ชื่อแปลงใหญ่
กลุ่มสินค้า
สินค้า
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
เกษตรกร(ราย)
พื้นที่(ไร่)
ชื่อผู้จัดการ
นามสกุล
โทรศัพท์
ตำแหน่ง
รวมกลุ่ม
รวมมาตราฐาน
gap
อินทรีย์
RSPO
อื่นๆ
วาดแปลงแล้ว
doae
farmmis
gisdago
qgis
แปลงใหญ่ข้าว แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ข้าว ข้าว กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบสอง 50 1017.00 นายอรชุณร์ สารพินิจ 0884576508 นักวิชาการเกษตรชำนาญ อื่นๆ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
แปลงใหญ่ข้าวแขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ข้าว ข้าว กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ลำต้อยติ่ง 50 1099.00 นายอรชุณร์ สารพินิจ 0884576508 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
แปลงใหญ่ข้าว แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ข้าว ข้าว กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ขุมทอง 52 1330.00 นายชัยยงค์ ชูจันทร์ 0899211455 หัวหน้าสำนักงานเกษตร วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0
แปลงใหญ่ข้าวแขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ข้าว ข้าว กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันออก 53 1465.00 นายอรชุณร์ สารพินิจ 0884576508 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ อื่นๆ 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
แปลงใหญ่ปลานิล กุ้งขาว ต.บางบ่อ, ต.เปร็ง, ต.บางพลีน้อย, ต.บ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประมง ปลานิล สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ 55 1.69 นายสมบูรณ์ โพธิกะ 0896930375 ประมงอำเภอบางบ่อ สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ข้าว ข้าว สมุทรปราการ บางบ่อ คลองสวน 48 1081.00 นางสาวแจ่มจันทร์ ทองภิรมย์ 0895282732 เกษตรอำเภอบางบ่อ วิสาหกิจชุมชน 98 98 0 0 0 47 0 1 0 46
แปลงใหญ่หอยแครง หมู่ 3,4 ต.นาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประมง หอยแครง สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ นาเกลือ 30 1014.00 ชรินทร์ ทองมา   ประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผลไม้ ทุเรียน นนทบุรี เมืองนนทบุรี ไทรม้า 278 679.50 นายภฤศ พรแสงพิรุณ   เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี   0 0 0 0 0 100 9 23 0 68
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ข้าว ข้าว นนทบุรี บางใหญ่ บ้านใหม่ 57 1002.00 นายสุวพัชร์ ศิรนิธิภิรมย์   เกษตรอำเภอบางใหญ่   0 0 0 0 0 84 19 16 0 49
กล้วยไม้แปลงใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ นนทบุรี บางใหญ่ บ้านใหม่ 34 616.75 นายสุวพัชร์ ศิรนิธิภิรมย์ 025956960 เกษตรอำเภอบางใหญ่   0 0 0 0 0 6 2 1 0 3
แปลงใหญ่ผัก ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร นนทบุรี ไทรน้อย ราษฎร์นิยม 66 327.75 นายนรินทร์ อินทร์วงศ์   เกษตรอำเภอไทรน้อย   0 0 0 0 0 10 3 0 0 7
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ข้าว ข้าว นนทบุรี ไทรน้อย ขุนศรี 50 1123.75 นายนรินทร์ อินทวงศ์ 025971373 เกษตรอำเภอไทรน้อย   0 0 0 0 0 19 1 0 0 18
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ข้าว ข้าว นนทบุรี ไทรน้อย ทวีวัฒนา 49 1139.00 นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ 0819340042 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง   0 0 0 0 0 22 3 0 0 19
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางคูวัด 63 1186.00 นายนิคม คำสองสี 0982584393 เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี วิสาหกิจชุมชน 50 50 0 0 0 80 3 37 40 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี หนองเสือ บึงกาสาม 50 1241.00 นางกฤษณา คำหวาน 0982806334 เกษตรอำเภอหนองเสือ วิสาหกิจชุมชน 60 60 0 0 0 91 1 10 80 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี หนองเสือ บึงกาสาม 153 3547.00 นางกฤษณา คำหวาน 0982806334 เกษตรอำเภอหนองเสือ วิสาหกิจชุมชน 207 207 0 0 0 189 7 36 139 7
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว คลองพระอุดม 68 1157.25 นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย 0982806340 เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว วิสาหกิจชุมชน 207 207 0 0 0 209 30 8 8 163
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 14 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลำลูกกา บึงทองหลาง 196 5972.00 นายณัฐพงษ์ โตปิติ 0982806335 เกษตรอำเภอลำลูกกา วิสาหกิจชุมชน 209 209 0 0 0 296 7 77 206 6
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางไทร บ้านแป้ง 61 1942.00 นางพวงทอง สาตรสมัย 0818529559 เกษตรอำเภอบางไทร วิสาหกิจชุมชน 6 6 0 0 0 96 37 27 0 32
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่ 82 2118.50 นางพวงทอง สาตรสมัย 0818529559 เกษตรอำเภอบางไทร วิสาหกิจชุมชน 10 10 0 0 0 28 3 1 0 24
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ตลาดเกรียบ 46 1412.00 นางสาววิภาดา สุภานันท์ 0813478495 เกษตรอำเภอบางปะอิน วิสาหกิจชุมชน 2 2 0 0 0 105 55 10 0 40
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน หันสัง 73 2621.75 นายวัฒนา มโนรัตน์ 0867650926 เกษตรอำเภอบางปะหัน อื่นๆ 5 5 0 0 0 97 50 2 0 45
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง 41 1152.50 นายโสภณ น้ำจันทร์ 0818528800 เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง วิสาหกิจชุมชน 2 2 0 0 0 24 2 5 0 17
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง สิงหนาท 57 567.00 นางละออ ศรีผ่าน 0895118558 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 44 8 2 0 34
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา เสนา หัวเวียง 115 3511.00 สุรสีร์ เรือนทอง 0819489911 เกษตรอำเภอเสนา วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 100 56 9 21 14
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา มหาราช โรงช้าง 118 3142.00 นายพิพัฒน์ จันทนา 0819464334 เกษตรอำเภอมหาราช วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 80 20 8 3 49
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลศาลาแดง คลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ข้าว ข้าว อ่างทอง เมืองอ่างทอง ศาลาแดง 51 1012.00 นางนิภาภรณ์ สนิทพันธ์ 0903103558 เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง วิสาหกิจชุมชน 30 30 0 0 0 101 11 12 4 74
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ข้าว ข้าว อ่างทอง ไชโย เทวราช 58 1491.00 นายสมหมาย ทัศนกิจ 0861306281 เกษตรอำเภอไชโย วิสาหกิจชุมชน 2 2 0 0 0 116 4 4 29 79
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ข้าว ข้าว อ่างทอง แสวงหา วังน้ำเย็น 99 1672.00 นายวรชิต สังข์วงษ์ 0982580366 เกษตรอำเภอแสวงหา กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 90 90 0 0 0 319 155 135 0 29
แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ผลไม้ มะม่วง อ่างทอง สามโก้ มงคลธรรมนิมิต 56 589.00 นายถาวร แก้วขาว 0843417772 เกษตรอำเภอสามโก้ วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 51 5 6 5 35
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.13 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลพบุรี พัฒนานิคม ช่องสาริกา 55 2484.00 นายมาโนช กะระโสภณ 0861274994 เกษตรอำเภอพัฒนานิคม วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 26 0 5 21 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.7 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี โคกสำโรง คลองเกตุ 202 3886.00 นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ 0922502228 เกษตรอำเภอโคกสำโรง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 163 44 108 0 11
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.5 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี โคกสำโรง คลองเกตุ 94 1665.00 นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ 0922502228 เกษตรอำเภอโคกสำโรง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 44 18 26 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.4 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี ชัยบาดาล เกาะรัง 129 3000.00 นายอรรถพล เพ็ชรยิ้ม 0818387690 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.3 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี ท่าวุ้ง บ้านเบิก 162 2000.00 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร 036481077 เกษตรอำเภอท่าวุ้ง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.2 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี บ้านหมี่ สนามแจง 116 3060.00 นายประทีป อยู่สุข 0922496664 เกษตรอำเภอบ้านหมี่ วิสาหกิจชุมชน 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.6 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี โคกเจริญ โคกเจริญ 104 1740.75 นายวิชัย สิงห์ทอง 0830411972 เกษตรอำเภอโดกเจริญ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 33 14 10 9 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.3 ม.6 ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี ลำสนธิ เขารวก 65 1303.00 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท 036633372 เกษตรอำเภอลำสนธิ อื่นๆ 0 0 0 0 0 31 1 4 0 26
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.10 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี หนองม่วง ดงดินแดง 306 6276.00 นางณภัทร ภูริผล 083-005428 เกษตรอำเภอหนองม่วง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 180 3 9 0 168
