ชื่อแปลงใหญ่
กลุ่มสินค้า
สินค้า
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
เกษตรกร(ราย)
พื้นที่(ไร่)
ชื่อผู้จัดการ
นามสกุล
โทรศัพท์
ตำแหน่ง
รวมกลุ่ม
gap
อินทรีย์
RSPO
อื่นๆ
วาดแปลงแล้ว
doae
farmmis
gisdago
qgis
sumstand
ข้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อาหารสัตว์ อำเภอ จังหวัดชุมพร ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอ จังหวัดชัยนาท ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อาหารสัตว์ อำเภอ จังหวัดชัยนาท ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กระบือ อำเภอ จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 ปศุสัตว์ กระบือ       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่7 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุ้งก้ามกราม อำเภอ จังหวัดนครปฐม ปี2561 ประมง กุ้งก้ามกราม       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โคนม อำเภอ จังหวัดนครปฐม ปี2561 ปศุสัตว์ โคนม       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แพะ อำเภอ จังหวัดกระบี่ ปี2561 ปศุสัตว์ แพะ       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โคนม อำเภอ จังหวัดนครปฐม ปี2561 ปศุสัตว์ โคนม       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อ้อย อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มันสำปะหลัง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ไก่พื้นเมือง อำเภอ จังหวัดภูเก็ต ปี2561 ปศุสัตว์ ไก่พื้นเมือง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อาหารสัตว์ อำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ไก่พื้นเมือง อำเภอ จังหวัดนครราชสีมา ปี2561 ปศุสัตว์ ไก่พื้นเมือง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โคเนื้อ อำเภอ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2561 ปศุสัตว์ โคเนื้อ       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ไก่พื้นเมือง อำเภอ จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ปศุสัตว์ ไก่พื้นเมือง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โคเนื้อ อำเภอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี2561 ปศุสัตว์ โคเนื้อ       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โคเนื้อ อำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี2561 ปศุสัตว์ โคเนื้อ       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมูที่ 3 ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มันสำปะหลัง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปี2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       40 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โคเนื้อ อำเภอ จังหวัดตราด ปี2561 ปศุสัตว์ โคเนื้อ       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปาล์มน้ำมัน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มังคุด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ผลไม้ มังคุด       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปาล์มน้ำมัน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มังคุด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ผลไม้ มังคุด       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มังคุด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ผลไม้ มังคุด       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทุเรียน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ผลไม้ ทุเรียน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มังคุด อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ผลไม้ มังคุด       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผึ้งโพรงไทย อำเภอนาบอล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มะพร้าวแก่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ไม้ยินต้น มะพร้าวแก่       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มันสำปะหลัง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปี2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มังคุด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ปี2561 ผลไม้ มังคุด       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หม่อนไหมตำบลนาจำปาอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ปี2561 หม่อนไหม หม่อนไหม       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าวตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทุเรียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ปี2561 ผลไม้ ทุเรียน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าวตำบลหนองโสนอำเภอส่ามง่ามจังหวัดพิจิตรปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เงาะ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปาล์มน้ำมันตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปาล์มน้ำมัน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปาล์มน้ำมัน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปาล์มน้ำมัน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปาล์มน้ำมัน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปาล์มน้ำมัน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มันสำปะหลัง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปี2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปลานิล อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สับปะรดโรงงาน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1,3 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2560 ข้าว ข้าว       54 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อ้อย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2,9 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       34 620.