทรงพล พูลสวัสดิ์ 0871659092 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง วิสาหกิจชุมชน 34 34 0 0 0 26 10 15 0 1 2001504100001 34 92
แปลงใหญ่แพะเนื้อ ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ปศุสัตว์ แพะ อ่างทอง โพธิ์ทอง คำหยาด 31 124.00 นายนรินทร์ สุขทอง 0892397911 ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ทอง กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 34 3 0 0 31 0 0 0 0 0 6100000000467    
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ข้าว ข้าว อ่างทอง โพธิ์ทอง คำหยาด 63 1076.00 นายจักรพงษ์ รัตน์ปลื้ม 0819448955 หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง   0 0 0 0 0 76 49 12 5 10 2001504150001 63 142
แปลงใหญ่ไม้มงคล ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ อ่างทอง แสวงหา แสวงหา 40 18.50 นายวรชิต สังข์วงษ์ 0982580366 เกษตรอำเภอแสวงหา วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000426    
แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลไม้ มะม่วง อ่างทอง แสวงหา บ้านพราน 36 239.25 นายวรชิต สังข์วงษ์ 0982580366 เกษตรอำเภอแสวงหา   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000428 1 1
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ข้าว ข้าว อ่างทอง แสวงหา วังน้ำเย็น 99 1672.00 นายวรชิต สังข์วงษ์ 0982580366 เกษตรอำเภอแสวงหา กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 90 90 0 0 0 319 155 135 0 29 5900000000084 99 188
แปลงใหญ่กล้วย ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลไม้ กล้วยหอม อ่างทอง แสวงหา สีบัวทอง 30 65.00 นายวรชิต สังข์วงษ์ 0982580366 เกษตรอำเภอแสวงหา   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000427    
แปลงใหญ่อ้อยพันธุ์ดี ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พืชไร่ อ้อยโรงงาน อ่างทอง แสวงหา สีบัวทอง 32 765.75 นายวรชิต สังข์วงษ์ 0982580366 เกษตรอำเภอแสวงหา วิสาหกิจชุมชน 2 2 0 0 0 19 9 10 0 0 6100000000425 26 28
แปลงใหญ่สหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง จำกัด ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ประมง ปลาช่อน อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ห้วยคันแหลน 45 64.00 นายบรรเทิง โชติพ่วง 0898391431 ประมงจังหวัดอ่างทอง สหกรณ์ 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2001506080001    
แปลงใหญ่สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่างทอง จำกัด ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ประมง ปลานิล อ่างทอง วิเศษชัยชาญ คลองขนาก 32 73.00 นายสันติ จันทร์สถานนท์ 0855111315 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000468    
แปลงใหญ่ผัก ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผัก/สมุนไพร กระเจี๊ยบเขียว อ่างทอง วิเศษชัยชาญ หลักแก้ว 55 214.00 นายสนอง พ่วงดี 0898013996 เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ อื่นๆ 25 25 0 0 0 70 7 53 2 8 2001506140001 55 63
แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ผลไม้ มะม่วง อ่างทอง สามโก้ มงคลธรรมนิมิต 56 589.00 นายถาวร แก้วขาว 0843417772 เกษตรอำเภอสามโก้ วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 51 5 6 5 35 5900000000047 56 104
แปลงใหญ่ผัก ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร อ่างทอง สามโก้ มงคลธรรมนิมิต 30 84.25 นายถาวร แก้วขาว 0843417772 เกษตรอำเภอสามโก้ วิสาหกิจชุมชน 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000000430    
แปลงใหญ่ข้าว ม.9 ต.โคกกะเทียม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี เมืองลพบุรี โคกกะเทียม 126 2791.00 นายชูชีพ อุทะโก 0815730014 เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อื่นๆ 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 2001601070002 127 206
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.10 ต. โคกตูม อ. เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี เมืองลพบุรี โคกตูม 88 2757.00 นายชูชีพ  อุทะโก 0815730014 เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001601090001 88 126
แปลงใหญ่ข้าว ม.2 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี เมืองลพบุรี ดอนโพธิ์ 30 748.00 นางอำพร แสงคำ 0819489024 ผู้ใหญบ้าน กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101601110001    
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.2 ต.นิคมสร้างตนเอง อ. เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลพบุรี เมืองลพบุรี นิคมสร้างตนเอง 50 1466.00 นายชูชีพ  อุทะโก   เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001601160001 50 68
แปลงใหญ่ข้าว ม.11 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี เมืองลพบุรี บางขันหมาก 30 712.00 นายชูชีพ อุทะโก   เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101601170001    