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ม.8 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี พืชไร่ อ้อยโรงงาน ลพบุรี หนองม่วง ดงดินแดง 50 2593.00 นางณภัทร ภูริผล   เกษตรอำเภอหนองม่วง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 15 6 6 0 3
แปลงใหญ่ข้าว ม.5ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว ข้าว สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี หัวไผ่ 48 971.00 นายอนันต์ ภูยาธร 0819475413 เกษตรอำเภอเมืองสิงห์ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 39 22 13 0 4
แปลงใหญ่ข้าว ม.10 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว ข้าว สิงห์บุรี บางระจัน พักทัน 90 1807.75 นายไพฑูรย์ ภูยาธร 0898013978 เกษตรอำเภอบางระจัน วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 343 209 129 0 5
แปลงใหญ่ข้าว ม.10 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว ข้าว สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน ท่าข้าม 40 916.00 นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ 0819485475 เกษตรอำเภอท่าช้าง รักษาการเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 57 7 36 3 11
แปลงใหญ่ข้าว ม.7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว ข้าว สิงห์บุรี พรหมบุรี บ้านหม้อ 61 1257.00 นางสมคิด ตั้วสมพงษ์ 0812943594 เกษตรอำเภอพรหมบุรี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 119 75 21 0 23
แปลงใหญ่ข้าว ม.6 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว ข้าว สิงห์บุรี อินทร์บุรี ประศุก 75 1095.00 นายสวงษ์ คงรอด 0819485413 รักษาการเกษตรอำเภออินทร์บุรี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 115 95 16 0 4
แปลงใหญ่ข้าว ม.12 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว ข้าว สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทับยา 53 1206.25 นายสวงษ์ คงรอด 0819485413 รักษาการเกษตรอำเภออินทร์บุรี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 87 49 27 0 11
แปลงใหญ่ข้าว ม.8 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว ข้าว สิงห์บุรี อินทร์บุรี ท่างาม 82 2127.00 นายสวงษ์ คงรอด 036581998 รักษาการเกษตรอำเภออินทร์บุรี วิสาหกิจชุมชน 82 82 0 0 0 183 25 29 0 129
แปลงใหญ่ข้าว ม.8 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว ข้าว สิงห์บุรี อินทร์บุรี ห้วยชัน 62 1106.00 นายสวงษ์ คงรอด 0819485413 เกษตรอำเภออินทร์บุรี กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 163 88 57 0 18
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา เสิงสาง กุดโบสถ์ 528 15893.00 นายสมชาย เล็งสุวรรณ 0933190714 เกษตรอำเภอเสิงสาง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 10 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ภูสิงห์ โคกตาล 179 1626.00 นางชุลีพร บุญกว้าง 0898442686 เกาตรอำเภอภูสิง์   0 0 0 0 0 101 6 16 78 1
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 8 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ภูสิงห์ ละลม 202 2662.00 นางชุลีพร บุญกว้าง 0898442686 เกษตรอำเภอภูสิงห์   0 0 0 0 0 184 3 1 24 156
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 2 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ภูสิงห์ ตะเคียนราม 217 3016.00 นางชุลีพร บุญกว้าง 0898442686 เกษตรอำเภอภูสิงห์   0 0 0 0 0 158 5 1 86 66
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 6 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ ศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ พยุห์ ตำแย 76 1070.00         กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 31 1 12 11 7
แปลงใหญ่ข้าว หมู่4 ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หนองขอน 76 1398.00 นายฉกาจ กันเมือง 0810683527 เกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชน 80 80 0 0 0 70 15 9 0 46
แปลงใหญ่สับปะรด หมู่ 6 ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย พืชไร่ สับปะรด เลย เมืองเลย น้ำหมาน 77 549.00 นายสุจิระ สอนสุภาพ 0991794075 เกษตรอำเภอเมืองเลย วิสาหกิจชุมชน 12 12 0 0 0 27 1 0 0 26
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย ข้าว ข้าว เลย เมืองเลย น้ำสวย 241 1757.00 นายสุจิระ สอนสุภาพ 0991794407 เกษตรอำเภอเมืองเลย วิสาหกิจชุมชน 40 40 0 0 0 135 6 0 0 129
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย ข้าว ข้าว เลย เชียงคาน นาซ่าว 140 1183.00 นายสันต์ จูซัง 0898630151 เกษตรอำเภอเชียงคาน วิสาหกิจชุมชน 140 140 0 0 0 87 32 2 0 53
แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 9 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย ปศุสัตว์ โคเนื้อ เลย เชียงคาน นาซ่าว 87 980.00 นายธีระศักดิ์ สอนอ่อน 0897108010 ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 54 26 0 0 28
แปลงใหญ่อ้อยประชารัฐทุ่งพ้อ ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย พืชไร่ อ้อยโรงงาน สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ป่างิ้ว 71 2250.00 นายสาธิต วิสุทธิพันธ์ 0817854043 เกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 41 13 15 0 13
แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองตาดำโพธิ์เจริญ ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท ข้าว ข้าว ชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าชัย 57 1176.00 นายชัด ขำเอี่ยม 0817072116 เกษตรอำเภอเมืองชัยนาท   0 0 0 0 0 22 12 6 0 4
แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองคันปลัก ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ข้าว ข้าว ชัยนาท เมืองชัยนาท เสือโฮก 112 1911.00 นายชัด ขำเอี่ยม 0817072116 เกษตรอำเภอเมืองชัยนาท วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 53 33 8 3 9
แปลงใหญ่ข้าวบ้านหางแขยง ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ข้าว ข้าว ชัยนาท มโนรมย์ หางน้ำสาคร 43 1668.00 นายมาโนช เทียนขาว 0813797074 เกษตรอำเภอมโนรมย์ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 193 133 50 0 10
แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองพญา ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ข้าว ข้าว ชัยนาท วัดสิงห์ มะขามเฒ่า 113 3683.00 นายประสาร จำนงค์นารถ 056461314 เกษตรอำเภอวัดสิงห์ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 253 9 234 2 8
แปลงใหญ่ข้าวบ้านอ้อย ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ข้าว ข้าว ชัยนาท สรรพยา สรรพยา 84 777.00 นางวัชรี เอี่ยมรอด 0869797219 เกษตรอำเภอ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 108 57 51 0 0
แปลงใหญ่ข้าว บ้านพระแก้ว ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ข้าว ข้าว ชัยนาท สรรคบุรี แพรกศรีราชา 246 4889.00 นางลมูล จันทร์วงค์ 0884355354 เกษตรอำเภอสรรคบุรี วิสาหกิจชุมชน 244 244 0 0 0 641 489 107 0 45
แปลงใหญ่ข้าวบ้านใหญ่ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ข้าว ข้าว ชัยนาท สรรคบุรี โพงาม 136 2774.00 นางลมูล จันทร์วงค์ 0884355354 เกษตรอำเภอสรรคบุรี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 312 299 0 0 13
แปลงใหญ่ข้าวบ้านทับใต้ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จ.ชัยนาท ข้าว ข้าว ชัยนาท หันคา สามง่ามท่าโบสถ์ 95 1311.00 นายสุเทพ สวัสดี 056451031 เกษตรอำเภอหันคา   0 0 0 0 0 95 28 50 6 11
แปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ข้าว ข้าว สระบุรี เมืองสระบุรี หนองยาว 53 1555.50 นายโกมุท ใจเย็น 036221633 เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 115 60 52 1 2
แปลงใหญ่การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปศุสัตว์ ไก่พื้นเมือง สระบุรี แก่งคอย ห้วยแห้ง 50 62.90 นายอนัฐวิชัย ชาโพธิ์ 0822329785 สัตวแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลหินซ้อน พืชไร่ มันสำปะหลัง สระบุรี แก่งคอย หินซ้อน 55 1134.00 นางรภัสศา สภาทอง 0922474331 เกษตรอำเภอแก่งคอย อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ข้าว ข้าว สระบุรี หนองแค ห้วยขมิ้น 69 1959.00 นายปรีชา สายแสง 0922474332 เกษตรอำเภอหนองแค วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 153 67 43 0 43
แปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ข้าว ข้าว สระบุรี วิหารแดง บ้านลำ 90 2589.00 นายพีระพล รัตนะ 0819340061 ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี อื่นๆ 56 55 0 0 1 203 51 74 0 78
แปลงใหญ่ข้าวตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ข้าว ข้าว สระบุรี หนองแซง โคกสะอาด 110 2881.00 นายพีรพล รัตนะ 0819340061 ผู้อำนวยการศูนย์ วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 109 30 60 19 0
แปลงใหญ่ข้าวตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ข้าว ข้าว สระบุรี หนองแซง ม่วงหวาน 90 3035.50 นายพีรพล รัตนะ 0819340061 ผู้อำนวยการศูนย์ อื่นๆ 20 20 0 0 0 156 69 83 4 0
แปลงใหญ่ข้าวโพดฝักสดตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พืชอาหารสัตว์ ข้าวโพดฝักสด สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม 31 748.25 นางรภัสศา สภาทอง 0819467611 เกษตรอำเภอพระพุทธบาท วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 61 17 43 1 0
แปลงใหญ่ข้าวตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ข้าว ข้าว สระบุรี เสาไห้ เมืองเก่า 67 1797.00 นายพีรพล รัตนะ 0819340061 ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี อื่นๆ 36 36 0 0 0 20 9 10 0 1