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่4,5 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพระยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่4 ตำบลท่าพระยา อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่1,9 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ข้าว ข้าว       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โคเนื้อ อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ปศุสัตว์ โคเนื้อ       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มันสำปะหลัง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แพะ อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2561 ปศุสัตว์ แพะ       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พริก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 ผัก/สมุนไพร พริก       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โคนม อำเภอ จังหวัดลำพูน ปี2561 ปศุสัตว์ โคนม       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อ้อยโรงงาน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 พืชไร่ อ้อยโรงงาน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อาหารสัตว์ อำเภอ จังหวัดพิจิตร ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ไก่พื้นเมือง อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี2561 ปศุสัตว์ ไก่พื้นเมือง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มันสำปะหลัง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มันสำปะหลัง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ปี2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พืชผัก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ปี2561           0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อ้อยโรงงาน อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ปี2561 พืชไร่ อ้อยโรงงาน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปาล์มน้ำมัน อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน       0 0.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่เป็ดปากน้ำ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ปศุสัตว์ เป็ดไข่(เป็ดปากน้ำ) สมุทรปราการ บางบ่อ บางพลีน้อย 30 9.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่เป็ดปากน้ำ ปศุสัตว์ เป็ดไข่(เป็ดปากน้ำ) สมุทรปราการ บางบ่อ บางพลีน้อย 30 9.00 นายสาะิต กาเจริญ 081-914-36 ปศุสัตว์อำเภอบางบ่อ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่เป็ดปากน้ำ ปศุสัตว์ เป็ดไข่(เป็ดปากน้ำ) สมุทรปราการ บางบ่อ บางพลีน้อย 30 9.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ปลาสลิด หมู่ 1,2,3,4,11,12 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ประมง ปลาสลิด สมุทรปราการ บางบ่อ คลองด่าน 30 889.00 นายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ 0800163453 เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ปลานิล กุ้งขาว หมู่ 7 ต.บางปลา อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปี2561 ประมง ปลานิล สมุทรปราการ บางพลี บางปลา 20 646.00 นางสาวจุฑามาศ เอียดเซ่ง 0924578597 ประมงอำเภอบางพลี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ 5,7,9,10 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลไม้ มะม่วง สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง 30 120.00         อื่นๆ 10 0 0 0 12 0 6 0 6 10
แปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ หมู่ 3 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลไม้ มะม่วง สมุทรปราการ พระประแดง ทรงคนอง 50 123.00         อื่นๆ 0 0 0 0 38 0 36 0 2 0
แปลงใหญ่ข้าวตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปี2561 ข้าว ข้าว นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง 75 931.00 นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ 088 457650 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง   0 0 0 0 35 1 20 0 14 0
แปลงใหญ่ข้าวตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปี2561 ข้าว ข้าว นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน 33 404.25 นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ 088 457650 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง   0 0 0 0 9 1 3 0 5 0
แปลงใหญ่ข้าวตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปี2561 ข้าว ข้าว นนทบุรี บางใหญ่ บางใหญ่ 31 491.00 นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ 088 457650 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง   0 0 0 0 4 0 3 0 1 0
แปลงใหญ่แพะ ปศุสัตว์ แพะ นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร 51 35.00 นายเศวตชัย กุหลาบศรี 081-826-07 ปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง ข้าว ข้าว ปทุมธานี คลองหลวง คลองสอง 40 1233.00 นายพันธุ์ทิพย์ เปอร์เชาว์ 0819152575 ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำก สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง ข้าว ข้าว ปทุมธานี คลองหลวง คลองหก 32 907.00 นายธีรพงศ์พันธุ์ ฉิมคราม 0818032163 ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ม.13 สหกรณ์ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง ข้าว ข้าว ปทุมธานี คลองหลวง คลองเจ็ด 30 689.00 นายนิคม แก้วสกุณี 0812964599 ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่คลองหลวง 1 สหกรณ์ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
แปลงใหญ่แพะ หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปศุสัตว์ แพะ ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต 51 142.70 นายสรรเพ็ชญ์ เปี่ยมงาม   ปศุสัตว์อำเภอธัญบุรี   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ธัญบุรี บึงสนั่น 36 1161.00 นายสมชาย ทองชื่น 0982806338 เกษตรอำเภอธัญบุรี วิสาหกิจชุมชน 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
แปลงใหญ่ปลาดุกคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประมง ปลาดุก ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว คูขวาง 52 52.00 นายภูษิต จันทร์เพชร 020550884 หัวหน้ากลุมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง วิสาหกิจชุมชน 3 0 0 10 0 0 0 0 0 13
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลำลูกกา บึงคำพร้อย 30 797.00 นายสมควร ปานเถื่อน 0806199337 ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำลูกกา สหกรณ์ 10 0 0 0 4 0 0 3 1 10
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 19 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลำลูกกา บึงทองหลาง 30 995.00 นายอนุสร ขำประสิทธิ์   กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลบึงทองหลาง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลำลูกกา บึงคอไห 34 871.00 นางสาวแคทรียา รื่นสุข   ประธานกลุ่มผลิตและแปรรูปข้าวหอมปทุมธานี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลำลูกกา พืชอุดม 43 1373.00 นายสมศักดิ์ วิเชียรสุมทร   ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลพืชอุดม อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 5 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก สองห้อง 36 20.00 นางพรทิพย์ เพ่งสุข 0610569944 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อื่นๆ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