แปลงใหญ่ข้าว ม.12 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี เมืองลพบุรี บางขันหมาก 62 1977.00 นายชูชีพ อุทะโก   เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101601170002    
แปลงใหญ่ข้าว ม.1 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี เมืองลพบุรี โพธิ์ตรุ 37 704.50 นายชูชีพ อุทะโก 0922496633 เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อื่นๆ 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 6101601230001    
แปลงใหญ่ข้าว ม.7 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี เมืองลพบุรี โพธิ์ตรุ 34 663.50 นายชูชีพ อุทะโก 0922496633 เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อื่นๆ 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 6101601230002    
แปลงใหญ่ข้าว ม.8 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี เมืองลพบุรี โพธิ์ตรุ 30 434.00 นายชูชีพ อุทะโก   เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อื่นๆ 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 6101601230002    
แปลงใหญ่โคนม ม.9 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ปศุสัตว์ โคนม ลพบุรี พัฒนานิคม พัฒนานิคม 45 1651.00 นายวินัย นาเอก 0366390396 ปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม สหกรณ์ 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2001602010001    
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.13 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลพบุรี พัฒนานิคม ช่องสาริกา 55 2484.00 นายมาโนช กะระโสภณ 0861274994 เกษตรอำเภอพัฒนานิคม วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 26 0 5 21 0 5900000000534 55 139
แปลงใหญ่ข้าว ม.2 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี พัฒนานิคม โคกสลุง 35 758.00 นายมาโนช กะระโสภณ 0812928456 เกษตรอำเภอพัฒนานิคม อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001602050001 35 46
แปลงใหญ่ข้าว ม.5 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี พัฒนานิคม โคกสลุง 30 685.00 นายมาโนช กะระโสภณ 0812928456 เกษตรอำเภอพัฒนานิคม กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001602050002 31 43
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ม.1 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พืชไร่ อ้อยโรงงาน ลพบุรี พัฒนานิคม หนองบัว 36 1099.00 นายมาโนช กะระโสภณ   เกษตรอำเภอพัฒนานิคม อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001602070001 36 53
แปลงใหญ่โคนม ม.2 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ปศุสัตว์ โคนม ลพบุรี พัฒนานิคม ห้วยขุนราม 50 2172.00 นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ์ 0898593292 นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สหกรณ์ 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2001602080001    
แปลงใหญ่ข้าว ม.5 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี โคกสำโรง หลุมข้าว 38 1340.75 นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ 0922502228 เกษตรอำเภอโคกสำโรง อื่นๆ 0 0 0 0 0 8 7 1 0 0 2001603010001 38 67
แปลงใหญ่ข้าว ม.7 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี โคกสำโรง คลองเกตุ 202 3886.00 นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ 0922502228 เกษตรอำเภอโคกสำโรง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 163 44 108 0 11 5900000000636 204 314
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.5 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี โคกสำโรง คลองเกตุ 94 1665.00 นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ 0922502228 เกษตรอำเภอโคกสำโรง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 44 18 26 0 0 5900000000634 95 138
แปลงใหญ่ข้าว ม.4 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี โคกสำโรง เพนียด 122 1453.00 นางธมลทัศน์  ทัพพระจันทร์   เกษตรอำเภอโคกสำโรง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101603080001 1 1
แปลงใหญ่ข้าว ม.2 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี โคกสำโรง วังจั่น 42 1018.00 นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ 0922502228 เกษตรอำเภอโคกสำโรง วิสาหกิจชุมชน 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2001603200001 47 66
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.10 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลพบุรี โคกสำโรง หนองแขม 50 498.00 นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ 0922502228 เกษตรอำเภอโคกสำโรง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2001603220001 50 53