แปลงใหญ่น้ำนมโคตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ปศุสัตว์ โคนม สระบุรี มวกเหล็ก ลำพญากลาง 50 12128.00 นางปฐมพร สุทธนากร 0818517084 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ปลานิล จังหวัดชลบุรีปี2559 ประมง ปลานิล ชลบุรี พานทอง บางหัก 300 3225.00 นายบัญชา สุขแก้ว 038-398049 ประมงจังหวัดชลบุรี สหกรณ์ 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0
นาแปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองปรือ ข้าว ข้าว ชลบุรี พนัสนิคม หนองปรือ 79 2073.00 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย 038461432 ผู้จัดการแปลง วิสาหกิจชุมชน 41 41 0 0 0 89 27 0 0 62
มังคุด (แปลงต้นแบบ) ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปี 2559 ผลไม้ มังคุด ระยอง แกลง กร่ำ 62 362.00 นางมาริน สมคิด 0819404384 เกษตรอำเภอแกลง วิสาหกิจชุมชน 84 84 0 0 0 33 0 19 14 0
ทุเรียน ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปี 2559 ผลไม้ ทุเรียน ระยอง วังจันทร์ พลงตาเอี่ยม 55 787.00 นางปภาดา ปลุกใจราษฎร์ 0819821605 เกษตรอำเภอวังจันทร์ วิสาหกิจชุมชน 30 30 0 0 0 42 5 22 12 3
ยางพารา ตำบลบางบุตร - หนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปี 2559 ไม้ยืนต้น ยางพารา ระยอง บ้านค่าย หนองบัว 36 1299.00 นายเจษฎา จันทโชติ 038666186 ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชะแวะ สหกรณ์ 0 0 0 0 0 6 0 1 5 0
ไก่พื้นเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปี 2559 ปศุสัตว์ ไก่พื้นเมือง ระยอง บ้านค่าย หนองบัว 40 35.00 นายดนัยศักดิ์ เย็นใจ 0898961773 นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 5 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลไม้ มังคุด จันทบุรี เมืองจันทบุรี พลับพลา 56 431.00 นายสนิท มีพืชน์ 0897511697 เกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี สหกรณ์ 42 42 0 0 0 94 5 28 0 61
แปลงใหญ่กุ้งขาว หมู่ 7 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประมง กุ้งขาว จันทบุรี ขลุง บ่อ 50 1500.00 นายสุภาพ เกิดบุญ 0863001525 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 3 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลไม้ มังคุด จันทบุรี ขลุง ตะปอน 52 214.00 นางเพ็ญนภา อ่อนศรี   เกษตรอำเภอขลุง วิสาหกิจชุมชน 23 22 1 0 0 53 0 4 0 49
แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 7 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลไม้ ทุเรียน จันทบุรี ท่าใหม่ ทุ่งเบญจา 23 326.50 นายสุเทพ สินชัย 0818645972 เกษตรอำเภอท่าใหม่ วิสาหกิจชุมชน 7 7 0 0 0 4 0 2 0 2
แปลงใหญ่กุ้งขาว หมู่ 3 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ประมง กุ้งขาว จันทบุรี ท่าใหม่ คลองขุด 211 527.00 นายสุภาพ เกิดบุญ 0863001525 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สหกรณ์ 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ลำไย หมู่ 10 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลไม้ ลำไย จันทบุรี โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน 0 0.00 นางธนนันท์ ศรีสุวะ 039-387115 เกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน วิสาหกิจชุมชน 80 80 0 0 0 101 3 1 0 97
แปลงใหญ่หญ้าเนเปียร์ หมุ่ 5 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปศุสัตว์ หญ้าเนเปียร์ จันทบุรี สอยดาว ทุ่งขนาน 26 335.00 นายทวี ณรงค์เพชร 0625414626 เกษตรอำเภอสอยดาว วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 21 0 5 0 16
แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 1 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผลไม้ มังคุด จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ชากไทย 31 311.00 นางสาวสวรส แดงท่าขาม 039309092 รักษาการเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 32 0 32 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ข้าว ข้าว ตราด เมืองตราด หนองคันทรง 0 0.00 นายบรรเลง ถอดรูป 0877464462 เกษตรกร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน 16 16 0 0 0 135 20 47 34 34
แปลงพืชผัก ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร นครราชสีมา เสิงสาง สุขไพบูลย์ 50 300.00 นายสมชาย เล็งสุวรรณ 0933190714 เกษตรอำเภอเสิงสาง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงนาประชารัฐแปลงใหญ่บ้านกระถิน หมู่ 5 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา คง เทพาลัย 54 1061.00 นายภิรมย์ รอดย้อย 0933190711 เกษตรอำเภอคง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 20 3 9 0 8
กลุ่มส่งเสริมอ้อยแปลงใหญ่ประชารัฐ ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ อ้อยโรงงาน นครราชสีมา บ้านเหลื่อม โคกกระเบื้อง 122 2000.00 นายสมศักดิ์ อินทรเกษม 0933190724 เกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 11 4 2 0 5
นาแปลงใหญ่ ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา จักราช ทองหลาง 200 3000.00 นายมานพ ผินงูเหลือม 0933190721 เกษตรอำเภอจักราช   0 0 0 0 0 23 12 1 0 10
กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม 182 3138.00 นายสมเกียรติ สืบอนันต์ 044491092 เกษตรอำเภอโชคชัย วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 134 1 0 0 133
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา ด่านขุนทด บ้านเก่า 107 1345.00 นางสุธาสินี ภู่จันทึก 0874789092 เกษตรอำเภอด่านขุนทด วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 65 20 26 0 19
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สระบุรี วังม่วง แสลงพัน 48 2378.00 นายกิตินันท์ คงเพชร 0819915151 เกษตรอำเภอวังม่วง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก องครักษ์ ศีรษะกระบือ 86 3660.00 นางจิดาภา นาคคำ 037391295 เกษตรอำเภอองครักษ์ อื่นๆ 0 0 0 0 0 68 1 7 16 44
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านระกา หมู่ที่ 2 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ จารพัต 200 3092.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0817436180 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ วิสาหกิจชุมชน 25 0 0 0 25 247 125 65 0 57
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาอัง-นาแก หมู่ที่7 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ หนองขวาว 200 3000.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0817436180 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ วิสาหกิจชุมชน 25 0 0 0 25 246 181 38 0 27
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวบ้านช่างปี่ หมู่ที่1 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ ช่างปี่ 208 3042.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0817436180 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ วิสาหกิจชุมชน 25 0 0 0 25 277 108 12 3 154
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี นาเยีย นาเยีย 75 1525.00 นายคมกริช ศาลาน้อย 0854799102 เกษตรอำเภอนาเยีย วิสาหกิจชุมชน 75 75 0 0 0 14 0 7 0 7
แปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ 14 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พืชไร่ ถั่วลิสง ยโสธร เมืองยโสธร ค้อเหนือ 120 320.00 นายจรัญ กาญจนสาธิต 0872313345 ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ตำบลค้อเหนือ อื่นๆ 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 10 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ข้าว ข้าว ยโสธร เมืองยโสธร ดู่ทุ่ง 240 3026.00 นายอาทิตย์ มหาพจน์ 0857019486 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิสาหกิจชุมชน 120 120 0 0 0 121 70 25 19 7
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ข้าว ข้าว ยโสธร ทรายมูล ดู่ลาด 74 1500.00 นายอดิศักดิ์ ราวินิต 0981058987 เกษตรอำเภอทรายมูล วิสาหกิจชุมชน 74 44 30 0 0 1 1 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ข้าว ข้าว ยโสธร ทรายมูล ไผ่ 240 4346.00 นายอดิศักดิ์ ราวินิต 0981058987 เกษตรอำเภอทรายมูล วิสาหกิจชุมชน 90 50 40 0 0 0 0 0 0 0
ทุเรียนแปลงใหญ่ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลไม้ ทุเรียน ตราด เขาสมิง ประณีต 0 0.00 นายวันชัย เจริญใจ 0845291299 เกษตรอำเภอเขาสมิง อื่นๆ 38 38 0 0 0 25 0 2 18 5
แปลงใหญ่ปลากะพง หมู่ 14 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมง ปลากะพงขาว ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บางเตย 53 341.00 นายจักรกฤติ ยศโชติ 0816997310 ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ - ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลไม้ มะม่วง ฉะเชิงเทรา บางคล้า บางคล้า 63 1352.00 นายสมปอง จันทร์กุบ 0870279945 เกษตรอำเภอบางคล้า อื่นๆ 35 35 0 0 0 23 8 2 12 1
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1-14 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าว ข้าว ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ดอนเกาะกา 148 3649.00 นางดวงภรณ์ โตอนันต์ 0817827042 เกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 18 18 0 0 0 183 2 5 0 176
แปลงใหญ่ข้าว หมู่1-5 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าว ข้าว ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน คลองเขื่อน 163 3949.00 นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ 038 509077 เกษตรอำเภอคลองเขื่อน วิสาหกิจชุมชน 240 240 0 0 0 43 3 4 36 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ข้าว ข้าว ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บ้านนา 300 4000.00 นายเทอดศักดิ์ สถิตมั่น 0819455504 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อื่นๆ 27 27 0 0 0 204 14 125 0 65