แปลงใหญ่กล้วย ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผลไม้ กล้วยหอม อ่างทอง ป่าโมก บางเสด็จ 51 45.25 นางสาวรัตนา แสงสุย 0899848673 เกษตรอำเภอป่าโมก   10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
แปลงใหญ่แพะเนื้อ ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ปศุสัตว์ แพะ อ่างทอง โพธิ์ทอง คำหยาด 31 124.00 นายนรินทร์ สุขทอง 0892397911 ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ทอง กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 3 0 0 31 0 0 0 0 0 34
แปลงใหญ่ไม้มงคล ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ อ่างทอง แสวงหา แสวงหา 40 18.50 นายวรชิต สังข์วงษ์ 0982580366 เกษตรอำเภอแสวงหา วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลไม้ มะม่วง อ่างทอง แสวงหา บ้านพราน 36 239.25 นายวรชิต สังข์วงษ์ 0982580366 เกษตรอำเภอแสวงหา   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
แปลงใหญ่กล้วย ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลไม้ กล้วยหอม อ่างทอง แสวงหา สีบัวทอง 30 65.00 นายวรชิต สังข์วงษ์ 0982580366 เกษตรอำเภอแสวงหา   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่อ้อยพันธุ์ดี ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พืชไร่ อ้อยโรงงาน อ่างทอง แสวงหา สีบัวทอง 32 765.75 นายวรชิต สังข์วงษ์ 0982580366 เกษตรอำเภอแสวงหา วิสาหกิจชุมชน 2 0 0 0 19 9 10 0 0 2
แปลงใหญ่สหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง จำกัด ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ประมง ปลาช่อน อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ห้วยคันแหลน 45 64.00 นายบรรเทิง โชติพ่วง 0898391431 ประมงจังหวัดอ่างทอง สหกรณ์ 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
แปลงใหญ่สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่างทอง จำกัด ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ประมง ปลานิล อ่างทอง วิเศษชัยชาญ คลองขนาก 32 73.00 นายสันติ จันทร์สถานนท์ 0855111315 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ผัก ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร อ่างทอง สามโก้ มงคลธรรมนิมิต 30 84.25 นายถาวร แก้วขาว 0843417772 เกษตรอำเภอสามโก้ วิสาหกิจชุมชน 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
แปลงใหญ่ข้าว ม.2 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี เมืองลพบุรี ดอนโพธิ์ 30 748.00 นางอำพร แสงคำ 0819489024 ผู้ใหญบ้าน กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.11 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี เมืองลพบุรี บางขันหมาก 30 712.00 นายชูชีพ อุทะโก   เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.12 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี เมืองลพบุรี บางขันหมาก 62 1977.00 นายชูชีพ อุทะโก   เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.1 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี เมืองลพบุรี โพธิ์ตรุ 37 704.50 นายชูชีพ อุทะโก 0922496633 เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อื่นๆ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
แปลงใหญ่ข้าว ม.7 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี เมืองลพบุรี โพธิ์ตรุ 34 663.50 นายชูชีพ อุทะโก 0922496633 เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อื่นๆ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
แปลงใหญ่ข้าว ม.8 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี เมืองลพบุรี โพธิ์ตรุ 30 434.00 นายชูชีพ อุทะโก   เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อื่นๆ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
แปลงใหญ่ข้าว ม.4 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี โคกสำโรง เพนียด 122 1453.00 นางธมลทัศน์  ทัพพระจันทร์   เกษตรอำเภอโคกสำโรง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.7 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี ชัยบาดาล ม่วงค่อม 35 540.00 นายสุทิน จิรกุลชัยนเรศ 0922474366 นวส.ชำนาญการ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.2 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี ชัยบาดาล นิคมลำนารายณ์ 43 1155.00 นายสำเริง อุบลรัตน์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.4 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี บ้านหมี่ หนองทรายขาว 155 3655.00 นางนวพรรษ์ พลอยสีงาม 0804257124 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อื่นๆ 40 0 0 0 161 34 15 108 4 40
แปลงใหญ่ข้าว ม.6 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี บ้านหมี่ หนองเต่า 30 540.00 นายประทีป อยู่สุข 0922496664 เกษตรอำเภอบ้านหมี่ อื่นๆ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
แปลงใหญ่โคนม ม.4 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ปศุสัตว์ โคนม ลพบุรี บ้านหมี่ ชอนม่วง 55 1253.00 นายฐิติวัฒน์ พลชัย 0815870954 ปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่ สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่โคนม ม.5 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ปศุสัตว์ โคนม ลพบุรี ท่าหลวง ท่าหลวง 40 1659.00 นายสุพจน์ สังคะ 0896366792 ปศุสัตว์อำเภอท่าหลวง สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.1 ต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี สระโบสถ์ ทุ่งท่าช้าง 108 1080.00 นายนุกูล โล่สุวรรณ   เกษตรอำเภอสระโบสถ์ อื่นๆ 0 0 0 0 90 39 29 22 0 0
แปลงใหญ่พืชผัก ม.8 ต. บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ผัก/สมุนไพร พริก ลพบุรี หนองม่วง บ่อทอง 30 286.00 นางจิรัฎฐญา บุญเรืองศักดิ์ 0979549245 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อื่นๆ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
แพะแปลงใหญ่ประชารัฐจังหวัดสิงห์บุรี ปศุสัตว์ แพะ สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว 96 4573.00 นายศิริวัฒน์ อินทร์บุญ 0871691133 นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
แปลงใหญ่ข้าว ม.10 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว ข้าว สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทองเอน 54 1309.75 นายสวงษ์ คงรอด 0819913707 รักษาการเกษตรอำเภออินทร์บุรี กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา เสิงสาง กุดโบสถ์ 100 1000.00 นายสมชาย เล็งสุวรรณ 0933190714 เกษตรอำเภอเสิงสาง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