แปลงใหญ่ข้าว ม.7 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี ชัยบาดาล ม่วงค่อม 35 540.00 นายสุทิน จิรกุลชัยนเรศ 0922474366 นวส.ชำนาญการ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101604050001 5 6
แปลงใหญ่ข้าว ม.2 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี ชัยบาดาล บัวชุม 93 1175.00 น.ส.แสนพลอย พรมหนองแสน   เกษตรอำเภอชัยบาดาล อื่นๆ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2001604060001 97 115
แปลงใหญ่โคนม ม.1 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ปศุสัตว์ โคนม ลพบุรี ชัยบาดาล ท่าดินดำ 33 791.00 นายธีระ บุญคูณ   ปศุสัตว์อำเภอชัยบาดาล สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001604070001    
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.4 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี ชัยบาดาล เกาะรัง 129 3000.00 นายอรรถพล เพ็ชรยิ้ม 0818387690 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5900000000558 129 164
แปลงใหญ่ผัก ม.1 ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร ลพบุรี ชัยบาดาล ท่ามะนาว 53 60.25 นายถวิลยุทธ รากทอง 0872391780 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001604140001 53 60
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.2 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี ชัยบาดาล นิคมลำนารายณ์ 43 1155.00 นายสำเริง อุบลรัตน์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101604170001 43 43
แปลงใหญ่ข้าว ม.3 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี ท่าวุ้ง บ้านเบิก 162 2000.00 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร 036481077 เกษตรอำเภอท่าวุ้ง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5900000000488 157 175
แปลงใหญ่ข้าว ม.3 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี บ้านหมี่ บ้านทราย 83 2167.00 นายประทีป อยู่สุข 0922496664 เกษตรอำเภอ อื่นๆ 5 5 0 0 0 101 5 56 40 0 2001606020001 83 128
แปลงใหญ่ข้าว ม.4 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี บ้านหมี่ หนองทรายขาว 155 3655.00 นางนวพรรษ์ พลอยสีงาม 0804257124 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อื่นๆ 40 40 0 0 0 161 34 15 108 4 2001606090001 10 17
แปลงใหญ่ข้าว ม.6 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี บ้านหมี่ หนองเต่า 30 540.00 นายประทีป อยู่สุข 0922496664 เกษตรอำเภอบ้านหมี่ อื่นๆ 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 6101606110001 32 37
แปลงใหญ่โคนม ม.4 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ปศุสัตว์ โคนม ลพบุรี บ้านหมี่ ชอนม่วง 55 1253.00 นายฐิติวัฒน์ พลชัย 0815870954 ปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่ สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101606150001    
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.1 ต. ชอนม่วง อ. บ้านหมี่ จ.ลพบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลพบุรี บ้านหมี่ ชอนม่วง 77 1976.75 นายประทีป อยู่สุข 0922496664 เกษตรอำเภอบ้านหมี่ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001606150001 77 136
แปลงใหญ่ข้าว ม.2 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี บ้านหมี่ สนามแจง 116 3060.00 นายประทีป อยู่สุข 0922496664 เกษตรอำเภอบ้านหมี่ วิสาหกิจชุมชน 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 5900000000492 117 152
แปลงใหญ่โคนม ม.5 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ปศุสัตว์ โคนม ลพบุรี ท่าหลวง ท่าหลวง 40 1659.00 นายสุพจน์ สังคะ 0896366792 ปศุสัตว์อำเภอท่าหลวง สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6101607010001    
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ม.2 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี พืชไร่ อ้อยโรงงาน ลพบุรี ท่าหลวง ท่าหลวง 51 2950.00 นายเพชรชูชัย เพชรล้ำ   ผู้จัดการ อื่นๆ 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 3001607010001 54 103
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.3 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลพบุรี ท่าหลวง หนองผักแว่น 65 1171.00 นายชำนาญ อยู่โต 081 596160 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001607010001 69 87
แปลงใหญ่โคนม ม.4 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ปศุสัตว์ โคนม ลพบุรี ท่าหลวง หัวลำ 46 1800.00 นายธวัชชัย มากมี   ปศุสัตว์อำเภอท่าหลวง สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001607060001    
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.6 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี ท่าหลวง หัวลำ 65 1241.00 นางลัดดา ตรัสยอดสกุล     กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 17 1 15 0 1 2001607060002 66 84