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ข้าว ข้าว ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี นาแขม 0 0.00 นายวินัย ลักษณะวิลาศ 0818630820 เกษตรอำเภอกบินทร์บุรี สหกรณ์ 35 35 0 0 0 203 16 139 0 48
แปลงใหญ่ปลานิลปนกุ้งขาว (สหกรณ์การเกษตรบ้านสร้าง จำกัด) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ประมง ปลาน้ำจืด ปราจีนบุรี บ้านสร้าง บ้านสร้าง 20 307.00 นายธีรวุฒิ มุสิกพันธ์ 0813027718 ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์ 1 สหกรณ์ 0 0 0 0 0 7 0 5 0 2
แปลงใหญ่ปลานิลปนกุ้งขาว (สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด) หมู่ที่ 6 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ประมง ปลาน้ำจืด ปราจีนบุรี บ้านสร้าง บางปลาร้า 42 548.00 นายธีรวุฒิ มุสิกพันธ์ 0813027718 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สหกรณ์ 0 0 0 0 0 14 0 10 0 4
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ข้าว ข้าว ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ โคกปีบ 100 2000.00 นางปรารถนา แก้วพร้อม   เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชน 35 35 0 0 0 3 1 0 0 2
แปลงใหญ่ข้าวตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก เมืองนครนายก เขาพระ 72 1415.00 นางสุดา รุ่งเรือง 037312139 เกษตรอำเภอเมืองนครนายก อื่นๆ 0 0 0 0 0 179 22 14 0 143
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก ปากพลี หนองแสง 56 1225.00 นางพิมพา ดวงประชา 0814518338 เกษตรอำเภอปากพลี อื่นๆ 0 0 0 0 0 72 2 0 0 70
แปลงใหญ่ข้าวตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก บ้านนา พิกุลออก 75 1450.00 นางละมัย ปลื้มใจ 0819826385 เกษตรอำเภอบ้านนา อื่นๆ 0 0 0 0 0 109 15 2 0 92
แปลงใหญ่ทั่วไปข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ข้าว ข้าว สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร 51 1050.00 นายเผด็จ วัชรศาสตรา 0892503696 เกษตรอำเภอวัฒนานคร   0 0 0 0 0 31 4 9 0 18
แปลงใหญ่ทั่วไปมันสำปะหลัง หมู่ที่ 4,5,7 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พืชไร่ มันสำปะหลัง สระแก้ว วัฒนานคร หนองน้ำใส 50 1049.00 เผด็จ วัชรศาสตรา 0982732499 เกษตรอำเภอวัฒนานคร   0 0 0 0 0 12 1 2 0 9
แปลงใหญ่ต้นแบบมันสำปะหลัง หมู่ 6,7,10,26 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พืชไร่ มันสำปะหลัง สระแก้ว เขาฉกรรจ์ หนองหว้า 51 1400.00 นายธีระศักดิ์ สิทธิชัย 0898311736 เกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์   0 0 0 0 0 38 1 1 0 36
แปลงใหญ่ทั่วไปมันสำปะหลัง หมู่ที่ 5 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว พืชไร่ มันสำปะหลัง สระแก้ว วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ 50 1000.00 สุวิช ปสุตนาวิน 0819450292 เกษษตรอำเภอวังสมบูรณ์   0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โพธิ์กลาง 100 2537.00 นายสนิท ดวงสุนทร 0933190710 เกษตรอำเภอ อื่นๆ 0 0 0 0 0 103 2 0 0 101
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา 80 2277.00 นายสนิท ดวงสุนทร 0933190710 เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา อื่นๆ 0 0 0 0 0 81 11 0 0 70
แปลงมันสำปะหลัง ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา ครบุรี แชะ 52 1272.00 นายศรัณยพงศ์ แสงวินาวรกุล 0810732507 เกษตรกรเจ้าของแปลง กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 48 17 30 0 1
กลุ่มมันสำปะหลังตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา ด่านขุนทด โนนเมืองพัฒนา 100 1000.00 นายสุธาสินี ภู่จันทึก 0933190702 เกษตรอำเภอด่านขุนทด วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 21 3 18 0 0
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา ด่านขุนทด โนนเมืองพัฒนา 107 1461.00 นางสุธาสินี ภู่จันทึก 0933190702 เกษตรอำเภอด่านขุนทด วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา โนนไทย บัลลังก์ 124 1689.00 นางยุพวัลย์ ชมชื่นดี 0933190718 เกษตรอำเภอโนนไทย วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 111 20 59 0 32
แปลงใหญ่ข้าวตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา โนนสูง ธารปราสาท 200 4421.70 นายถนัดกิจ จุลโลบล 0819672332 เกษตรอำเภอโนนสูง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 20 4 16 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา โนนสูง ขามเฒ่า 52 829.00 นายถนัดกิจ จุลโลบล 0819672332 เกษตรอำเภอโนนสูง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 19 1 4 0 14
แปลงใหญ่ทัวไป (ข้าว) ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา ขามสะแกแสง เมืองนาท 200 3000.00 นายสมหมาย ชนะค้า 0933190728 เกษตรอำเภอขามสะแกแสง   120 120 0 0 0 273 47 170 0 56
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บัวใหญ่มั่นคง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา บัวใหญ่ โนนทองหลาง 103 1898.00 นายชัยวัฒน์ อ้วนโพธิ์กลาง 0857783258 เกษตรอำเภอบัวใหญ่ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่กระบือ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์ กระบือ นครราชสีมา บัวใหญ่ ด่านช้าง 445 2239.00 นายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ 0818777020 ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ประชารัฐบ้านประทาย หนองเรือ ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา ประทาย ตลาดไทร 71 984.00 นายธีรศักดิ์ บุตรธนู 0933190720 เกษตรอำเภอประทาย วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 69 13 0 0 56
วิสหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา ปักธงชัย สะแกราช 100 1200.00 นายธีระวัฒน์ บุษสระเกษ 0898452292 เกษตรอำเภอปักธงชัย วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 35 7 0 0 28
นาแปลงใหญ่บ้านทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา พิมาย สัมฤทธิ์ 189 3056.00 นายพงษ์ศักดิ์ เริ่มสูงเนิน 0933190705 เกษตรอำเภอพิมาย วิสาหกิจชุมชน 30 30 0 0 0 215 95 0 0 120
นาแปลงใหญ่ข้าวบ้านโนนกระสัง ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา พิมาย กระเบื้องใหญ่ 151 5469.00 นายพงษ์ศักดิ์ เริ่มสูงเนิน 0810658164 เกษตรอำเภอพิมาย วิสาหกิจชุมชน 161 151 10 0 0 107 79 2 0 26
มันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา พิมาย นิคมสร้างตนเอง 50 1698.00 นายพงษ์ศักดิ์ เริ่มสูงเนิน 0933190705 เกษตรอำเภอพิมาย วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 9 4 0 0 5
นาแปลงใหญ่บัานโนนโชงโลง ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา พิมาย ดงใหญ่ 180 3000.00 นายพงษ์ศักดิ์ เริ่มสูงเนิน 0933190705 เกษตรอำเภอพิมาย วิสาหกิจชุมชน 150 150 0 0 0 91 19 0 0 72
นาแปลงใหญ่บ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา ห้วยแถลง งิ้ว 205 3183.00 นายสุรศักดฺิ์ สิทธิไชย 0933190716 เกษตรอำเภอห้วยแถลง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 116 39 0 5 72
นาแปลงใหญ่ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา ชุมพวง ประสุข 195 2824.00 นางปริชาติ นาคประกอบ 0933190715 เกษตรอำเภอชุมพวง วิสาหกิจชุมชน 94 82 12 0 0 121 6 0 7 108
นาแปลงใหญ่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา สูงเนิน มะเกลือใหม่ 95 1145.00 นายสมพร ประภาวิชา 0933190708 เกษตรอำเภอสูงเนิน วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 41 8 16 7 10
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา ขามทะเลสอ พันดุง 121 2158.50 นางชาญรัตน์ ไตรเวช 0933190727 เกษตรอำเภอขามทะเลสอ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา สีคิ้ว ลาดบัวขาว 68 1648.00 นายชูศักดิ์ อักษรวงศิลป์ 0933190706 เกษตรอำเภอสีคิ้ว วิสาหกิจชุมชน 10 10 0 0 0 21 1 19 0 1
วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ นมดี ปุ๋ยดี ปากช่อง ปศุสัตว์ โคนม นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก 19 169.00 นายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี 0819671490 ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อ้อยแปลงใหญ่ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ อ้อยโรงงาน นครราชสีมา ปากช่อง วังกะทะ 50 2603.00 นายอุทัย สมรรถชัย 0933190704 เกษตรอำเภอปากช่อง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองหัวแรต 100 2358.00 นางสมพิส ทองดีนอก 0933190722 เกษตรอำเภอหนองบุญมาก วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อ้อยแปลงใหญ่ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ อ้อยโรงงาน นครราชสีมา แก้งสนามนาง บึงพะไล 97 1200.00 นายสุริยา แก้วหย่อง 0933190723 เกษตรอำเภอแก้งสนามนาง   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
นาแปลงใหญ่ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา โนนแดง โนนแดง 200 3000.00 นายชาญชัย กันแก้ว 0862613832 เกษตรอำเภอโนนแดง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 118 26 8 3 81
แปลงใหญ่ผักอินทรีย์ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร นครราชสีมา วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว 30 40.00 นายคณากร ทองสุกนอก 0933190726 เกษตรอำเภอวังน้ำเขียว วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลสำนักตะค้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา เทพารักษ์ สำนักตะคร้อ 168 1736.00 นายสุโภค ควงขุนทด 0933190723 เกษตรอำเภอเทพารักษ์ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 156 28 0 125 3