นาแปลงใหญ่ตำบลกุดโบสถ์ ข้าว ข้าว นครราชสีมา เสิงสาง กุดโบสถ์ 120 1418.50 นายสมชาย เล็งสุวรรณ 0933190714 เกษตรอำเภอเสิงสาง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 บ้านกอก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ สตึก ทุ่งวัง 38 697.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทำนาแปลงใหญ่บ้านโนนธาตุผลิตข้าว กข 15 ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ สตึก ท่าม่วง 30 421.00         สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 6 บ้านหูทำนบ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ พืชไร่ มันสำปะหลัง บุรีรัมย์ ปะคำ หูทำนบ 100 978.00 นายจักรา ไชยจักร์ 0821468494 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 2561 ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ วังหิน วังหิน 30 402.00 นายสมยนต์ บุญลี 0818777513 เกษตรอำเภอ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 2561 ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ วังหิน โพนยาง 55 708.00 นายสมยนต์ บุญลี   เกษตรอำเภอ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 5,7 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง ศรีสะเกษ ภูสิงห์ โคกตาล 31 361.00 นางชุลีพร บุญกว้าง   เกษตรอำเภอ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่โคพื้นเมือง หมู่ 10 ต. ห้วยติ๊กชู อ ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ภูสิงห์ ห้วยตึ๊กชู 41 310.00 นางสาวนันทิดา ถาวร   ผู้จัดการแปลง   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 2 ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง ศรีสะเกษ ภูสิงห์ ห้วยตึ๊กชู 31 404.00 นางชุลีพร บุญกว้าง   เกษตรอำเภอ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 2561 ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ภูสิงห์ ห้วยตึ๊กชู 34 489.00 นางชุลีพร บุญกว้าง   เกษตรอำเภอ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ภูสิงห์ ตะเคียนราม 32 548.00 นายประยุทธ์ นายประยุทธ์       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 12 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง ศรีสะเกษ ภูสิงห์ ตะเคียนราม 77 540.00 นางชุลีพร บุญกว้าง   เกษตรอำเภอ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 2561 พืชไร่ มันสำปะหลัง ศรีสะเกษ ภูสิงห์ ตะเคียนราม 80 750.00 นางชุลีพร บุญกว้าง   เกษตรอำเภอ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 14 ต. เสียว อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ เสียว 43 485.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 9 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 2561 ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ พยุห์ พยุห์ 44 560.00 นางจันทรา สาระชาติ   เกษตรอำเภอ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8,12,14 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 2561 ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ เสียว 30 352.00 นายชัยเดช วงศ์ประสาน   เกาตรอำเภอ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 2561 ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ หนองม้า 202 2127.00 นายชัยเดช วงศ์ประสาน   เกษตรอำเภอ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่อ้อย หมู่ 2 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 2561 พืชไร่ อ้อยโรงงาน ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ ผือใหญ่ 46 336.00 นายชัยเดช วงศ์ประสาน   เกษตรอำเภอ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หฒู่ 8 ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ปี2561 ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ศิลาลาด โจดม่วง 362 6393.00 นายอดิศักดิ์ คำสงค์ 0879449702 เกษตรอำเภอ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่7 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ 39 427.00 นายฉกาจ กันเมือง 0854799081 เกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ข้าว ข้าว อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม อุ่มจาน 63 315.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่มส่งเสริมราชินีข้าวเหนียวครบวงจร ตำบลอุ่มจาน 2 ข้าว ข้าว อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม อุ่มจาน 62 310.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 7 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ไม้ยืนต้น ยางพารา เลย เชียงคาน ปากตม 43 616.00 นายเสกสรร สุขสันติพงษ์ 0866236760 ผอ.กยท.สาขาเมืองเลย กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 7 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย พืชไร่ มันสำปะหลัง เลย เชียงคาน จอมศรี 84 1040.00 นายสันต์ จูซัง 0852765880 เกษตรอำเภอเชียงคาน   0 0 0 0 22 3 16 0 3 0
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 3 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เลย ปากชม ชมเจริญ 49 745.00 นายสมศักดิ์ ศรีพล 0990759022 เกษตรอำเภอปากชม   40 0 0 0 9 0 0 0 9 40
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เลย ด่านซ้าย กกสะทอน 35 450.00 นายทรงสิทธิ์ จำนงค์วัฒน์ 0610939801 เกษตรอำเภอด่านซ้าย   0 0 0 0 11 1 0 4 6 0
แปลงใหญ่โคเนื้อ ปศุสัตว์ โคเนื้อ เลย ท่าลี่ หนองผือ 53 1238.00 นายสมรรถ ดำเนตร 0862388622 ปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 1,3 ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย พืชไร่ มันสำปะหลัง เลย ท่าลี่ น้ำแคม 37 1027.00 นายสุภาพ สาระมโน 0817682746 เกษตรอำเภอ   0 0 0 0 70 6 0 0 64 0
แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 16 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ไม้ยืนต้น ยางพารา เลย วังสะพุง ทรายขาว 30 630.00 นายเจตพัฒน์ กาเกตุ 0895694749 ผอ.กยท.สาขาวังสะพุง สหกรณ์ 0 0 0 0 16 5 0 0 11 0
แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแปลงกุ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ข้าว ข้าว สุโขทัย กงไกรลาศ ไกรใน 31 456.00 นายธงชัย มากสกุล 0819536835 เกษตรอำเภอกงไกรลาศ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ปลาหมอชุมพร ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ประมง ปลาหมอ สุโขทัย กงไกรลาศ ดงเดือย 41 60.25 นางสาวสุพลี เพ็งพุ่ม 0896413490 ประมงจังหวัดสุโขทัย อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ข้าว ข้าว สุโขทัย กงไกรลาศ กกแรต 42 679.00 นายธงชัย มากสกุล 0819536835 เกษตรอำเภอกงไกรลาศ อื่นๆ 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
แปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์ปฏิรูปที่ิดินบ้านใหม่สุขเกษม จำกัด ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ข้าว ข้าว สุโขทัย กงไกรลาศ บ้านใหม่สุขเกษม 40 1200.00 นายธานี พรมอยู่ 0816053471 ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สหกรณ์ 0 0 0 0 22 9 7 3 3 0
แปลงใหญ่ข้าวเหนียว ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ข้าว ข้าว สุโขทัย ศรีสัชนาลัย บ้านตึก 59 403.00 นายสาธิต วิสุทธิพันธ์ 0817854043 เกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านป่ายาง ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ข้าว ข้าว สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ 40 562.00 นายสามารถ วรามิตร 0882933891 ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย อื่นๆ 0 0 0 0 7 2 5 0 0 0
แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเกาะน้อย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ข้าว ข้าว สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ 44 548.00 นายสามารถ วรามิตร 0882933891 ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย อื่นๆ 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ข้าว ข้าว สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ 36 742.00 นายสามารถ วรามิตร 0882933891 ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านศรีสวรรค์ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ข้าว ข้าว สุโขทัย ศรีสัชนาลัย บ้านแก่ง 31 341.00 นายสามารถ วรามิตร 0882933891 ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย อื่นๆ 0 0 0 0 32 2 29 0 1 0
แปลงใหญ่ข้าวบ้านแก่งเหนือ หมู่ 9 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ข้าว ข้าว สุโขทัย ศรีสัชนาลัย บ้านแก่ง 31 394.00 นายสามารถ วรามิตร 0882933891 ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย อื่นๆ 0 0 0 0 15 10 5 0 0 0
แปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ผลไม้ มะม่วง สุโขทัย ศรีสำโรง สามเรือน 58 302.00 นายบุญธรรม วงศ์เครือ 0819711359 เกษตรอำเภอศรีสำโรง อื่นๆ 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
กลุ่มเลี้ยงสัตว์หางน้ำสาครนาหญ้าแปลงใหญ่     ชัยนาท มโนรมย์ หางน้ำสาคร 49 523.00 นายธนฉัตร บุญภักดี 0819723198 ปศุสัตว์อำเภอมโนรมย์ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวบางไก่เถื่อน ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ข้าว ข้าว ชัยนาท สรรพยา ตลุก 39 759.00 นายสุเทพ สวัสดี   รักษาการเกษตรอำเภอสรรพยา วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่พืชผัก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี2561 ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร ชัยนาท สรรพยา โพนางดำตก 55 110.00 นางวัชรี เอี่ยมรอด   เกษตรอำเภอสรรพยา   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาบ้านหัวเด่น ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ปี2561 พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชัยนาท สรรคบุรี บางขุด 69 924.00 นางลมูล จันทรวงค์   เกษตรอำเภอสรรคบุรี   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวบ้านยางต้นเดียว ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท ข้าว ข้าว ชัยนาท หันคา หันคา 37 1169.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่(โคเนื้อ)และพืชอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ โคเนื้อ ชัยนาท หันคา หนองแซง 51 1300.00 นายรัฐโรจน์ โรจน์ธนาดำรง 0845968666 ปศุสัตว์อำเภอหันคา อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กระบือ อำเภอหนองมะโมง ปศุสัตว์ กระบือ ชัยนาท หนองมะโมง วังตะเคียน 77 2067.00 นายอลงกต โตแฉ่ง 0812806989 ปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ อำเภอหนองมะโมง ปศุสัตว์ โคเนื้อ ชัยนาท หนองมะโมง สะพานหิน 50 1205.00 นายอลงกต โตแ่ฉ่ง 0812806989 ปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวตำบลเจริญธรรม ข้าว ข้าว สระบุรี วิหารแดง เจริญธรรม 67 1464.00 นายนิกร ห่วงงาม   เกษตรอำเภอวิหารแดง   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองแซง ข้าว ข้าว สระบุรี หนองแซง หนองแซง 91 1918.25 นายพงศ์ ภู่ขาว   เกษตรอำเภอหนองแซง   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวตำบลไก่เส่า (กลุ่มเกษตรพัฒนา) ข้าว ข้าว สระบุรี หนองแซง ไก่เส่า 65 1558.00 นายพงศ์ ภู่ขาว   เกษตรอำเภอหนองแซง   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวตำบลไก่เส่า (กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่) ข้าว ข้าว สระบุรี หนองแซง ไก่เส่า 72 1712.00 นายพงศ์ ภู่ขาว   เกษตรอำเภอหนองแซง   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวตำบลไก่เส่า (กลุ่มบ้านใหม่พัฒนา) ข้าว ข้าว สระบุรี หนองแซง ไก่เส่า 65 1362.00 นายพงศ์ ภู่ขาว   เกษตรอำเภอหนองแซง   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวตำบลดอนพุด ข้าว ข้าว สระบุรี ดอนพุด ดอนพุด 77 2699.00 นายปรเมษฐ์ อักขราสา   เกษตรอำเภอดอนพุด   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวตำบลดงตะงาว (กลุ่มโคกโพธิ์สามัคคี) ข้าว ข้าว สระบุรี ดอนพุด ดงตะงาว 36 794.00 นายปรเมษฐ์ อักขราสา   เกษตรอำเภอดอนพุด   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองโดน ข้าว ข้าว สระบุรี หนองโดน หนองโดน 37 773.00 นายพนม ธรรมเพ็ชร์   เกษตรอำเภอหนองดดน   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปลาดุกหนองแก ประมง ปลาดุก สระบุรี พระพุทธบาท หนองแก 50 378.20 นายอรรถพล วงศ์อมฤต 0864040923 ประมงอำเภอพระพุทธบาท อื่นๆ 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50
แปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านยาง ข้าว ข้าว สระบุรี เสาไห้ บ้านยาง 46 1269.00 นางประภาพรรณ พยัคฆวรรณ   เกษตรอำเภอเสาไห้   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่แพะตำบลลำสมพุง ปศุสัตว์ แพะ สระบุรี มวกเหล็ก ลำสมพุง 30 439.00 นายเสน่ห์ ประเสริฐ 081 948826 ปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็ก   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ปลานิล ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปี2561 ประมง ปลานิล ชลบุรี พนัสนิคม ท่าข้าม 31 697.00 นางอภิญญา เรณูนวล 0946851991 นักวิชาการประมงชำนาญการ วิสาหกิจชุมชน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