แปลงใหญ่ข้าว ม.1 ต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี สระโบสถ์ ทุ่งท่าช้าง 108 1080.00 นายนุกูล โล่สุวรรณ   เกษตรอำเภอสระโบสถ์ อื่นๆ 0 0 0 0 0 90 39 29 22 0 2001608030001 108 111
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.1 ต. นิยมชัย อ. สระโบสถ์ จ.ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี สระโบสถ์ นิยมชัย 50 1035.00 นายนุกูล โล่สุวรรณ 0922502332 เกษตรอำเภอสระโบสถ์ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001608050001 50 61
แปลงใหญ่ข้าว ม.6 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี โคกเจริญ โคกเจริญ 104 1740.75 นายวิชัย สิงห์ทอง 0830411972 เกษตรอำเภอโดกเจริญ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 33 14 10 9 0 5900000000493 105 140
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.4 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ. ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี โคกเจริญ ยางราก 88 1463.00 นางอำนวยพร ประทุมโพธิ์ 0898015737 หัวหน้าสถานีวิจัยลพบุรี อื่นๆ 0 0 0 0 0 64 8 39 15 2 2001609020001 59 59
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.1 ต. หนองมะค่า อ. โคกเจริญ จ.ลพบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลพบุรี โคกเจริญ หนองมะค่า 44 1011.00 นายวิชัย สิงห์ทอง 0819478992 เกษตรอำเภอโคกเจริญ อื่นๆ 0 0 0 0 0 25 0 12 13 0 2001609030001 44 47
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.3 ม.6 ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี ลำสนธิ เขารวก 65 1303.00 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท 036633372 เกษตรอำเภอลำสนธิ อื่นๆ 0 0 0 0 0 31 1 4 0 26 5900000000514 65 67
แปลงใหญ่พืชผัก ม.8 ต. บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ผัก/สมุนไพร พริก ลพบุรี หนองม่วง บ่อทอง 30 286.00 นางจิรัฎฐญา บุญเรืองศักดิ์ 0979549245 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อื่นๆ 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 6101611020001 33 34
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.10 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี หนองม่วง ดงดินแดง 306 6276.00 นางณภัทร ภูริผล 083-005428 เกษตรอำเภอหนองม่วง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 180 3 9 0 168 5900000000052 308 320
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ม.8 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี พืชไร่ อ้อยโรงงาน ลพบุรี หนองม่วง ดงดินแดง 50 2593.00 นางณภัทร ภูริผล   เกษตรอำเภอหนองม่วง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 15 6 6 0 3 5900000000381 52 124
แปลงใหญ่ข้าว ม.11 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี หนองม่วง ชอนสมบูรณ์ 33 410.00 นางณภัทร ภูริผล   เกษตรอำเภอหนองม่วง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 25 0 24 1 0 2001611040001 34 43
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.2 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลพบุรี หนองม่วง ยางโทน 74 1494.00 นายบรรยาย สมเรือง 092-247440 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 43 19 12 0 12 2001611050001 75 107
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.8 ต.ชอนสารเดช อ. หนองม่วง จ.ลพบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลพบุรี หนองม่วง ชอนสารเดช 50 1328.00 นางณภัทร ภูริผล 0922503113 เกษตรอำเภอหนองม่วง กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001611060001 53 72
แปลงใหญ่ข้าว ม.1,5 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว ข้าว สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี โพกรวม 205 3404.00 นายอนันต์ ภูยาธร 0819475413 เกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 254 166 17 0 71 2001701030001 202 392
แปลงใหญ่ข้าว ม.5ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว ข้าว สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี หัวไผ่ 48 971.00 นายอนันต์ ภูยาธร 0819475413 เกษตรอำเภอเมืองสิงห์ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 39 22 13 0 4 5900000000214 52 66
แปลงใหญ่ข้าว ม.10 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว ข้าว สิงห์บุรี บางระจัน พักทัน 90 1807.75 นายไพฑูรย์ ภูยาธร 0898013978 เกษตรอำเภอบางระจัน วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 343 209 129 0 5 5900000000218 90 180
แปลงใหญ่ข้าว ม.10 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว ข้าว สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน ท่าข้าม 40 916.00 นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ 0819485475 เกษตรอำเภอท่าช้าง รักษาการเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 57 7 36 3 11 5900000000227