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา เทพารักษ์ วังยายทอง 106 1267.00 นายสุโภค ควงขุนทด 0933190734 เกษตรอำเภอเทพารักษ์ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 87 8 14 63 2
นาแปลงใหญ่ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา เมืองยาง เมืองยาง 202 2826.00 นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ 0933190731 เกษตรอำเภอเมืองยาง กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 100 100 0 0 0 167 54 11 0 102
มันสำปะหลังแปลงใหญ่ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา พระทองคำ ทัพรั้ง 58 1426.00 นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ 0933190729 เกษตรอำเภอพระทองคำ วิสาหกิจชุมชน 5 5 0 0 0 2 0 2 0 0
นาแปลงใหญ่ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา ลำทะเมนชัย ขุย 200 3000.00 นายเกษม ศรีแฉล้ม 0933190730 เกษตรอำเภอลำทะเมนชัย อื่นๆ 0 0 0 0 0 139 13 5 0 121
ข้าวแปลงใหญ่บ้านแสงสว่าง ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา บัวลาย บัวลาย 166 3034.00 นายประเด็น มณีจันทึก 0933190732 เกษตรอำเภอบัวลาย วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 164 3 160 1 0
แปลงใหญ่หม่อนไหม ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา หม่อนไหม หม่อนไหม นครราชสีมา บัวลาย หนองหว้า 170 200.00 นายประเด็น มณีจันทึก 0933190732 เกษตรอำเภอบัวลาย วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าวนาแปลงใหญ่ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา สีดา สามเมือง 287 5633.00 นายสุรพล ชมภู 0933190733 เกษตรอำเภอสีดา วิสาหกิจชุมชน 312 287 25 0 0 129 4 69 5 51
นาแปลงใหญ่ช้างทอง ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ช้างทอง 178 2500.00 นายอุดม โทไธสง 0933190719 เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 43 1 37 0 5
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 บ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ กระสัง สองชั้น 200 3000.00 นายไพบูล ซารัมย์ 0823181772 เกษตรอำเภอกระสัง   0 0 0 0 0 160 81 9 1 69
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 บ้านกะนัง ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ กระสัง บ้านปรือ 200 3000.00 นายไพบูล ซารัมย์ 044691041 เกษตรอำเภอกระสัง   0 0 0 0 0 134 55 1 0 78
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 8 บ้านขาม ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ กระสัง ศรีภูมิ 200 3000.00 นายไพบูล ซารัมย์ 0823181772 เกษตรอำเภอกระสัง   0 0 0 0 0 107 11 2 3 91
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 8 บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ นางรอง หนองโสน 200 3000.00 นายประสงค์ ชินวงษ์ 0933191738 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   0 0 0 0 0 142 17 52 38 35
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 6 บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ ประโคนชัย จรเข้มาก 200 3000.00 นายบรรจง เชื้อฉุน 0862521712 เกษตรอำเภอประโคนชัย   0 0 0 0 0 99 69 25 1 4
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 บ้านกุดเทา ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ พุทไธสง บ้านจาน 200 3000.00 นางบัวภา ศาลางาม 0933190295 เกษตรอำเภอพุทไธสง   0 0 0 0 0 291 199 34 0 58
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 6 บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ แสลงพัน 200 3000.00 นายสมดุล สารรัมย์ 0933190293 เกษตรอำเภอลำปลายมาศ   0 0 0 0 0 190 14 98 18 60
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 บ้านตลาดโพธิ์ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ ตลาดโพธิ์ 150 3000.00 นายสมดุล สารรัมย์ 0933190293 เกษตรอำเภอลำปลายมาศ   0 0 0 0 0 139 10 12 5 112
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 6 บ้านสระแร่ ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ หนองกะทิง 153 4411.00 นายสมดุล สารรัมย์ 0933190293 เกษตรอำเภอลำปลายมาศ   0 0 0 0 0 89 6 25 2 56
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 บ้านเมืองแฝก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ เมืองแฝก 200 3000.00 นายสมดุล สารรัมย์ 0933190293 เกษตรอำเภอลำปลายมาศ   0 0 0 0 0 228 26 134 26 42
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 บ้านโคกล่าม ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ โคกล่าม 146 2543.00 นายสมดุลย์ สารรัมย์ 044661426 เกษตรอำเภอลำปลายมาศ   0 0 0 0 0 49 21 23 1 4
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ หนองโดน 180 3000.00 นายสมดุล สารรัมย์ 0933190293 เกษตรอำเภอลำปลายมาศ   0 0 0 0 0 68 2 35 23 8
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวคำ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ หนองหงส์ ไทยสามัคคี 200 3000.00 นายชัยชิด สร้อยจิตต์ 0812661811 เกษตรอำเภอหนองหงส์   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 บ้านหนองชัยศรี ตำบลหนองชัยศรี จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ หนองหงส์ หนองชัยศรี 200 3000.00 นายชัยชิด สร้อยจิตต์ 0812661811 เกษตรอำเภอหนองหงส์   0 0 0 0 0 149 15 54 1 79
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 8 บ้านม่วงหวาน ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ พลับพลาชัย จันดุม 200 3000.00 นายประสิทธิ์ บุญล้น 0933191795 เกษตรอำเภอพลับพลาชัย   0 0 0 0 0 106 20 2 33 51
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 บ้านหนองหว้า ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ ห้วยราช โคกเหล็ก 110 3000.00 นางสาวกมลนิตย์ พิมพ์นนท์ 0971077730     0 0 0 0 0 51 19 15 1 16
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ พืชไร่ มันสำปะหลัง บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ โกรกแก้ว 101 1000.00 นายสำนึก วัฒนากลาง 0812668322 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน   0 0 0 0 0 141 0 30 109 2
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านฮ็อง หมู่ที่ 2 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เพี้ยราม 200 3000.00 นายดำรง สอนตะคุ 0864608460 เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ วิสาหกิจชุมชน 40 0 0 0 40 131 89 11 0 31
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านตาอ็อง หมู่ที่1 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ตาอ็อง 289 5874.00 นายดำรง สอนตะคุ 0933190272 เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ วิสาหกิจชุมชน 27 22 5 0 0 205 84 33 16 72
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองที 203 4012.00 นายดำรง สอนตะคุ 0864608460 เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ วิสาหกิจชุมชน 25 0 0 0 25 159 123 29 7 0
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านจันทร์หอม หมู่ที่ 13 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ชุมพลบุรี นาหนองไผ่ 201 3086.00 นายเหลื่อมศักดิ์ ฤทธิรณ 0933190274 เกษตรอำเภอชุมพลบุรี วิสาหกิจชุมชน 25 0 0 0 25 168 98 31 0 39
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนขวาว หมู่ที่ 13 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ท่าตูม พรมเทพ 200 3028.00 นางดวงใจ วัฒนกุล 044591161 เกษตรอำเภอท่าตูม วิสาหกิจชุมชน 25 0 0 0 25 244 148 37 0 59
แปลงใหญ่ข้าว วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลหนองสนิท หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ จอมพระ หนองสนิท 208 3007.00 นายบรรลือ ลักษวุธ 0933190273 เกษตรอำเภอจอมพระ วิสาหกิจชุมชน 25 0 0 0 25 212 16 5 1 190
แปลงใหญ่กระบือ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านตาเบา หมู่ที่ 5 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปศุสัตว์ กระบือ สุรินทร์ ปราสาท ตาเบา 160 0.00 นายสำเร็จ พูนสิรินาวิน 0818777408 ปศุสัตว์อำเภอปราสาท อื่นๆ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ รัตนบุรี หนองบัวบาน 200 3015.00 นายจิตกรวัฒน์ สาแก้ว 0859936919 เกษตรอำเภอรัตนบุรี วิสาหกิจชุมชน 25 0 0 0 25 242 169 1 0 72
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ รัตนบุรี ไผ่ 25 705.00 นายจิตกรวัฒน์ สาแก้ว 0859336919 เกษตรอำเภอรัตนบุรี วิสาหกิจชุมชน 25 0 0 0 25 29 17 2 1 9
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกลางสามัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ สังขะ พระแก้ว 200 3860.00 นายทวีศักดิ์ โสรเนตร 0899487915 เกษตรอำเภอสังขะ วิสาหกิจชุมชน 25 0 0 0 25 75 6 1 0 68
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านจารย์ หมู่ที่1ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ สังขะ บ้านจารย์ 268 5353.00 นายทวีศักดิ์ โสรเนตร 0899487915 เกษตรอำเภอสังขะ วิสาหกิจชุมชน 50 0 0 0 50 110 59 17 0 34
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสน หมู่ที่ 8 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ สังขะ สะกาด 52 1078.00 นายทวีศักดิ์ โสรเนตร 0933190278 เกษตรอำเภอสังขะ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 35 10 7 0 18
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขามพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ สังขะ ทับทัน 293 5337.00 นายทวีศักดิ์ โสรเนตร 0899487915 เกษตรอำเภอสังขะ วิสาหกิจชุมชน 25 0 0 0 25 188 77 42 0 69