แปลงใหญ่ข้าวตำบลนาวังหิน ข้าว ข้าว ชลบุรี พนัสนิคม นาวังหิน 47 616.00 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย   เกษตรอำเภอพนัสนิคม อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปาล์มน้ำมัน อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ปี2561 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง 34 345.00 นางนิษฐาเพ็ญ เนื่องจำนงค์ 038211292 เกษตรอำเภอบ่อทอง สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สับปะรด อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ปี2561 พืชไร่ สับปะรด ชลบุรี บ่อทอง เกษตรสุวรรณ 44 750.00 นางนิษฐาเพ็ญ เนื่องจำนงค์ 038211292 เกษตรอำเภอบ่อทอง กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ปี2561 ข้าว ข้าว ชลบุรี เกาะจันทร์ ท่าบุญมี 36 450.00 นางสาวนงขวัญ ภู่พุ่ม   เกษตรอำเภอเกาะจันทร์ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มังคุด ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปี2561 ผลไม้ มังคุด ระยอง เมืองระยอง นาตาขวัญ 40 302.70 นางสาวจริยา ศรีหาพรหม 0861538496 รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองระยอง   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทุเรียนวังหว้า (1) ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปี2561 ผลไม้ ทุเรียน ระยอง แกลง วังหว้า 40 727.00 นางสมคิด มาริน 0819404384 เกษตรอำเภอแกลง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทุเรียนวังหว้า (2) ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปี2561 ผลไม้ ทุเรียน ระยอง แกลง วังหว้า 90 1124.00 มาริน สมคิด 0819404384 เกษตรอำเภอแกลง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ขนุน ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปี2561 ผลไม้ ขนุน ระยอง แกลง กระแสบน 40 335.00 นางมาริน สมคิด 0819404384 เกษตรอำเภอแกลง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ขนุน ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปี2561 ผลไม้ ขนุน ระยอง วังจันทร์ วังจันทร์ 53 430.00 นางปภาดา ปลุกใจราษฎร์ 0819821605 เกษตรอำเภอวังจันทร์ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าว ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปี2561 ข้าว ข้าว ระยอง บ้านค่าย หนองละลอก 52 908.00 นายไพฑูรย์ ทองน้อย 0863688348 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สหกรณ์ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
มังคุด ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปี2561 ผลไม้ มังคุด ระยอง บ้านค่าย ตาขัน 60 240.00 นายโสภณ บูรประทีป 0898336772 เกษตรอำเภอบ้านค่าย   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 5 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลไม้ มังคุด จันทบุรี เมืองจันทบุรี คมบาง 60 367.75 นายสนิท มีพืชน์ 0818645972 เกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 5 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลไม้ มังคุด จันทบุรี เมืองจันทบุรี แสลง 35 579.00 นายสนิท มีพืชน์ 0818645972 เกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 10 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปี2561 ผลไม้ ทุเรียน จันทบุรี ขลุง บ่อ 51 817.00 นางเพ็ญนภา อ่อนศรี 0819401971 เกษตรอำเภอขลุง   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่เงาะ หมู่ 1 ตำบลเกียวหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลไม้ เงาะโรงเรียน จันทบุรี ขลุง เกวียนหัก 35 271.50 นางเพ็ญนภา อ่อนศรี 0819401971 เกษตรอำเภอขลุง   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 10 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลไม้ ทุเรียน จันทบุรี ขลุง ซึ้ง 39 564.00 นายเพ็ญนภา อ่อนศรี 0819401971 เกษตรอำเภอขลุง   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 3 ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปี2561 ผลไม้ ทุเรียน จันทบุรี ขลุง มาบไพ 41 822.00 นางเพ็ญนภา อ่อนศรี 0819401971 เกษตรอำเภอขลุง   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 5 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปี2561 ผลไม้ มังคุด จันทบุรี ขลุง ตรอกนอง 49 403.00 นางเพ็ญนภา อ่อนศรี 0819401971 เกษตรอำเภอขลุง   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 11 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปี2561 ผลไม้ ทุเรียน จันทบุรี ท่าใหม่ เขาบายศรี 30 624.00 นายสุเทพ สินชัย 088645972 เกษตรอำเภอท่าใหม่   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 7 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปี2561 ผลไม้ ทุเรียน จันทบุรี ท่าใหม่ สองพี่น้อง 43 353.50 นายสุเทพ สินชัย 088645972 เกษตรอำเภอท่าใหม่   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 8 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปี2561 ผลไม้ มังคุด จันทบุรี ท่าใหม่ รำพัน 31 78.00 นายสุเทพ สินชัย 088645972 เกษตรอำเภอท่าใหม่   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ลำไย หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลไม้ ลำไย จันทบุรี โป่งน้ำร้อน คลองใหญ่ 63 1205.00 นางธนนันท์ ศรีสุวะ 0863111876 เกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 8 ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ปี2561 ไม้ยืนต้น ยางพารา จันทบุรี มะขาม อ่างคีรี 39 1126.00 นายปัญญา สุเนตร 0813776499 เกษตรอำเภอมะขาม สหกรณ์ 0 0 0 0 13 0 12 0 1 0
แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 15 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ปี2561 ไม้ยืนต้น ยางพารา จันทบุรี แก่งหางแมว แก่งหางแมว 36 615.00 นางสายสุวรรณ สร้อยเกียว 0830020931 เกษตรอำเภอแก่งหางแมว   0 0 0 0 42 0 39 0 3 0
แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 13 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ปี2561 ไม้ยืนต้น ยางพารา จันทบุรี แก่งหางแมว ขุนซ่อง 44 858.00 นางสายสุวรรณ สร้อยเกียว   เกษตรอำเภอแก่งหางแมว   0 0 0 0 19 0 7 0 12 0
แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 10 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไม้ยืนต้น ยางพารา จันทบุรี แก่งหางแมว สามพี่น้อง 36 615.00 นางสายสุวรรณ สร้อยเกียว   เกษตรอำเภอแก่งหางแมว   0 0 0 0 20 0 20 0 0 0
แปลงใหญ่ยางพารา หมู่1 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไม้ยืนต้น ยางพารา จันทบุรี แก่งหางแมว พวา 54 990.00 นางสายสุวรรณ สร้อยเกียว 0830020931 เกษตรอำเภอแก่งหางแมว   0 0 0 0 64 0 56 0 8 0
แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 8 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไม้ยืนต้น ยางพารา จันทบุรี แก่งหางแมว พวา 45 1165.00 นางสายสุวรรณ สร้อยเกียว 0830020931 เกษตรอำเภอแก่งหางแมว   0 0 0 0 47 0 47 0 0 0
แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผลไม้ ทุเรียน จันทบุรี นายายอาม นายายอาม 36 257.00 นายนิพนธ์ สร้อยทอง 0818447435 เกษตรอำเภอนายายอาม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ปี2561 ผลไม้ มังคุด จันทบุรี นายายอาม วังใหม่ 43 322.50 นายนิพนธ์ สร้อยทอง 0818447435 เกษตรอำเภอนายายอาม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 8 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปี2561 ผลไม้ ทุเรียน จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ตะเคียนทอง 35 656.00 นางสาวสวรส แดงท่าขาม 0868317171 รักษาการเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ   0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา คง เมืองคง 45 479.00 นายภิรมย์ รอดย้อย 0933190711 เกษตรอำเภอคง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา คง คูขาด 100 1000.00 นายภิรมย์ รอดย้อย 0933190711 เกษตรอำเภอคง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 79 5 2 0 72 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา จักราช ศรีละกอ 100 1000.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง(กลุ่มจังหวัด) ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา โชคชัย พลับพลา 100 2028.00 นายสมเกียรติ สืบอนันต์ 0933190717 เกษตรอำเภอโชคชัย วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 36 0 35 0 1 0
แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา โชคชัย พลับพลา 100 1226.00 นายสมเกียรติ สืบอนันต์ 0933190717 เกษตรอำเภอโชคชัย วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 10 2 8 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา โชคชัย ละลมใหม่พัฒนา 100 1234.00 นายสมเกียรติ สืบอนันต์ 0933190717 เกษตรอำเภอโชคชัย วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
กลุ่มข้าวหอมมะลินาแปลงใหญ่ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา ด่านขุนทด หนองกราด 100 1781.00 นายสุธาสินี ภู่จันทึก 0933190702 เกษตรอำเภอด่านขุนทด วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 24 7 0 0 17 0
กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านใหญ่ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา ด่านขุนทด หนองบัวตะเกียด 100 1872.00 นายสุธาสินี ภู่จันทึก 0933190702 เกษตรอำเภอด่านขุนทด วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 91 0 91 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พืชไร่ มันสำปะหลัง บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ หนองโดน 85 1110.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 8 บ้านตลาดนิคม ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ สตึก นิคม 43 504.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 9 บ้านโรงเลื่อย ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ สตึก นิคม 37 181.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 6 บ้านหนองทัพค่าย ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ สตึก ทุ่งวัง 30 351.50           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลวังม่วง พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สระบุรี วังม่วง วังม่วง 30 1078.00 นายกิตินันท์ คงเพชร   เกษตรอำเภอวังม่วง   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มะพร้าวอำเภอเมืองชลบุรี ไม้ยินต้น มะพร้าว ชลบุรี เมืองชลบุรี หนองรี 30 350.00 นายรัตนะ สวัสดี 038286402 เกษตรอำเภอเมืองชลบุรี กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตำบลทรายมูล ประมง ปลานิล นครนายก องครักษ์ ทรายมูล 25 400.00 นางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร 0869727014 ประมงอำเภอองครักษ์ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวพันธุ์ดีและข้าวแปรรูป ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ข้าว ข้าว สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 50 850.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร สระแก้ว คลองหาด คลองไก่เถื่อน 30 32.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงผักปลอดภัย หมู่ที่ 3 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ข้าว ข้าว สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 40 24.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ข้าว ข้าว สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 411 9295.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ผัก แปลงใหญ่พืชผักบ้านกาเจาะ หมู่ที่ 4 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร สุรินทร์ ศีขรภูมิ ตรึม 58 37.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0933190279 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ผัก แปลงใหญ่พืชผักบ้านกุดทอง หมู่ที่ 2 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร สุรินทร์ ศีขรภูมิ ตรึม 83 60.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0933190279 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว นาแปลงใหญ่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 20 บ้านป่ายาง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ จารพัต 205 2582.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0933190279 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว บ้านโนนแคน หมู่ที่ 9 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ แตล 51 703.00         กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว นาแปลงใหญ่บ้านโนนถ่อน หมู่ที่ 10 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ แตล 59 864.00 นายธนัช ยืนยิ่ง   เกษตรอำเภอศีขรภูมิ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 19 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ แตล 67 1276.00         กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่หนองคู หมู่ที่ 4 ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ คาละแมะ 61 1029.00         กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว สหกรณ์มาตรฐานสินค้าไทย จำกัด ตำบลคาลาแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ คาละแมะ 79 1142.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0933190279 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว สหกรณ์การเกษตรไตรมิตร จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ หนองเหล็ก 121 1827.00         สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านไทร หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ หนองเหล็ก 35 595.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0933190279 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว บ้านปะนอยไถง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ หนองเหล็ก 39 640.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0933190279 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่7 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร บ้านแขม 31 620.00 นายณัชพล นิลสกุล 084-301095 นายช่างชลประทานชำนาญงาน อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร 30 429.00 นายนพดล จันทร์สอน 0818772176 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่5 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ม่วงใหญ่ 55 779.00 นายสำรวย เฉลยบุญ   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   0 0 0 0 12 0 0 0 12 0