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ สำโรงทาบ หนองฮะ 200 3242.00 นายเกียรติศักดิ์ สุขบรรเทิง 044569138 เกษตรอำเภอสำโรงทาบ วิสาหกิจชุมชน 25 0 0 0 25 219 1 6 0 212
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไกรสรพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ บัวเชด อาโพน 277 3010.00 นายสุรพงษ์ เนตรพระ 0803741329 เกษตรอำเภอบัวเชด วิสาหกิจชุมชน 25 0 0 0 25 163 41 100 16 6
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะ หมู่ที 3 ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศรีณรงค์ แจนแวน 37 764.00 นายพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว 0933190285 เกษตรอำเภอศรีณรงค์ วิสาหกิจชุมชน 20 0 0 0 20 9 7 0 0 2
แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ชุมชนบ้านตะแตรว หมู่ที่ 14 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศรีณรงค์ ตรวจ 200 3000.00 นายพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว 044509178 เกษตรอำเภอศรีณรงค์ วิสาหกิจชุมชน 25 0 0 0 25 105 18 7 75 5
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ตะดอบ 239 3137.00 นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุวรรณ 062200458 เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 182 31 0 5 146
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 5 ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ โพนข่า 0 0.00 นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น 0844759480 เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ   0 0 0 0 0 260 221 4 3 32
แปลงใหญ่ประชารัฐข้าวหมู่ 6 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ โพนข่า 167 2218.00 นายสมศักดิ์ พันธุ์ต้น 0821510633 เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ   0 0 0 0 0 174 139 0 2 33
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 7 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ น้ำคำ 407 3530.00 นางศิวิไล นางศิวิไล 0910139511 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   0 0 0 0 0 432 217 19 2 194
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 1 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หมากเขียบ 233 3439.00 นายนิกร ลาภเจือจันทร์ 0819673967 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ   0 0 0 0 0 219 90 0 17 112
แปลงใหญ่ทุเรียน ม.7 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลไม้ ทุเรียน ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ตระกาจ 0 0.00 นายสมจิตร สอนภักดี 0933288731 เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 100 14 0 0 86
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองคัน) ปศุสัตว์ โคเนื้อ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ จานใหญ่ 57 300.00 นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ 0856609827 ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 3 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ขุขันธ์ กันทรารมย์ 200 3020.00 นายเมธ๊ ชินชัย 0895836622 เกษตรอำเภอขุขันธ์ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 172 41 29 0 102
แปลงใหญ่ข้าว ม.9 ตำบลใจดี อ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ใจดี 0 0.00 นายเมธี ชินชัย 0810268862 เกษตรอำเภอขุขันธ์ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 174 47 35 3 89
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ปรือใหญ่ 200 3024.00 นายเมธี ชินชัย 0913455126 เกษตรอำเภอขุขันธ์ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 5 4 0 0 1
กลุ่มธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ บ้านระกา ปศุสัตว์ กระบือ ศรีสะเกษ ขุขันธ์ โคกเพชร 59 300.00 นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ 0856609827 ปศุสัตว์จังหวัด วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ทุเรียนหมู่ 10 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลไม้ ทุเรียน ศรีสะเกษ ขุนหาญ พราน 208 2870.00 นายถิรพุทธิ์ คานทอง 089714767 เกษตรอำเภอขุนหาญ วิสาหกิจชุมชน 50 50 0 0 0 21 7 0 2 12
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 5 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ราษีไศล หนองแค 134 1842.00 นายประวิทย์ ขุนพรหม 045681256 เกษตรอำเภอราษีไศล วิสาหกิจชุมชน 158 158 0 0 0 92 63 0 12 17
แปลงใหญ่ข้าวหมูู่ 7 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล ศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ราษีไศล ดู่ 1258 20716.00 นายนพรัตน์ เกียรติกิตติกร 045681256 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน วิสาหกิจชุมชน 2 0 2 0 0 802 566 199 36 1
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 9 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ราษีไศล ส้มป่อย 275 3000.00 นายประวิทย์ ขุนพรหม 0902621247 เกษตรอำเภอราษีไศล   0 0 0 0 0 159 145 7 7 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ตำบลทุ่งไชย อ. อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทุ่งไชย 236 2546.00 นายเชิด สายหล้า 0621968966 เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย วิสาหกิจชุมชน 13 13 0 0 0 483 446 1 0 36
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย โคกจาน 226 3606.00 นายเชิด สายหล้า 0849625351 ผู้จัดการ วิสาหกิจชุมชน 226 188 38 0 0 105 61 1 1 42
แปลงใหญ่ข้าว หมู1 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน ผักไหม 248 3780.00 นายพนม พงศรีไพร 0817259478 เกษตรอำเภอห้วยทับทัน วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 74 5 35 2 32
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 4 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง รุ่งระวี 201 3007.00 นางรัตดา คงสีไพร คงสีไพร 0868671295 เกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง   0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
แปลงใหญ่ประชารัฐ(ข้าว) หมู่ 1 ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ วังหิน ศรีสำราญ 54 1017.00 นายสมยนต์ บุญลี 0849605885 เกษตรอำเภอวังหิน อื่นๆ 0 0 0 0 0 28 3 5 0 20
แปลงใหญ่ข้าว หมู่1 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี เขื่องใน สร้างถ่อ 69 962.00 นางทองใบ อินวิเชียร 0854799084 เกษตรอำเภอเขื่องใน วิสาหกิจชุมชน 69 69 0 0 0 94 13 7 0 74
แปลงใหญ่ข้าว หมู่9 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี เดชอุดม กลาง 104 1494.00 นายจรูญ ชินทะวัน 045429004 เกษตรอำเภอเดชอุดม วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 64 5 38 1 20
แปลงใหญ่ข้าว หมู่1 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี เดชอุดม บัวงาม 105 1000.00 นายจรูญ ชินทะวัน 045429004 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 64 6 24 0 34
แปลงใหญ่ข้าว หมู่1ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี ตระการพืชผล นาพิน 100 930.75 นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง 0854799085 เกษตรอำเภอตระการพืชผล วิสาหกิจชุมชน 120 100 0 0 20 76 36 22 0 18
แปลงใหญ่ข้าว หมู่5 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี ตระการพืชผล สะพือ 123 1838.00 นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง 0879082733 เกษตรอำเภอตระการพืชผล วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 85 23 43 0 19
แปลงใหญ่ข้าว หมู่4 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ ยางสักกระโพหลุ่ม 81 1336.00 นายทัศนะ คูณค้ำ - เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ วิสาหกิจชุมชน 81 81 0 0 0 39 34 1 0 4
แปลงใหญ่ข้าว หมู่3 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง 80 1918.00 นายประหยัด โคตรัตน์   เกษตรอำเภอวารินชำราบ วิสาหกิจชุมชน 80 80 0 0 0 25 2 13 0 10
แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ 17 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ข้าว ข้าว ยโสธร กุดชุม กำแมด 180 2240.00 นายวิชาญ ปีนะเก 0896187017 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ วิสาหกิจชุมชน 130 0 116 0 14 27 3 17 0 7
แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ข้าว ข้าว ยโสธร กุดชุม โพนงาม 54 550.75 นายวิชาญ ปีนะเก 0896187017 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ อื่นๆ 50 0 50 0 0 24 7 0 0 17
แปลงใหญ่โคขุน หมู่ 7 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ปศุสัตว์ โคเนื้อ ยโสธร กุดชุม หนองแหน 85 416.00 นายวิชาญ ปีนะเก 0896187017 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 39 4 2 0 33
แปลงใหญ่แตงโมอินทรีย์ หมู่ 8 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผัก/สมุนไพร แตงโมอินทรีย์ ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก 125 250.00 พรทวี ศรีสง่า 0910120898 ผู้จัดการแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ข้าว ข้าว ยโสธร คำเขื่อนแก้ว กู่จาน 238 4109.00 นายวิสันต์ พองชัยภูมิ 0885844205 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน วิสาหกิจชุมชน 63 30 33 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ข้าว ข้าว ยโสธร มหาชนะชัย บึงแก 61 1009.25 นางสุดาวดี ณ ระนอง 0852086799 เกษตรอำเภอมหาชนะชัย วิสาหกิจชุมชน 61 58 3 0 0 29 21 1 0 7
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ข้าว ข้าว ยโสธร มหาชนะชัย สงยาง 232 4894.50 นายสัมฤทธิ์ เจริญชัย 0933192542 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อื่นๆ 114 30 39 0 45 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่หอมแดง หมู่ 1 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ผัก/สมุนไพร หอมแดง ยโสธร ค้อวัง ฟ้าห่วน 245 1500.00 นายโสรส จันทร์ศิลป์ 0828756722 กำนันตำบล วิสาหกิจชุมชน 100 100 0 0 0 100 67 0 0 33
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ข้าว ข้าว ยโสธร ค้อวัง ฟ้าห่วน 236 3749.00 นางลักขณา นิลาลาด 0933192556 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ วิสาหกิจชุมชน 60 60 0 0 0 161 99 0 2 60
แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ 6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ข้าว ข้าว ยโสธร เลิงนกทา โคกสำราญ 70 1500.00 นายวิชาญ ปีนะเก 0896187017 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ วิสาหกิจชุมชน 50 0 0 0 50 9 1 6 0 2
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ข้าว ข้าว ยโสธร ไทยเจริญ คำไผ่ 254 4574.00 นายเสรี พยุงวงศ์ 0933299242 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ วิสาหกิจชุมชน 136 86 50 0 0 50 0 33 4 13
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ข้าว ข้าว ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ โพนทอง 237 1672.00 นายไพจิตร นายไพจิตร 0857742424 เกษตรอำเภอเมืองชัยภู วิสาหกิจชุมชน 198 198 0 0 0 3 0 0 3 0
แปลงใหญ่ข้าว หมุ่ 4 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ข้าว ข้าว ชัยภูมิ คอนสวรรค์ ศรีสำราญ 175 1707.00 นายภาณุวัฒน์ ทิพย์ตา 0895838811 เกษตรอำเภอคอนสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน 198 198 0 0 0 212 19 0 0 193
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ข้าว ข้าว ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ กุดเลาะ 189 1225.00 นายสาคร มะลิดา 0985861755 เกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ วิสาหกิจชุมชน 25 25 0 0 0 111 46 22 0 43
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่4 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ พืชไร่ อ้อยโรงงาน ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ สระโพนทอง 313 3354.00 นายสาคร มะลิดา 0844709214 เกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ วิสาหกิจชุมชน 313 313 0 0 0 189 33 106 0 50
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ 6 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พืชไร่ อ้อยโรงงาน ชัยภูมิ หนองบัวแดง กุดชุมแสง 100 2292.00 นายวีระชาติ คำสุภีร์ 0818762753 เกษตรอำเภอหนองบัวแดง วิสาหกิจชุมชน 1 0 0 0 1 32 0 14 0 18
แปลงใหญ่มะม่วง หมู่ 6 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลไม้ มะม่วง ชัยภูมิ หนองบัวแดง นางแดด 133 2665.00 นายจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงษ์ 0885861668 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชน 98 98 0 0 0 50 0 45 0 5
แปลงใหญ่ข้าว หมุ่13 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ข้าว ข้าว ชัยภูมิ จัตุรัส กุดน้ำใส 171 1857.00 ว่าที่ พ.ต.วิเวก จงสูงเนิน 0818790356 เกษตรอำเภอจัตุรัส วิสาหกิจชุมชน 25 25 0 0 0 94 29 4 26 35
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ข้าว ข้าว ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ เกาะมะนาว 123 1359.00 นายทองพูน แซงภูเขียว 0898458004 เกษตรอำเภอบำเหน็จณรง วิสาหกิจชุมชน 25 25 0 0 0 100 0 59 37 4
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ 3 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอ.บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ พืชไร่ อ้อยโรงงาน ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ โคกเพชรพัฒนา 69 1515.00 นายทองพูน แซงภูเขียว 0956131989 เกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ วิสาหกิจชุมชน 100 100 0 0 0 17 4 1 5 7
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ 2 ตำบล.โอโล อำเภอ.ภูเขียว จังหวัด.ชัยภูมิ พืชไร่ อ้อยโรงงาน ชัยภูมิ ภูเขียว โอโล 421 5011.00 นายอนันต์ แพนทิพย์ 0872477623 เกษตรอำเภอภูเขียว วิสาหกิจชุมชน 421 421 0 0 0 329 9 16 0 304
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ข้าว ข้าว ชัยภูมิ ภูเขียว ธาตุทอง 249 2910.00 นายอนันต์ แพนทิพย์ 0872477620 เกษตรอำเภอภูเขียว วิสาหกิจชุมชน 50 25 25 0 0 154 6 16 0 132
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่17 ตำบล สามสวน อำเภอ บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ พืชไร่ อ้อยโรงงาน ชัยภูมิ บ้านแท่น สามสวน 50 1000.00 นายชาญวิทย์ พงษ์สุพรรณ 0813606502 เกษตรอำเภอบ้านแทน วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 53 16 9 0 28
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ข้าว ข้าว ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม 160 2468.00 นางผุสดี สบาย 0918325960 เกษตรอำเภอแก้งคร้อ วิสาหกิจชุมชน 25 25 0 0 0 78 8 37 0 33
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ 6 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พืชไร่ อ้อยโรงงาน ชัยภูมิ แก้งคร้อ โคกกุง 151 2225.00 นางผุสดี สบาย 0918325960 เกษตรอำเภอแก้งคร้อ วิสาหกิจชุมชน 299 299 0 0 0 132 8 55 4 65
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ 3 ตำบล ห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พืชไร่ อ้อยโรงงาน ชัยภูมิ คอนสาร ห้วยยาง 129 2007.00 นายสามารถ ทวีชีพ 0895695906 เกษตรอำเภอคอนสาร วิสาหกิจชุมชน 100 100 0 0 0 70 6 48 0 16
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2,4 ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ข้าว ข้าว อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ ห้วยไร่ 200 3000.00 นายบุญยืน ดำสุทธิ์   เกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ   0 0 0 0 0 383 51 4 0 328
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจิรญ ข้าว ข้าว อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ หนองมะแซว 200 3000.00 นายบุญยืน ดำสุทธิ์   เกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ   0 0 0 0 0 389 36 2 0 351
แปลงใหญ่อ้อยประชารัฐ หมู่ 11 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ พืชไร่ อ้อยโรงงาน อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ กุดปลาดุก 159 2945.00 นายบุญยืน ดำสุดธิ์   เกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อื่นๆ 0 0 0 0 0 265 18 14 0 233
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ข้าว ข้าว อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ นายม 200 3000.00 นายบุญยืน ดำสุทธิ์   เกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ   0 0 0 0 0 319 40 7 3 269
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2,6 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ข้าว ข้าว อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา ห้วย 100 1000.00 นายสถาพร คำวงค์ปิน 0621963991 เกษตรอำเภอปทุมราชวงศา   0 0 0 0 0 80 7 1 38 34
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ข้าว ข้าว อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา ห้วย 200 3000.00 นายสถาพร คำวงศ์ปิน 0903711395 เกษตรอำเภอปทุมราชวงศา   0 0 0 0 0 102 15 1 21 65
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ข้าว ข้าว อำนาจเจริญ พนา จานลาน 200 3000.00 นายสมทัศน์ ใจรักษ์ 0968049476 รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพนา วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 68 1 34 1 32
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2,5 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ข้าว ข้าว อำนาจเจริญ พนา พระเหลา 200 3000.00 นายสมทัศน์ ใจรักษ์ 0968049476 รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพนา วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 55 4 17 20 14
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3,14 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ข้าว ข้าว อำนาจเจริญ เสนางคนิคม เสนางคนิคม 200 3000.00 นายวีระพงษ์ เวียงชัย 0 เกษตรอำเภอเสนางคนิคม   0 0 0 0 0 117 10 25 0 82
แปลงใหญ่อ้อยประชารัฐ หมู่ 2 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ พืชไร่ อ้อยโรงงาน อำนาจเจริญ เสนางคนิคม นาเวียง 117 2019.00 นายวีระพงษ์ เวียงชัย   เกษตรอำเภอเสนางคนิคม อื่นๆ 0 0 0 0 0 68 6 16 0 46
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 9 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนจเจริญ ข้าว ข้าว อำนาจเจริญ เสนางคนิคม นาเวียง 100 1000.00 นายวีระพงษ์ เวียงชัย 0815793758 เกษตรอำเภอเสนางคนิคม   20 20 0 0 0 37 5 6 0 26
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ข้าว ข้าว อำนาจเจริญ เสนางคนิคม หนองสามสี 200 3000.00 นายวีระพงษ์ เวียงชัย 0815793758 เกษตรอำเภอเสนางคนิคม   0 0 0 0 0 174 9 1 0 164
แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มนิคมการเกษตรบูรณาการข้าวตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ข้าว ข้าว อำนาจเจริญ หัวตะพาน คำพระ 250 3349.00 น.ส.พยอม กุลพันธ์   ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การปฏิรูปที่ดิน วิสาหกิจชุมชน 55 25 30 0 0 98 61 1 1 35
แปลงใหญ่อ้อยประชารัฐ หมู่ 4 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ พืชไร่ อ้อยโรงงาน อำนาจเจริญ หัวตะพาน โพนเมืองน้อย 258 2359.00 นายสาคร สุขบัติ   เกษตรอำเภอหัวตะพาน   0 0 0 0 0 191 25 50 0 116
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาเจริญ ข้าว ข้าว อำนาจเจริญ หัวตะพาน โพนเมืองน้อย 100 1000.00 นายสาคร สุขบัติ 0985849755 เกษตรอำเภอหัวตะพาน อื่นๆ 30 30 0 0 0 105 22 78 0 5
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ข้าว ข้าว อำนาจเจริญ หัวตะพาน รัตนวารี 200 3000.00 นายสาคร สุขบัติ 0867196636 เกษตรอำเภอหัวตะพาน วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 102 25 1 0 76
นาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ข้าว ข้าว บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ หอคำ 207 1858.00 นางอุปการินทร์ เค้าแคน 0819756745 เกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 235 235 0 0 0 162 32 0 0 130
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ข้าว ข้าว บึงกาฬ พรเจริญ พรเจริญ 122 1447.75 นายชาญ ยอดบุนอก 042487162 เกษตรอำเภอพรเจริญ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 130 130 0 0 0 176 0 0 0 176
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ข้าว ข้าว หนองบัวลำภู นากลาง ฝั่งแดง 243 1215.00 นายสมพงษ์ ปรีสมบูรณ์ 0885720012 เกษตรอำเภอนากลาง วิสาหกิจชุมชน 200 51 0 0 149 47 3 2 0 42
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ข้าว ข้าว หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย 268 3620.00 นายบุญเพ็ง พรมศรี 0933230875 ผู้จัดการแปลง วิสาหกิจชุมชน 206 32 13 0 161 122 15 0 3 104
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ข้าว ข้าว หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง 175 1000.00 นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน 0829188285 เกษตรอำเภอศรีบุญเรือง วิสาหกิจชุมชน 175 65 0 0 110 112 26 36 0 50
แปลงใหญ่ข้าว หมู่8 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ข้าว ข้าว ขอนแก่น เมืองขอนแก่น หนองตูม 140 3000.00 นางบุญหนัด นาคทัด 0857435240 ประธานแปลง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 235 148 82 0 5
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ข้าว ข้าว บึงกาฬ ศรีวิไล นาสิงห์ 203 3083.00 นายสมหมาย แก้วมณี 0860191551 เกษตรอำเภอศรีวิไล กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 40 40 0 0 0 31 1 0 0 30
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ข้าว ข้าว หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองสวรรค์ 200 1000.00 นายเสนีย์ ฤทธิสุนทร 0817395351 เกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู วิสาหกิจชุมชน 200 87 0 0 113 116 1 1 9 105
แปลงใหญ่ข้าว บ้านโนนก่อน้อย ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ข้าว ข้าว มหาสารคาม วาปีปทุม เสือโก้ก 200 3000.00 นายชิดชัย ลาโยธี 0981029471 รักษาการเกษตรอำเภอวาปีปทุม วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 67 16 0 0 51
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ข้าว ข้าว มหาสารคาม วาปีปทุม ดงใหญ่ 200 3000.00 นายชิดชัย ลาโยธี 0981029471 เกษตรอำเภอวาปีปทุม อื่นๆ 0 0 0 0 0 122 13 3 0 106
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ข้าว ข้าว เชียงใหม่ ฝาง เวียง 200 1624.00 นายสุชาติ วงศ์ชื่น 0828922557 เกษตรอำเภอฝาง วิสาหกิจชุมชน 200 200 0 0 0 378 150 107 13 108
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ข้าว ข้าว เชียงใหม่ แม่อาย แม่นาวาง 100 1920.00 นายวิสูตร์ เจริญเมืองมูล 0856943906 เกษตรอำเภอแม่อาย วิสาหกิจชุมชน 50 50 0 0 0 287 184 19 1 83
แปลงใหญ่ต้นแบบข้าว หมู่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ข้าว ข้าว เชียงใหม่ พร้าว สันทราย 450 6800.00 นางวรืนทร มั่งมูลอู 0813533588 เกษตรอำเภอพร้าว สหกรณ์ 435 435 0 0 0 760 349 48 2 361
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ข้าว ข้าว เชียงราย พาน สันมะเค็ด 302 3639.00 นายเดชาธร กาชัย 053721534 เกษตรอำเภอพาน   0 0 0 0 0 616 521 54 1 40
สหกรณ์ประมงพาน จำกัด จังหวัดเชียงราย ประมง ปลาน้ำจืด เชียงราย พาน สันติสุข 70 533.32 นายอมร พุทธสัมมา 0850706578 ประมงจังหวัดเชียงราย สหกรณ์ 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เชียงราย จำกัด จังหวัดเชียงราย ประมง ปลาน้ำจืด เชียงราย พาน เจริญเมือง 91 425.56 นายอนันต์ เจษฎาพันธุ์ 0895567999 ประมงอำเภอพาน สหกรณ์ 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล ต.ป่าหุ่ง ประมง ปลาน้ำจืด เชียงราย พาน ป่าหุ่ง 34 314.40 นายอมร พุทธสัมมา 0850706578 ประมงจังหวัดเชียงราย   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลทรายขาว ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ข้าว ข้าว เชียงราย พาน ทรายขาว 130 1287.00 นายแสวง เบ็ญชา 0817061206 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 135 120 4 0 11
วิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเชียงราย ประมง ปลาน้ำจืด เชียงราย พาน สันกลาง 45 327.00 นายอมร พุทธสัมมา   ประมงจังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รอแยกแปลง จังหวัดเชียงราย ประมง ปลาน้ำจืด เชียงราย พาน สันกลาง 270 1460.72 นายวิทยา มะสะ 0819549639 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ วิสาหกิจชุมชน 323 323 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ (ข้าว) ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ข้าว ข้าว สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เดิมบาง 0 0.00 นางมณี อิ่มสมบัติ 0922474500 เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 140 140 0 0 0 818 656 36 0 126
แปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว) ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ข้าว ข้าว สุพรรณบุรี บางปลาม้า มะขามล้ม 85 1969.00 นายณรงค์ แจ่มประเสริฐ 0922474507 เกษตรอำเภอบางปลาม้า กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 85 85 0 0 0 292 37 119 6 130
แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลบางงาม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ข้าว ข้าว สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ บางงาม 112 1119.50 นายไพศาล ไชยเยศร์ 0894103397 เกษตรอำเภอศรีประจันต์ วิสาหกิจชุมชน 100 100 0 0 0 192 146 3 0 43
แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ข้าว ข้าว สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ 207 1988.00 นายบรรพต มีสุข 0922474481 เกษตรอำเภอดอนเจดีย์ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 200 200 0 0 0 160 2 2 1 155
แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ข้าว ข้าว สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ ไร่รถ 139 1619.00 นายบรรพต มีสุข 035591061 เกษตรอำเภอดอนเจดีย์ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 137 137 0 0 0 153 10 4 0 139
แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลบ้านช้าง ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ข้าว ข้าว สุพรรณบุรี สองพี่น้อง บ้านช้าง 92 1765.00 นายบุญสนอง เสมาขันธ์ 0817830906 เกษตรอำเภอสองพี่น้อง อื่นๆ 92 92 0 0 0 100 11 0 0 89
แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ข้าว ข้าว สุพรรณบุรี สามชุก หนองผักนาก 0 0.00 นาย โชคชัย เทพประสิทธิ์ 035571277 เกษตรอำเภอสามชุก กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 120 120 0 0 0 120 51 52 0 17
แปลงใหญ่ข้าว หมู่4 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ข้าว ข้าว ขอนแก่น หนองเรือ โนนทอง 200 3000.00 นายจรัส เถาเอนญวน       40 40 0 0 0 150 29 4 0 117
แปลงใหญ่ข้าว หมู่5 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ข้าว ข้าว ขอนแก่น ชุมแพ ชุมแพ 100 856.00 นายสมบูรณ์ พูนศรี       0 0 0 0 0 146 6 0 0 140
แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่4 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปศุสัตว์ โคเนื้อ ขอนแก่น ชุมแพ ขัวเรียง 60 261.00 นางประนอม วอร์เบอร์ตัน     วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่11 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ข้าว ข้าว ขอนแก่น สีชมพู วังเพิ่ม 200 3000.00 นายกฤษณ์ พิโสรัมย์     วิสาหกิจชุมชน 30 30 0 0 0 223 27 5 0 191
แปลงใหญ่ข้าว หมู่8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ข้าว ข้าว ขอนแก่น น้ำพอง บัวใหญ่ 200 3000.00 นายบุญธรรม จันทะวงษ์       0 0 0 0 0 198 161 0 1 36
แปลงใหญ่ข้าว หมู่3 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ข้าว ข้าว ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง 211 3000.00 นายสุริยันต์ พิเชษฐพงศ์วิมุติ     วิสาหกิจชุมชน 48 48 0 0 0 151 63 51 0 37
แปลงใหญ่ข้าว หมู่3 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ข้าว ข้าว ขอนแก่น พล โคกสง่า 200 3000.00 นายประชัน ทึนรส       0 0 0 0 0 132 17 3 0 112
แปลงใหญ่ข้าว หมู่7 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ข้าว ข้าว ขอนแก่น แวงใหญ่ ใหม่นาเพียง 200 3000.00 นายไพศาล ผาจันดา       0 0 0 0 0 250 81 5 48 116
แปลงใหญ่ข้าว หมู่3 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ข้าว ข้าว ขอนแก่น หนองสองห้อง คึมชาด 200 3000.00 นายสมพร หลงน้อย       30 30 0 0 0 119 27 0 3 89
แปลงใหญ่ข้าว หมู่4 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ข้าว ข้าว ขอนแก่น ชนบท โนนพะยอม 200 3839.00 นางบุญบุญเต็ม สุดใจ       0 0 0 0 0 511 11 3 1 496
แปลงใหญ่ข้าว หมู่6 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ข้าว ข้าว ขอนแก่น ซำสูง กระนวน 753 3795.00 นายสัญญา โคตรศรีวงษ์       0 0 0 0 0 325 66