แปลงใหญ่พริก อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผัก/สมุนไพร พริก อุบลราชธานี สำโรง สำโรง 60 64.75 นางดวงเดือน ประสาร   เกษตรอำเภอสำโรง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่16 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี สำโรง โคกก่อง 30 563.00 นายโศภิษฐ์ คำแกร 0823688790 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่17 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี สำโรง ค้อน้อย 44 1274.00 นายสำรวย เฉลยบุญ - นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่10 ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี สำโรง โนนกาเล็น 34 725.00 นายสำรวย เฉลยบุญ - นักวิชการเกษตรชำนาญการ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี สำโรง โคกสว่าง 37 913.00 นายสำรวย เฉลยบุญ - นักวิชาการเกษตรชำนาญการ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่9 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี สำโรง โคกสว่าง 40 842.00 นายสำรวย เฉลยบุญ - นักวิการเกษตรชำนาญการ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่7 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี สำโรง โนนกลาง 117 1106.00 นายสำรวย เฉลยบุญ 061-861619 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือแปลงใหญ่ตำบลฝางคำ ปศุสัตว์ กระบือ อุบลราชธานี สิรินธร ฝางคำ 54 659.00 นางสาวจิราวรรณ ปามุทา 0616141692 ปศุสัตว์อำเภอสิรินธร   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่3 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม นาเกษม 30 657.00 นายสมพร สังกะเพศ - เกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่4 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี นาเยีย นาเยีย 30 387.00 นายสำรวย เฉลยบุญ - นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่4 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี นาเยีย นาดี 31 742.00 นายสำรวย เฉลยบุญ - นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่1 ตำบลนาเรือ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี นาเยีย นาเรือง 35 510.00 นายสำรวย เฉลยบุญ - นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงไม้ดอกไม้ประดับ หมู่5 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ท่าช้าง 30 87.00 นางวัชรียา ตรีภพ   เกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ วิสาหกิจชุมชน 30 0 0 0 15 0 1 0 14 30
แปลงใหญ่ข้าว หมู่5 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ สว่าง 40 581.00 นางวัชรียา ตรีภพ - เกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ปศุสัตว์ โคเนื้อ ยโสธร ทรายมูล ทรายมูล 61 348.40 นายเด่นพงษ์ ไทลา 0819995049 ปศุสัตว์อำเภอทรายมูล สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลท่ากุ่ม ผลไม้ ทุเรียน ตราด เมืองตราด ท่ากุ่ม 40 532.00 นางวนภรณ์ เจริญใจ 0929343484 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวตำบลชำราก ข้าว ข้าว ตราด เมืองตราด ชำราก 34 610.00 นางวนภรณ์ เจริญใจ   นวส. ชำนาญการพิเศษ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ปลากะพงขาว หมู่ 8 ตำบลบางกะไห อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมง ปลากะพงขาว ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บางกะไห 12 341.79 นายสุทธิวุฒิ แก่นทอง 0815404489 ประมงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อื่นๆ 9 0 0 3 0 0 0 0 0 12
แปลงใหญ่ปลากะพงขาว หมู่ 5 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมง ปลากะพงขาว ฉะเชิงเทรา บางปะกง หอมศีล 32 977.25 นายสมพงษ์ พันธ์บุตร 091726720 ประมงอำเภอบางปะกง อื่นๆ 23 0 0 9 0 0 0 0 0 32
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1-7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าว ข้าว ฉะเชิงเทรา บางปะกง เขาดิน 38 822.00 นายนำชัย พ้นชั่ว 0922472401 เกษตรอำเภอบางปะกง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่เห็ดฟางโรงเรือน หมู่ 3 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผัก/สมุนไพร เห็ดฟาง ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม บ้านซ่อง 40 11.40 นางวันเพ็ญ กลับกลาย 0814299907 เกษตรอำเภอพนมสารคาม วิสาหกิจชุมชน 15 0 0 0 6 1 0 2 3 15
แปลงใหญ่ไผ่ตง หมู่ 9 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม้ยินต้น ไผ่ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต คู้ยายหมี 34 317.00 นายประสิทธิ์ รูปต่ำ 0895028529 ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบ วิสาหกิจชุมชน 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
พืชผัก หมู่ 7,20,22 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ท่ากระดาน 45 100.00 นางพิลาสลักษณ์ สิทธิสมาน 0618146814 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ อื่นๆ 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าว ข้าว ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน คลองเขื่อน 93 2428.50 นางมนัญยา สถิตย์ 0897963139 ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคลองเขื่อน จำกัด สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ 1,4,7 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม้ยินต้น มะพร้าว ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน บางตลาด 34 272.00 นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ 0814452574 เกษตรอำเภอคลองเขื่อน วิสาหกิจชุมชน 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 6 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ข้าว ข้าว ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี รอบเมือง 35 1305.75 นายเฉลิม อารีย์   เกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 8 ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ข้าว ข้าว ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี